Home : กัญชาทางการแพทย์ / การตลาด-ผลิตภัณฑ์กัญชา

ราคาประเมินรับซื้อช่อดอก และชิ้นส่วนกัญชา-กัญชง มทร.พระนคร (Cannabis Market Price)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ) ได้ออกราคาประเมินรับซื้อ 2 ส่วนสำคัญ คือ ส่วนช่อดอก และ ชิ้นส่วนอื่นๆ ของทั้ง กัญชา และ กัญชง
Date: 02/06/2564 View: 235
image1 size: 800x400px
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ) เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่เป็นผู้เล่นสำคัญรายหนึ่งในอุตสาหกรรมกัญชาที่เกิดขึ้นและกำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็วในประเทศไทย ได้ออกราคาประเมินรับซื้อ 2 ส่วนสำคัญ คือ ส่วนช่อดอก และ ชิ้นส่วนอื่นๆ ของทั้ง กัญชา และ กัญชง 

ราคาเป็นตามตาราง

อ้างอิงจาก iCannabis Sci.RMUTP มทร.พระนคร
ราคาประเมินรับซื้อช่อดอก และชิ้นส่วนกัญชา-กัญชง มทร.พระนคร (Cannabis Market Price)  (กัญชาทางการแพทย์ ) Healthserv.net Img2 size: 800x1300 px
 
ราคาประเมินรับซื้อช่อดอก และชิ้นส่วนกัญชา-กัญชง มทร.พระนคร (Cannabis Market Price)  (กัญชาทางการแพทย์ ) Healthserv.net Img3 size: 800x1300 px
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]