Home : กัญชาทางการแพทย์ / ข่าวสาร กิจกรรม กัญชาในประเทศ

ไวมาก! อินเตอร์ ฟาร์มา ทำ MOU กับ มอ.พัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกระท่อม

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) รายงานตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 31 พค 64 ระบุการทำ MOU ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการพัฒนาต่อยอดการใช้กระท่อม ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยา อาหารเสริมและผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ
Date: 01/06/2564 View: 275
 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ขอเรียนแจ้งว่า เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ได้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) และ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวกับกระท่อม และ สารสกัดจากกระท่อม สู่การผลิตที่ได้มาตรฐานและน าไปใช้ประโยชน์เพื่อการเป็นอาหารเสริม โภชนบำบัด ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพต่าง ๆ โดยบันทึกข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้ระยะเวลา 5 ปี จนถึงเดือนพฤษภาคม 2569 โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) เพื่อทำการพัฒนาเกี่ยวกับพืชกระท่อมเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์
 
สำหรับการร่วมมือในครั้งนี้อันจะก่อประโยชน์ด้านสุขภาวะให้กับประชาชนที่ยังไม่มี หรือ เข้าไม่ถึงผลิตภัณฑ์ เวชภัณฑ์ รวมถึงนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมชีวิวิทยาศาสตร์ ตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของความเป็นเลิศด้านการแพทย์และสุขภาพต่อไป
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]