Home : กัญชาทางการแพทย์ / วิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชา

ข่าวปลอม! เกษตรกรสามารถปลูกกัญชาได้ แต่ต้องรวมตัวมากกว่า 7 คน

กรณีการส่งต่อข้อมูลโดยระบุว่าเกษตรกรสามารถปลูกกัญชาได้ แต่ต้องรวมตัวมากกว่า 7 คน และยื่นคำร้องกับหน่วยงาน ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า
Date: 04/06/2564 View: 188
image1 size: 1024x577px
กรณีการส่งต่อข้อมูลโดยระบุว่าเกษตรกรสามารถปลูกกัญชาได้ แต่ต้องรวมตัวมากกว่า 7 คน และยื่นคำร้องกับหน่วยงาน ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า ไม่เป็นความจริง ในขณะนี้วิสาหกิจชุมชนยังไม่สามารถยื่นขอรับอนุญาตปลูกกัญชาได้ เนื่องจากการดำเนินการขออนุญาตได้ จะต้องร่วมกับผู้ขออนุญาตที่เป็นหน่วยงานรัฐ
 
วันนี้ (3 มิ.ย.) ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีการส่งต่อข้อมูลในประเด็นเกี่ยวกับ การขออนุญาตปลูกกัญชาสามารถดำเนินการได้โดยวิสาหกิจชุมชน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ
 
กรณีการส่งต่อข้อมูลโดยระบุว่าเกษตรกรสามารถปลูกกัญชาได้ แต่ต้องรวมตัวมากกว่า 7 คน และยื่นคำร้องกับหน่วยงาน ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า ไม่เป็นความจริง
 
เนื่องจากตามเนื้อความในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่7) พ.ศ. 2562 บทเฉพาะกาล มาตรา 21 ระบุว่าช่วง 5 ปี แรก กลุ่มผู้ขออนุญาตที่เป็นวิสาหกิจชุมชน (ตามมาตรา26/5(4)) จะดำเนินการขออนุญาตได้ต้องร่วมกับผู้ขออนุญาตที่เป็นหน่วยงานรัฐ ฉะนั้นในขณะนี้วิสาหกิจชุมชนจึงยังไม่สามารถยื่นขอรับอนุญาตปลูกกัญชาได้
 
ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุขได้อย่างถูกต้อง สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.fda.moph.go.th หรือโทร 02 5907000
 
บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ในขณะนี้วิสาหกิจชุมชนยังไม่สามารถยื่นขอรับอนุญาตปลูกกัญชาได้ เนื่องจากการดำเนินการขออนุญาตได้ จะต้องร่วมกับผู้ขออนุญาตที่เป็นหน่วยงานรัฐ
 
หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข

ผู้จัดการออนไลน์
3 มิ.ย. 2564
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]