Home : ข่าว COVID-19

สธ.กระจายวัคซีนแล้วทุกจังหวัด 1.1 ล้านโดส เป้าหมาย 2 ล้านโดสในสัปดาห์นี้

พร้อมฉีดทั่วประเทศ 7 มิย 64 วัคซีนที่ส่งไปมี 2 ชนิดคือ แอสตร้าเซนเนก้าและซิโนแวค การกระจายวัคซีน เริ่มจากหารเท่ากันทุกจังหวัดก่อน จังหวัดที่มีการระบาดมากจะได้รับการจัดสรรมาก เช่น กทม.และปริมณฑล และพื้นที่จำเพาะตามนโยบาย เช่น พื้นที่ท่องเที่ยวภูเก็ต หรือชลบุรี พัทยา เกาะสมุย จะได้เพิ่มเติม
Date: 03/06/2564 View: 181
image1 size: 800x560px
2 มิถุนายน 2564 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ว่า เดือนมิถุนายนเป็นเดือนเริ่มต้นการฉีดวัคซีนโควิด 19 ล็อตใหญ่พร้อมกันทั่วประเทศ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ได้กระจายวัคซีนให้ทุกจังหวัดตามแผน ศบค. เพื่อรองรับการฉีดในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 นี้

          โดยที่วานนี้ (1 มิถุนายน 2564) กรมควบคุมโรค ได้เริ่มจัดส่งวัคซีน ไปยังหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศแล้ว 1.1 ล้านโดส เป็นวัคซีนทั้ง 2 ชนิดคือ แอสตร้าเซนเนก้าและซิโนแวค 

          แผนการส่ง จะทยอยจัดส่ง เบื้องต้นกำหนดแบ่งให้ทุกจังหวัดเท่ากันเป็นหลัก และจะปรับตามด้วยอัตราส่วนจำนวนประชากร และตามสถานการณ์ระบาดในพื้นที่ ซึ่งจะปรับเพิ่มลดได้ ในจังหวัดที่ติดเชื้อมากน้อย 
 
          “สำหรับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า การจัดส่งเป็นไปตามสัญญา ที่กรมควบคุมโรคได้ทำความตกลงกับบริษัทแอสตร้าเซนเนก้า รองรับวัตถุประสงค์ของรัฐบาลในการฉีด เพื่อทำให้การฉีดวัคซีนมีประสิทธิภาพ การจัดส่งวัคซีนสอดคล้องประสิทธิภาพการฉีดของเรา โดยจะมีการส่งเป็นรายสัปดาห์” นายอนุทินกล่าว

เป้าหมายการกระจายวัคซีน

           ด้านนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การกระจายวัคซีน เริ่มจากหารเท่ากันทุกจังหวัดก่อน จังหวัดที่มีการระบาดมากจะได้รับการจัดสรรมาก เช่น กทม.และปริมณฑล และพื้นที่จำเพาะตามนโยบาย เช่น พื้นที่ท่องเที่ยวภูเก็ต ซึ่งมีการฉีดเข็มแรกไปแล้วได้ 50% ของเป้าหมาย หรือชลบุรี พัทยา เกาะสมุย จะได้เพิ่มเติม มีการปรับเกลี่ยวัคซีน โดยการจัดสรรขึ้นอยู่กับวัคซีนที่มีและความต้องการในการฉีด ต้องปรับตามสถานการณ์ ดังนั้นทุกจังหวัดจะได้รับวัคซีน โดยจังหวัดที่อยู่ไกล การขนส่งลำบาก จะได้รับการจัดสรรก่อน ขณะนี้กระจายแล้ว 1 ล้านกว่าโดส หลายพื้นที่ได้รับวัคซีนแล้ว แต่อาจมีบางพื้นที่อยู่ระหว่างการขนส่ง โดยจะทยอยไปเรื่อยๆ
 
          “ศบค.ให้แผนประจำเดือน แต่เราทอนมาเป็นรายสัปดาห์ ส่งไปแล้วติดตามดูสต๊อกว่าเหลือเท่าไร
เพื่อความยืดหยุ่นและปรับการจัดส่ง ส่วนแผนการฉีดของแต่ละพื้นที่เขามีตัวเลขอยู่แล้ว ขอให้ฉีดอย่างเหมาะสม ทั้งการฉีดและการมีวัคซีนต้องเหมาะสมกัน โดยกลุ่มเป้าหมายยังคงเดิม คือ ผู้ที่จองผ่านแอปพลิเคชัน ผู้สูงอายุ
ผู้ที่มีโรคประจำตัวในกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง รวมถึงกลุ่มที่ต้องได้รับการฉีดก่อน เช่น บุคลากรทางการศึกษา, แรงงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ดำเนินการ” นพ.โอภาสกล่าว
 
