Home : ข่าว COVID-19

ครม.อนุมัติหลักการ มาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย 6 โครงการ

สำหรับมาตรการมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย เป็นเพียงส่วนหนึ่งของมาตรการเยียวยาประชาชน ซึ่งยังมีมาตรการอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น มาตรการภาษี มาตรการสินเชื่อ มาตรการบรรเทาค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค ค่าน้ำ ค่าไฟ ฯลฯ
Date: 02/06/2564 View: 167
image1 size: 800x1000px
ครม.อนุมัติหลักการเยียวยาประชาชน มาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย 6 โครงการ
 
1. โครงการเราชนะ 32.9 ล้านคน
เพิ่มวงเงิน 2,000 บาท (2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1,000 บาท) ใช้จ่ายถึง 30 มิ.ย.2564
 
2. โครงการ ม.33 เรารักกัน 9.29 ล้านคน
เพิ่งวงเงิน 2,000 บาท (2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1,000 บาท) ใช้จ่ายถึง 30 มิ.ย.64

3.โครงการคนละครึ่งเฟส 3 จำนวน 31 ล้านคน
รัฐสมสบวงเงินให้คนละ 3,000 บาท รอกำหนดช่วงเวลาใช้จ่าย
 
4. โครงการยิ่งใช้ ยิ่งได้ คาดเข้าร่วม 4 ล้านคน
สนับสนุน E-Voucher สูงสุด 7,000 บาท  รับ E-Voucher ช่วง ก.ค.- ก.ย.2564 ใช้จ่ายช่วง ส.ค. -ธ.ค. 2564

5. เพิ่มเงินงานบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.65 ล้านคน
คนละ  200 บาท 6 เดือน ก.ค.- ธ.ค.64

6. เพิ่มกำลังซื้อให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ 2.5 ล้านคน
โดยเพิ่มวงเงิน 200 บาท 6 เดือน ก.ค.- ธ.ค.64
 
สำหรับมาตรการมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย เป็นเพียงส่วนหนึ่งของมาตรการเยียวยาประชาชน ซึ่งยังมีมาตรการอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น มาตรการภาษี มาตรการสินเชื่อ มาตรการบรรเทาค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค ค่าน้ำ ค่าไฟ ฯลฯ
 
ไตรศุลี ไตรสรณกุล
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]