Home : ข่าว COVID-19

ก๋ำแปงเวียง (Wall of Chiangmai) เพื่อคนเชียงใหม่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19

ประชาชนทุกกลุ่มอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป สามารถลงทะเบียนได้ผ่านเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
Date: 02/06/2564 View: 251
image1 size: 524x276px

เปิดเว็บไซต์ "ก๋ำแปงเวียง" ช่องทางเพื่อคนเชียงใหม่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเว็บไซต์ "ก๋ำแปงเวียง" (chiangmaihealth.go.th/wallofcm/) ช่องทางเพื่อคนเชียงใหม่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมฉีด 7 มิถุนายนนี้
 
จากการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ปิดระบบหมอพร้อมลงและเปลี่ยนเป็นการจองในพื้นที่เพื่อลดปัญหาบางประการ จังหวัดเชียงใหม่จึงได้เปิดช่องทางการจองวัคซีนแก่ประชาชนชาวเชียงใหม่ผ่านเว็บไซต์ "ก๋ำแปงเวียง" ซึ่งได้เปิดให้ลงทะเบียนแล้วตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2564

กลุ่มที่ลงทะเบียนได้

กลุ่มที่สามารถลงทะเบียนได้ คือ
1. ประชาชนทุกกลุ่มอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป สามารถลงทะเบียนได้ผ่านเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
2. แรงงานต่างด้าวและชาวต่างชาติที่อาศัยหรือทำงานอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 3 มิถุนายน 2564 ผ่านเลขพาสปอร์ต


ทั้งนี้ส่วนกลางจะทำการจัดสรรวัคซีนมาให้เป็นรายสัปดาห์ จึงต้องจองเป็นคิวไว้ ตามพื้นที่อำเภอ เมื่อได้รับวัคซีนมาจะจัดสรรไปตามอำเภอเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตามลำดับ

ในอนาคตเมื่อวัคซีนมีจำนวนมากพอ ประชาชนก็จะสามารถเลือกชนิดของวัคซีนได้
 
สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนผ่านระบบหมอพร้อมไปแล้ว ข้อมูลจะถูกนำมาจัดสรรให้เป็นคิวลำดับแรก ๆ

กรณีผู้ที่ไม่มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ สามารถลงละเบียนผ่านเว็บไซต์ "ก๋ำแปงเวียง" ได้ เพราะมีฐานข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อยู่แล้ว แต่หากไม่มีฐานข้อมูลการรักษาพยาบาล ให้ไปติดต่อที่โรงพยาบาลและทำการตรวจสอบเพื่อเพิ่มฐานข้อมูลการรักษาและทำการลงทะเบียน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีสิทธิในการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง พร้อมยืนยันว่าขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมพร้อมในทุกด้านไว้แล้วเพื่อ Kick Off ฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนในวันที่ 7 มิถุนายนนี้ ที่จะถึงนี้
 
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
1 มิถุนายน 2564
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]