          ทั้งนี้ วัคซีนที่จัดส่งไปในแต่ละพื้นที่ มีทั้งซิโนแวคและแอสตร้าเซนเนก้า จะปรับตามความเหมาะสมพื้นที่  ซึ่งวัคซีนทั้ง 2 ชนิด ผ่านการรับรองจากองค์การอนามัยโลก ข้อบ่งชี้ไม่ต่างกัน ใช้ได้ทั้งสองตัวแต่ขึ้นกับเหตุผลของแต่ละคน เช่น ฉีดซิโนแวคแล้วแพ้เข็มสองเปลี่ยนเป็นแอสตร้าฯ แต่การฉีดจะขึ้นกับข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ให้แพทย์เป็นผู้พิจารณาตัดสินใจ
สธ.กระจายวัคซีนแล้วทุกจังหวัด 1.1 ล้านโดส เป้าหมาย 2 ล้านโดสในสัปดาห์นี้   (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img2 size: 800x449 px

สรุปแผนกระจายวัคซีนต่อองค์การอนามัยโลก

ในวันเดียวกัน กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย สถาบันวัคซีนแห่งชาติ จัดบรรยายสรุปเรื่องการกระจายวัคซีนในประเทศไทย ผ่านทางออนไลน์ด้วยระบบ Zoom โดย นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้ได้ทยอยส่งวัคซีนโควิด 19 ทั้งวัคซีนของแอสตร้าเซนเนก้าและซิโนแวค ให้ทุกโรงพยาบาลแล้ว เพื่อคิกออฟฉีดวัคซีนโควิด 19 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 พร้อมกันทุกพื้นที่ โดยคนที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ได้รับการฉีดวัคซีนตามการนัดหมายของสถานพยาบาล

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขจะทยอยส่งวัคซีนให้โรงพยาบาลเป็นงวดๆ ในแต่ละสัปดาห์ ตามการจัดส่งของผู้ผลิต โดยสัปดาห์นี้จะกระจายวัคซีนทั้งของแอสตร้าเซนเนก้าและซิโนแวครวมประมาณ 2 ล้านโดส คาดว่าทั้งเดือนมิถุนายนจะมีการส่งวัคซีนประมาณ 5-6 ล้านโดส จัดส่งให้ทุกจังหวัด

ส่วนพื้นที่ระบาดจะได้รับสัดส่วนสูงกว่าพื้นที่ระบาดน้อย เช่น กรุงเทพมหานคร ได้รับประมาณ 1 ล้านโดส จะส่งให้ 5 แสนโดสก่อนใน 2 สัปดาห์แรก ยืนยันว่าจะได้รับวัคซีนครบทุกจังหวัดภายใน 4-6 เดือน สำหรับการฉีดวัคซีนยึดตามหลักข้อบ่งชี้ทางการแพทย์และสาธารณสุข

เป้าหมายจัดหา 100 ล้านโดส

          นายแพทย์นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวว่า ตามนโยบายประเทศไทยจะจัดหาวัคซีนให้ได้ 100 ล้านโดสครอบคลุมร้อยละ 70 ของประชากรภายในปี 2564 ขณะนี้จัดหาแล้วคือวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 61 ล้านโดส เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน จึงเป็นการผลิตไปส่งมอบไป โดยจะมีการเจรจาการส่งมอบและจัดสรรอย่างต่อเนื่องในแต่ละเดือน และซิโนแวคตั้งเป้าจัดหา 10-15 ล้านโดส ขณะนี้ส่งมอบแล้ว 6 ล้านโดส ที่เหลือจะทยอยส่งมอบประมาณเดือนละ 3 ล้านโดส ได้รับบริจาคจากรัฐบาลจีน 1 ล้านโดส ส่วนวัคซีนของไฟเซอร์และจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสันอยู่ระหว่างเจรจาเงื่อนไขในสัญญา โดยไฟเซอร์คาดว่าจัดหาให้ได้ 20 ล้านโดส ภายในไตรมาส 3 และจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 5 ล้านโดสภายในไตรมาส 4 หากรวมวัคซีนทั้งหมดคาดว่าเกิน 100 ล้านโดส

