Home : ข่าว COVID-19

หมอยงอธิบาย ทำไมยังไม่แนะนำที่ให้เข็ม 1 และ 2 ต่างชนิดกัน

ขณะนี้มีแนวทางการศึกษาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในการให้วัคซีนสลับยี่ห้อ ไม่น่าจะนานก็จะรู้ผล
Date: 06/06/2564 View: 201
image1 size: 800x600px
โควิด-19 วัคซีน การให้วัคซีนเข็ม 1 และ 2 ต่างชนิดกัน
ยง ภู่วรวรรณ
 
ในทางปฏิบัติวัคซีนโควิด-19 เป็นวัคซีนใหม่จึงยังไม่แนะนำที่ให้เข็ม 1 และ 2 ต่างชนิดกัน ตามหลักทฤษฎีที่มีการใช้วัคซีนในเด็ก การใช้วัคซีนมีการสลับกันได้และมีการศึกษามาแล้วทั้งสิ้น เช่น วัคซีนป้องกันท้องเสียโรต้า วัคซีนตับอักเสบเอ ตับอักเสบบี คอตีบไอกรนบาดทะยัก เพราะโดยหลักการเชื้อโรคไม่รู้หรอกว่าฉีดวัคซีนยี่ห้ออะไร
 
ขณะนี้มีแนวทางการศึกษาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในการให้วัคซีนสลับยี่ห้อ ทางศูนย์ฯกำลังเริ่มดำเนินการวิจัยโดยขอทุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติและจะนำเสนอโครงการวันนี้ การวิจัยไม่น่าจะนานก็จะรู้ผลโดยเข็มแรกให้วัคซีน Sinovac เข็มที่ 2 ให้วัคซีน AstraZeneca และในทำนองกลับกันเข็มแรกให้วัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2 ให้ Sinovac
 
การศึกษาจะเป็นประโยชน์อย่างมาก ในกรณีเมื่อฉีดเข็มแรกแล้วเกิดแพ้วัคซีน เข็ม 2 จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนหรือในกรณีที่วัคซีนชนิดใดชนิดหนึ่งขาดแคลนก็สามารถใช้อีกชนิดหนึ่งได้เลย ไม่จำเป็นที่จะต้องเก็บวัคซีนไว้เข็ม 2 การบริหารวัคซีนจะง่ายขึ้นมากทำให้การให้วัคซีนเร็วขึ้น
 
จากข้อมูลเบื้องต้นในผู้ที่แพ้วัคซีนเข็มแรกและไปฉีดเข็ม 2 ต่างชนิดกัน เราพยายามหาผู้ที่ฉีดดังกล่าว ขณะนี้ได้มีการตรวจสอบได้ 5 คน เชื่อว่ายังมีอีกมาก จากข้อมูลที่ได้แสดงในกราฟจะเห็นว่า 4 รายที่ฉีดวัคซีน Sinovac เข็มแรกและเข็ม 2 ได้รับ AstraZeneca ภูมิต้านทานที่ขึ้นสูงกว่าการได้รับวัคซีนชนิดเดียว Sinovac  2 ครั้งและทำนองกลับกัน ก็เช่นเดียวกันมีเพียง 1 ราย ที่ได้รับ AstraZeneca แล้วเข็ม 2 ได้ Sinovac อีก 1 เดือนต่อมา ภูมิคุ้มกันที่ขึ้นก็สูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ย
 
การศึกษาจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยหรืออาการข้างเคียงว่าจะเพิ่มขึ้นหรือไม่ ถ้าการสลับวัคซีนปลอดภัยจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในยามที่วัคซีนขาดแคลนหรือแพ้วัคซีนและเป็นแนวทางในการที่จะนำมาใช้ในการกระตุ้นเข็มที่ 3 โดยไม่จำเป็นที่จะต้องใช้วัคซีนชนิดเดียวกัน
 
โครงการทั้งหมดอยู่ในแนวทางการวิจัยของศูนย์ที่ทำอยู่แล้ว คงจะมีการประกาศรับอาสาสมัครเร็วๆนี้ หลังจากที่โครงการผ่านคณะกรรมการจริยธรรม การศึกษาวิจัย ความคืบหน้าทั้งหมดจะเรียนให้ทราบและเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

นพ.ยง ภู่วรวรรณ
6 มิถุนายน 2564
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]