Home : ข่าว COVID-19

ม.สงขลานครินทร์ ภูเก็ต นำร่องฉีดวัคซีนโควิด-19 ตั้งเป้าบุคลากร-นักศึกษา ฉีดครบสิ้นเดือน มิ.ย. 64 นี้

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เดินหน้าฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่บุคลากรและนักศึกษา ทั้งชาวไทยและต่างชาติ คาดฉีดครบภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2564 นี้ เพื่อสนองนโยบายการเปิดจังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564
Date: 01/06/2564 View: 193
image1 size: 800x800px
รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เผยว่า ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร้อยละ 27 ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็มแล้ว ร้อยละ 47 ฉีดเข็มแรกแล้ว และอีกร้อยละ 21 กำลังรอรับการฉีดเข็มแรก และมีจำนวนร้อยละ 5 ไม่ประสงค์จะรับวัคซีน
 
    และตั้งเป้าให้นักศึกษาได้รับการฉีดวัคซีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยปัจจุบัน นักศึกษาไทย จำนวนร้อยละ 9.08 ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ร้อยละ 25 รับวัคซีนเข็มแรกแล้ว ร้อยละ 2 กำลังรอรับวัคซีนเข็มที่ 1 และร้อยละ 8.18 รอยืนยันวันฉีดเข็มที่ 1 ทั้งนี้ มีนักศึกษาไทยร้อยละ 43.76 ที่ยังไม่ลงทะเบียนรับวัคซีน 
 
    รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ กล่าวต่อว่า เนื่องจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ถือเป็นวิทยาเขตนานาชาติ จึงมีการดำเนินการให้กลุ่มบุคลากรต่างชาติ เข้ารับการฉีดวัคซีนไปแล้วโดยถือว่าเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย แต่ต้องแนบใบอนุญาตทำงาน (work permit) ประกอบตามข้อกำหนด
 
    กรณีของนักศึกษาต่างชาติเนื่องจากไม่มีใบอนุญาตทำงาน (work permit) ตามข้อกำหนด แต่ถือว่าเป็นบุคลากรในนามองค์กรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ซึ่งขณะนี้ได้หารือกับผู้เกี่ยวข้องและอยู่ระหว่างรอปรับเงื่อนไขในระบบ ซึ่งปัจจุบันคงเหลือนักศึกษาต่างชาติของวิทยาเขตภูเก็ตจำนวนร้อยละ 11.97 ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน

2021-05-31 วิทยาเขตภูเก็ต
ม.สงขลานครินทร์ ภูเก็ต นำร่องฉีดวัคซีนโควิด-19 ตั้งเป้าบุคลากร-นักศึกษา ฉีดครบสิ้นเดือน มิ.ย. 64 นี้  (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img2 size: 800x974 px
 ทั้งนี้ วิทยาเขตภูเก็ตได้แต่งตั้งกรรมการ ภายใต้โครงการ “ม.อ.ภูเก็ต วัคซีน 100%” เพื่อดูแลการเข้ารับวัคซีนของบุคลากรทุกกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ สำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 วิทยาเขตได้ประสานไปยังคณะต่างๆ เพื่อเชิญชวนนักศึกษาใหม่ทุกคน ร่วมรับวัคซีนให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2564 เพื่อสนองนโยบายการเปิดจังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564
 
    “ขอเชิญชวนชาวไทยทุกคนร่วมกันฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ในครั้งนี้ และอย่าได้กังวลถึงผลข้างเคียงตามที่เป็นข่าว เพราะในความเป็นจริงแล้ววัคซีนทุกตัวล้วนมีผลข้างเคียง โดยผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 ไม่ได้สูงกว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ฉีดกันตามปกติตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา การฉีดวัคซีนโควิด-19 ของท่านนอกจากจะช่วยให้ท่านรอดปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด-19 และลดโอกาสการที่ท่านจะเสียชีวิตหากติดเชื้อขึ้นมาแล้ว ยังเป็นการลดการแพร่การระบาดของโรคจากการที่ท่านเป็นพาหะ ลดความเสี่ยงกับบุคคลที่ท่านรักและใกล้ชิด และยังเป็นการร่วมรับผิดชอบต่อประเทศและมวลมนุษยชาติด้วย” รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ กล่าวทิ้งท้าย
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]