Home : ข่าว COVID-19

การเดินทางเข้าเขตสหภาพยุโรปจากประเทศไทย กับเงื่อนไขการฉีดวัคซีน

ไทยยังอยู่ใน EU White List โดย EU แนะนำให้ประเทศสมาชิก อนุญาตให้ผู้เดินทางจากไทยเข้าเขตได้ โดยไม่จำกัดวัตถุประสงค์และไม่ว่าจะฉีดวัคซีนมาแล้วหรือไม่ก็ตาม
Date: 04/06/2564 View: 281
image1 size: 800x533px

การเดินทางเข้าเขตสหภาพยุโรป (EU) จากประเทศไทย

ไทยยังอยู่ใน EU White List
EU แนะนำให้ประเทศสมาชิก EU อนุญาตให้ผู้เดินทางจากไทยเข้าเขตได้ โดยไม่จำกัดวัตถุประสงค์และไม่ว่าจะฉีดวัคซีนมาแล้วหรือไม่
 
ในกรณีที่ไทยไม่อยู่ใน EU White List
ประเทศสมาชิก EU อาจห้ามผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนที่รับรองโดย EU หรือ WHO จากไทยเดินทางเข้าโดยไม่มีวัตถุประสงค์ที่จำเป็น

หากสถานการณ์โควิด-19 ในไทยรุนแรงขึ้น EU อนุญาตให้ประเทศสมาชิก EU ออกมาตรการเพิ่มเติมได้ เช่น การให้เข้ากักตัวและตรวจหาเชื้อเป็นระยะ แม้จะได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วก็ตาม
 
สำหรับบุคคลที่ฉีดวัคซีนที่ European Medicines Agency หรือ WHO ยังไม่ได้รับรอง ที่จะเดินทางจากไทยเข้าเขต EU บุคคลดังกล่าวจะยังคงสามารถเดินทางไปได้ เนื่องจากไทยอยู่ใน EU White List (หากประเทศสมาชิก EU นั้นๆ เลือกที่จะปฏิบัติตามข้อแนะนำของ EU)
 
การอนุญาตให้เดินทางเข้า-ออกเป็นอำนาจของแต่ละประเทศสมาชิก EU จึงควรตรวจสอบ มาตรการการเดินทางของแต่ละประเทศก่อนการเดินทางทุกครั้ง เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงและไม่เป็นไปตามข้อแนะนำของ EU
 

ข้อแนะนำของ EU (Council Recommendation)

ต่อประเทศสมาชิก EU เกี่ยวกับการเปิดให้บุคคลเดินทางเข้าเขต EU ในรูปแบบของการเดินทางที่ไม่มีความจำเป็น (Non-Essential Travel)
 
กลุ่มประเทศนอก EU ที่มีความปลอดภัย (EU White List)
 • ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อไม่เกิน 75 คน ต่อประชากร 100,000 คน ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา
 • เปิดให้เดินทางเข้าได้โดยไม่จำกัดวัตถุประสงค์

บุคคลที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ที่องค์การยาของ EU (European Medicines Agency) รับรอง และครบโดสที่กำหนดแล้ว
 • เดินทางเข้าเขต EU ได้โดยไม่จำกัดวัตถุประสงค์

ให้มีกลไกระงับการเดินทางเข้าทุกกรณีเป็นการเร่งด่วนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินทางระบาดวิทยา
 • ประเทศสมาชิก EU สามารถออกมาตรการเพิ่มความปลอดภัยเพิ่มเติมได้กายหลังการเดินทางถึง

ข้อแนะนำของ EU

ต่อประเทศสมาชิก EU ในการอนุญาตให้บุคคลที่ได้รับวัคซีนฯ แล้วเข้าเขต EU

ประเทศสมาชิก EU ควรยกเลิกมาตรการจำกัดการเดินทางเข้าจากประเทศนอก EU สำหรับบุคคลที่ได้รับวัคซีนฯ ชนิดที่ EU รับรองครบโดสตามคำแนะนำแล้ว อย่างน้อย 14 วัน ก่อนเดินทางเข้า 

วัคซีนที่ EU รับรองแล้ว
 • Pfizer/BioNTech
 • Moderna
 • J&J
 • AstraZeneca
 • Covishield
 • Sinopharm
European Medicines Agency (EMA)
อยู่ระหว่างการพิจารณารับรองวัคซีนโควิด-19 2 ชนิด
 • Sinovac
 • Sputnik V
ในช่วงที่ EU ยังไม่มีการออกเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนให้บุคคลประเทศที่สาม ประเทศสมาชิก EU สามารถยอมรับเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนของประเทศที่สาม ซึ่งมีข้อมูลพื้นฐาน อาทิ ข้อมูลส่วนบุคคล ชนิดและวันที่ฉีดวัคซีนฯ โดยเป็นไปตามกฏหมายของแต่ละประเทศและต้องตรวจสอบได้

ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 
โดยกรมยุโรป

อ้างอิง COVID-19: Council updates recommendation on restrictions to travel from third countries
 
การเดินทางเข้าเขตสหภาพยุโรปจากประเทศไทย กับเงื่อนไขการฉีดวัคซีน (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img4 size: 800x800 px
การเดินทางเข้าเขตสหภาพยุโรปจากประเทศไทย กับเงื่อนไขการฉีดวัคซีน (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img5 size: 800x800 px
การเดินทางเข้าเขตสหภาพยุโรปจากประเทศไทย กับเงื่อนไขการฉีดวัคซีน (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img6 size: 800x800 px
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]