Home : กัญชาทางการแพทย์ / ข่าวสาร กิจกรรม กัญชาในประเทศ

มุ่งทำหลักเกณฑ์ หนุนกลางน้ำ ให้โรงพยาบาล สธ.สกัดและผลิตกัญชาได้

สถาบันกัญชาทางการแพทย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมหารือเพื่อ จัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้หน่วยบริการในกระทรวงสาธารณสุข รับจ้างผลิตและสกัดดอกและส่วนต่างๆ ของกัญชาได้
Date: 02/06/2564 View: 166
image1 size: 800x403px
สธ. เดินหน้าหารือแก้ระเบียบเพื่อให้โรงพยาบาลในสังกัด สธ. รับสกัดและผลิตกัญชาปูทางให้เกษตรกรปลูกกัญชาได้เพิ่มขึ้น
 
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 -16.30 น. นพ.ภูวเดช สุระโคตร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการประชุม ระหว่างสถาบันกัญชาทางการแพทย์ กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยมีผู้แทนจากกรมบัญชีกลางและสำนักงานกฤษฏีการ่วมให้คำแนะนำ ในการจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้หน่วยบริการในกระทรวงสาธารณสุข รับจ้างผลิตและสกัดดอกและส่วนต่างๆ ของกัญชาได้

นพ.กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในการประชุมครั้งนี้ว่า "ด้วยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฉบับปัจจุบันกำหนดให้ภาครัฐเป็นผู้ปลูกและผลิตยากัญชา ทั้งนี้วิสาหกิจชุมชนสามารถมีความร่วมมือกับภาครัฐในการปลูกได้ เมื่อปลายปี 2563 ที่ผ่านมา คณะกรรมการยาเสพติดให้โทษได้ปลดส่วนของ ลำต้น กิ่ง ก้าน ใบ และรากกัญชาออกจากรายการยาเสพติดแล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถดำเนินการขับเคลื่อนให้กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจได้อย่างเต็มศักยภาพ

เปิดช่องหนุนการผลิตกลางน้ำ

จากการวิเคราะห์ช่องว่างในการดำเนินงาน พบว่าส่วนที่จำเป็นต้องแก้ไขเร่งด่วนคือ กลางทาง หรือการแปรรูปวัตถุดิบกัญชาให้เป็นยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร จึงได้หารือร่วมกับกองกฏหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าต้องมีการจัดทำระเบียบและหลักเกณฑ์ให้โรงพยาบาลที่มีศักยภาพในการผลิตยาสมุนไพร และได้มาตรฐานการผลิต GMP ประมาณ 50 แห่ง ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งปัจจุบันมีหลายแห่งที่มีความร่วมมือกับเกษตรกรในการปลูกกัญชาร่วมกัน

การจัดทำระเบียบนี้คาดว่าจะช่วยผลักดันให้เกษตรกรมีผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง รวมทั้งทำให้หน่วยงานภาครัฐสามารถส่งต่อวัตถุดิบกัญชาเพื่อสกัดและผลิตระหว่างกันได้ เช่น มหาวิทยาลัย สามารถส่งต่อวัตถุดิบให้โรงพยาบาลผลิตต่อในบางขั้นตอนได้ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันที่มีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตามคงต้องมีกลไกการดำเนินงานอื่นๆ ควบคู่ไปด้วย

บทบาทของสถาบันกัญชาทางการแพทย์

บทบาทของสถาบันกัญชาทางการแพทย์ สามารถทำได้ อาทิ เช่น
  • การร่วมกับภาคีเครือข่ายในการทำงานเพื่อสร้างอุปสงค์หรือความต้องการของทางการตลาดของผลิตภัณฑ์กัญชาให้มีความยั่งยืน
  • การศึกษาความต้องการตลาดของผลิตภัณฑ์จากกัญชาทั้งยาและไม่ใช่ยา
  • การศึกษาวิจัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นความต้องการของตลาด
  • การเสริมสร้างทักษะในการปลูกและการแปรรูปขั้นต้นให้กับเกษตรกร
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]