Home : กัญชาทางการแพทย์ / ข่าวสาร กิจกรรม กัญชาในประเทศ

โครงการปลูกกัญชา รพ.สต. ระยะที่ 2 (50 ต้น)

สำนักงานจัดการกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Date: 02/06/2564 View: 268
image1 size: 691x402px
โครงการปลูกกัญชา รพ.สต. ระยะที่ 2 (50 ต้น)
สำนักงานจัดการกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 
ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการฯ และการขอรับอนุญาต
1. รพ.สต. และวิสาหกิจชุมชน (ในอำเภอเดียวกัน) จับคู่กันเพื่อดำเนินงานโครงการ
 
2. จัดทำเอกสารและเตรียสถานที่ปลูก
• จัดทำแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการไปยังกรมพท.
• จัดทำเอกสารขอรับอนุญาตผลิต (ปลูก) และมีไว้ครอบครอง
• เริ่มสร้างสถานที่ปลูก
 
3. ส่งเอกสารขอรับอนุญาต
ไปยังกรมพท. เพื่อตรวจสอบและส่งเรื่องต่อให้ อย.
 
4. อย. ตรวจสอบเอกสาร และตรวจพื้นที่ปลูก
 
5. เข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ (เดือนละ 1 ครั้ง)
เข้าที่ประชุมคกก.ยส.(เดือนละ 1 ครั้ง)
 
6.อย. ออกใบอนุญาต
 
7. ดำเนินการปลูก
• ขอสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ไปยังกรมพท.
• ดำเนินการปลูกกัญชา
• จัดทำเอกสารขอรับอนุญาตจำหน่าย (พืช) ไปยัง อย.
 
8. เก็บเกี่ยวและแปรรูป
• ส่วนช่อดอกแห้งส่งให้กรมพท. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
• ส่วนที่ไม่ใช่ยาเสพติดนำไปต่อยอดทางเศรษฐกิจ


สำนักงานจัดการกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย (สกกท.) 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/23 หมู่ที่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0 2149 5647
อีเมลกลุ่มปลูก และผลิต : [email protected]
เวลาทำการ 08.30 - 16.30 น. (วันจันทร์ - วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ)
เว็บไซต์โครงการ 
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]