Home : กัญชาทางการแพทย์ / ข่าวสาร กิจกรรม กัญชาในประเทศ

ประชุมขับเคลื่อนกัญชาเสรีทางการแพทย์ บูรณาการเชื่อมโยง โครงการกัญชา ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

รายงานประชุมขับเคลื่อนกัญชาเสรีทางการแพทย์ ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา สรุป 8 ประเด็นในการขับเคลื่อนกัญชาสู่การเป็นพืชเศรษฐกิจ ที่จะสร้างประโยชน์ให้ประชาชนอย่างแท้จริง
Date: 03/06/2564 View: 290
image1 size: 400x240px
กระทรวงสาธารณสุขจัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกัญชาเสรีทางการแพทย์ ครั้งที่ 7/2564
 
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ดร.เภสัชกรอนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ ครั้งที่ 7/2564 จัดผ่านระบบออนไลน์ด้วย Application Cisco WebEx meeting. Meeting number 158 952 8738 โดยคณะกรรมการทุกคณะได้นำเสนอผลงานโครงการกัญชาทั้งในระยะต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ซึ่งมีการเชื่อมโยงแบบบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้เกิดการจัดบริการแบบใประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนต่อไป
การประชุมครั้งนี้ มีผลการดำเนินงานมีความก้าวหน้าไปมาก สามารถสรุปได้ดังนี้
 
1. นพ.ภูวเดช สุระโคตร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกองกฎหมาย ผลักดันระเบียบให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขรับจ้างผลิต สกัด กัญชา กัญชงได้สำเร็จ โดยจะมีผลทันทีหลังปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงนาม ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน และวิสาหกิจชุมชนได้มีผลิตภัณฑ์กัญชา กัญชงเป็นของตนเอง
 
2. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถจดทะเบียนรับรองกัญชาสายพันธุ์ไทย 4 สายพันธุ์ ได้สำเร็จ ได้แก่ ตะนาวศรีก้านขาว ตะนาวศรีก้านแดง หางเสือและหางกระรอก
 
3. กรมการแพทย์ ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาขยายขอบเขตการใช้กัญชาให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ล่าสุดศึกษาวิจัยเบื้องต้นพบว่า กัญชาอาจมีผลช่วยลดการอักเสบของปอด และในอนาคตอาจนำมาใช้รักษาโรคโควิด-19 ได้ ซึ่งทางกรมการแพทย์กำลังเร่งศึกษาวิจัยเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน
 
4.คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการใช้กัญชาทางการแพทย์ ปักหมุดการให้บริการในโรคที่กัญชารักษาได้ผลที่ชัดเจน เพื่อเพิ่มการเข้าถึงยากัญชาทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนปัจจุบัน พร้อมขับเคลื่อนร่วมกับโรงพยาบาลต่าง ๆ ในกระทรวงสาธารณสุขทันที ทั้งการดูแลผู้ป่วยประคับประคอง ลมชัก พาร์กินสัน นอนไม่หลับ และอาการปวดเรื้อรัง
 
5.เขตสุขภาพที่ 8 พัฒนาโครงการ World Cannabis Hub ผลักดันให้เขตสุขภาพที่ 8 เป็นศูนย์กลางกัญชาโลก เชื่อมโยงวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการภาคเอกชน เป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่คุณค่า การผลิตผลิตภัณฑ์ และการท่องเที่ยว โดยมีภาครัฐสนับสนุน พร้อมเปิดให้ท่องเที่ยวภายในปีนี้ ในระหว่างนี้เร่งเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการให้พร้อมรับนักท่องเที่ยวด้วยมาตรการ New Normal ซึ่งจะมีการกำหนดแนวทางผู้มาท่องเที่ยวเหมือนกันทั้งเขตสุขภาพ
 
6.เขตสุขภาพที่ 9 ได้พัฒนาแนวทางการค้นหาผู้ป่วยประคับประคองและประชาชนที่จำเป็นต้องรับการรักษาด้วยกัญชาทางการแพทย์ ให้มีโอกาสเข้าถึงและครอบคลุมอย่างปลอดภัยในชุมชนด้วย ระบบ 3 หมอและปฐมภูมิ มีระบบการลงทะเบียน จัดหายากัญชาให้ผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ไล่เรียง และวางแผนการปลูกกัญชาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยข้อมูลความต้องการและคาดการณ์สมดุล demand/supply โดยการกำหนดความต้องการที่ปลายทางให้ชัดเจน เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทุกส่วนของกัญชา เพื่อสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้เกษตรกร และประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง (โดยข้อมูลพื้นฐานของเขตสุขภาพที่9ที่ผ่านมาใช้กัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบันสูงที่สุดในทุกเขต)
 
7.กรมสุขภาพจิต เจ้าภาพด้านการสื่อสารและการสร้างความรอบรู้ด้านกัญชา เปิดช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายให้เข้าถึงประชาชน โดยที่ผ่านมาได้จัดทำการสื่อสารผ่านช่องทาง Facebook Live และ Clubhouse ซึ่งขณะนี้มีผู้ติดตามเป็นจำนวนมาก พร้อมดำเนินการ Social listening เพื่อวางแผนให้เกิดการสื่อสารที่ตรงจุด และพัฒนาช่องทางที่ทำให้เข้าถึงประชาชนจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว เช่น รายการโทรทัศน์ วิทยุ 

8.คณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกับกองบริหารงานสาธารณสุข พัฒนาระบบการรายงานการใช้ผลิตภัณฑ์จากกัญชา เพื่อลดภาระงานที่ซ้ำซ้อน ช่วยให้โรงพยาบาล คลินิกกัญชาทางการแพทย์ใช้งานได้สะดวก พร้อมนำระบบ Business intelligence มาเป็นข้อมูลในการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์
  
 
ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกัญชาสู่การเป็นพืชเศรษฐกิจ ที่จะสร้างประโยชน์ให้ประชาชนอย่างแท้จริง โดยที่ประชุมได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกัญชาเสรีทางการแพทย์ครั้งต่อไปในวันที่ 21 มิถุนายน 2564
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
ตรวจโควิด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช...
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]