Home : ข่าว COVID-19

รัฐบาลสวิสฯ เตรียมประกาศใช้ใบรับรองโควิด-19 วันที่ 7 มิ.ย.64

ประกาศใช้ใบรับรองโควิด-19 สำหรับบุคคลใน 3 กรณี คือ 1) ผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้ว 2) ผู้ที่ผ่านการตรวจและมีผลเป็นลบ 3) ผู้ที่หายจากโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
Date: 04/06/2564 View: 167
image1 size: 588x331px
รัฐบาลสวิสฯ ออกประกาศวันที่ 4 มิ.ย. 64 เตรียมประกาศใช้ใบรับรองโควิด-19 สำหรับบุคคลใน 3 กรณี คือ 1) ผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้ว 2) ผู้ที่ผ่านการตรวจและมีผลเป็นลบ 3) ผู้ที่หายจากโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
 
ใบรับรองโควิดของสวิส จัดทำโดยสำนักงานด้านเทคโนโลยีของรัฐ สามารถออกและตรวจสอบใบรับรอง ที่มีทั้งแบบรูปเล่ม (hard copy) และแบบดิจิตัล ซึ่งทั้งสองแบบจะบันทึกข้อมูลที่อ่านได้ด้วยคิวอาร์โค๊ดที่ป้องกันการปลอมแปลง ที่มีลายเซ็นต์กำกับ ระบบอ่านข้อมูลที่จำเป็นเฉพาะเกี่ยวกับโควิดโดยไม่ก้าวล่วงไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจรั่วไหลได้ อีกทั้งระบบได้ผ่านการทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญและโดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งระบบแล้ว ทำให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยในการใช้งาน และพร้อมนำมาใช้ในเดือนมิถุนายนนี้
 
รัฐบาลจะมอบหมายให้แต่ละมณฑลมีหน้าที่ออกใบรับรองให้กับผู้ที่ต้องการตามเงื่อนไขทั้ง 3 ข้อ (ฉีดวัคซีนแล้ว, ผลตรวจเป็นลบ หรือหายจากโรค) โดยผู้ออกจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข ทั้งโรงพยาบาล หน่วยฉีดวัคซีน แพทย์หรือเภสัชกร ก็ได้ ทั้งนี้ รัฐจะจัดเตรียมระบบที่ใช้สำหรับออกใบรับรอง ตรวจสอบใบรับรอง หรือกรณีเพิกถอนใบรับรอง ก็ได้เช่นกัน
 
ผู้ใช้จะต้องโหลดแอป ที่ใช้ได้ทั้งจากกูเกิ้ลและแอปเปิ้ล ข้อมูลใบรับรองระบุชื่อ วันเดือนปีเกิด และอายุของใบรับรอง แอปนี้ใช้ร่วมหรือทดแทนใบรับรองแบบรูปเล่มได้
 
มาตรฐานการพิทักษ์ข้อมูลผู้ใช้ เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดของสหภาพยุโรป ข้อมูลจะไม่ถูกเก็บในระบบกลางของรัฐ ข้อมูลบุคคลที่ใช้ออกใบรับรองจะถูกลบทันทีเมื่อใช้ออกใบรับรองแล้ว
 
ระบบใบรับรอง เริ่มใช้วันแรก 7 มิถุนายน 2564 และจะครอบคลุมทั่่วประเทศภายในสิ้นเดือนมิถุนายน

The Federal Council
4 มิ.ย. 64

ภาพจาก The Federal Council
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]