Home : กัญชาทางการแพทย์ / การตลาด-ผลิตภัณฑ์กัญชา

เปิดสำรับ ตำรับยิ้ม - ดร.ภญ. ผกากรอง ขวัญข้าว Cannabis to Know

การพูดคุยสาระบันเทิงด้วยเรียนรู้เมนูอาหารจากกัญชา ช่องทาง Clubhouse ส่วนหนึ่งของกิจกรรม Cannabis to Know โดยกระทรวงสาธารณสุข เมื่อ 16 พฤษภาคม 2564
Date: 02/06/2564 View: 157
image1 size: 800x735px
กระทรวงสาธารณสุข จัดการพูดคุยผ่านกิจกรรม Cannabis to Know ช่องทาง Clubhouse ชวนคนไทย “เปิดสำรับ ตำรับยิ้ม” สาระบันเทิงด้วยเรียนรู้เมนูอาหารจากกัญชา
 
16 พฤษภาคม 2564 ดร.เภสัชกรหญิงผกากรอง ขวัญข้าว หัวหน้าศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ความรู้ในรายการ Cannabis to Know ผ่านทาง Clubhouse ในหัวข้อ "เปิดสำรับตำรับยิ้ม" โดย ดร.เภสัชกรอนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังด้วย ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของการสื่อสารผ่านทางช่องทาง Clubhouse ในประเด็นของการนำส่วนประกอบของกัญชาและกัญชงเพื่ออุตสาหกรรมอาหารและการบริโภค ซึ่ง ดร.เภสัชกรหญิงผกากรอง ได้ให้ข้อมูลประกอบที่สามารถจุดประกายในการประกอบธุรกิจทางด้านอาหาร แต่ยังคงเน้นย้ำการพิจารณาจำนวนการใช้ที่เหมาะสมและประโยชน์ในการใช้สารสกัดจากกัญชาไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และเพื่อสุขภาพ
 
ดร.เภสัชกรหญิงผกากรอง กล่าวว่า ในอดีตภูมิปัญญาชาวบ้านในประเทศไทยมองว่าการนำกัญชามาใช้ในการประกอบอาหารมีประโยชน์ในการปรับทิศทางลมในร่างกาย โดยจะใช้ปริมาณที่เหมาะสม เช่น การใช้ใบในการทำอาหารก็จะเป็นใบสด 3 - 5 ใบโดยเฉลี่ย การพัฒนาจะดำเนินควบคู่กับการให้ความรู้แก่ประชาชน เมื่อสถาการณ์โควิด 19 คลี่คลายลงทีมวิจัยจะเร่งดำเนินการวางแผนเพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบอาหารเพิ่มเติม ซึ่งนอกการพัฒนาเมนูอาหารคาว และเครื่องดื่มชนิดชงแล้วนั้น ยังมีการพัฒนาในรูปแบบของอาหารหวานในกลุ่มเบเกอรี่ จากการใช้ประโยชน์ส่วนใบกัญชา เช่น กะเพรา คุกกี้ ก๋วยเตี๋ยวเรือ ซึ่งทำให้รสชาดอาหารดีขึ้น และต่อยอดไปยังสายธุรกิจอาหารผิวในสถานประกอบการสปา ซึ่งทางอภัยภูเบศร เดย์ สปา ได้นำมาให้บริการแก่ประชาชน ทั้งนี้หากประชาชนสนใจที่จะนำกัญชาไปปรุงหรือประกอบอาหารสามารถศึกษาได้ผ่านทางช่องทางเว็ปไซต์โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร หรือ เพจเฟชบุคสถาบันกัญชาทางการแพทย์ได้อีกด้วย
 
โดย ดร.เภสัชกรอนันต์ชัย กล่าวทิ้งท้ายว่า ปัจจุบันภาคธุรกิจการประกอบอาหารได้นำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจเดิม ซึ่งถือว่าเป็นแนวทางที่จะช่วยการส่งเสริมภาคการเกษตรแก่ผู้เพาะปลูกในอีกช่องทางหนี่ง เพราะนอกจากดอกจะถูกนำไปใช้เพื่อการแพทย์ การใช้ส่วนประกอบเพื่อแปรรูปเป็นอาหาร จึงเป็นอีกประเด็นที่ควรสื่อสารขยายฐานให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่ง
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
ตรวจโควิด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช...
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]