สปสช.พร้อมดูแลผู้เสียหาย

          นายแพทย์จเด็จ  ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า สปสช.สนับสนุนค่าบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ทั้งในและนอกโรงพยาบาล และเตรียมงบประมาณสำหรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนโควิด 19 ไม่ต้องรอการตรวจสอบ โดยผู้เสียหายสามารถยื่นเรื่องมาที่ สปสช.จะมีคณะกรรมการพิจารณาให้แล้วเสร็จใน 5 วัน ทั้งนี้ ไม่มีการกำหนดลักษณะอาการไม่พึงประสงค์ หากสงสัยว่ามีอาการเกี่ยวข้องกับวัคซีนสามารถยื่นเรื่องได้ หรือปรึกษากับแพทย์ หากเกี่ยวกับวัคซีนแพทย์จะช่วยดำเนินการยื่นเรื่องเยียวยา หลังเปิดยื่นเรื่องมา 2 สัปดาห์ รับเรื่องแล้ว 250 ราย ชดเชยแล้ว 150 ราย อาการไม่พึงประสงค์ส่วนใหญ่คือ การนอนโรงพยาบาล ส่วนใหญ่มีอาการชา คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ส่วนคนที่มีประกันเอกชนสามารถยื่นเรื่องได้เช่นกัน

วัคซีนไม่ควรถูกนำมาเปรียบเทียบกัน

        ดร.ซุมยา สวามินาธาน หัวหน้านักวิทยาศาสตร์ขององค์การอนามัยโลก กล่าวว่า วัคซีนโควิด 19 แต่ละตัว ไม่สามารถนำตัวเลขประสิทธิภาพมาเปรียบเทียบได้ เนื่องจากระเบียบวิธีการวิจัยต่างกัน สถานการณ์การระบาดและสายพันธุ์ที่ระบาดในแต่ละประเทศต่างกัน สิ่งสำคัญคือต้องดูเรื่องการป้องกันโรครุนแรงและเสียชีวิต ซึ่งวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าและซิโนแวคป้องกันอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้ การฉีดวัคซีน 2 เข็มควรเป็นวัคซีนตัวเดียวกัน โดยขณะนี้กำลังศึกษาประสิทธิผลของการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มว่าป้องกันยาวนานแค่ไหน ขณะนี้มีข้อมูลแค่ช่วง 6 เดือน เนื่องจากยังต้องใช้เวลาในการศึกษา สำหรับคนที่ติดโควิดมาแล้วก็ยังต้องฉีดวัคซีนเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน แต่หากวัคซีนในประเทศไม่เพียงพอ คนกลุ่มนี้รอฉีดได้ประมาณ 6 เดือน

ผู้แทน WHO เชิญชวนฉีดวัคซีน

          ด้านนายแพทย์แดเนียล เคอร์เทสซ์ ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย กล่าวว่า การฉีดวัคซีนจำนวนมากตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายนของประเทศไทยเป็นเรื่องที่ดีมาก ทั้งนี้ วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าและซิโนแวคมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง ทั่วโลกมีการใช้แล้วช่วยป้องกันการเสียชีวิตได้ จึงขอให้ทุกคนไปรับการฉีดวัคซีน โดยเฉพาะผู้สูงอายุและ 7 โรคเรื้อรังที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอาการรุนแรงและเสียชีวิตสูง นอกจากนี้ สื่อมวลชนมีความสำคัญช่วยในการช่วยควบคุมโรคและส่งเสริมให้ประชาชนเข้ารับวัคซีน ด้วยการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนให้เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น ประเมินความเสี่ยงตัวเองได้ว่าอยู่กลุ่มไหน ควรทำอะไรอย่างไร เพราะไม่ใช่แค่วัคซีนที่ป้องกันการชีวิตได้ การให้ข้อมูลที่ถูกต้องจะป้องกันการเสียชีวิตได้ด้วย และย้ำว่าแม้ฉีดวัคซีนแล้วการ์ดอย่าตกยังต้องใส่หน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่างเหมือนเดิม
 
2 มิถุนายน 2564
สธ.กระจายวัคซีนแล้วทุกจังหวัด 1.1 ล้านโดส เป้าหมาย 2 ล้านโดสในสัปดาห์นี้   (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img3 size: 800x556 px
 
สธ.กระจายวัคซีนแล้วทุกจังหวัด 1.1 ล้านโดส เป้าหมาย 2 ล้านโดสในสัปดาห์นี้   (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img4 size: 1151x842 px
สธ.กระจายวัคซีนแล้วทุกจังหวัด 1.1 ล้านโดส เป้าหมาย 2 ล้านโดสในสัปดาห์นี้   (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img5 size: 1130x853 px
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]