Home : ข่าว COVID-19

สหรัฐจัดระดับความเสี่ยงโควิดของแต่ละประเทศ พร้อมคำแนะนำการเดินทาง

ไทยอยู่ Level 3 ประเทศระดับเสี่ยงสูง จากทั้งหมด 5 ระดับ ได้แก่ เสี่ยงสูงมาก เสี่ยงสูง ปานกลาง ต่ำ และไม่มีข้อมูล
Date: 09/06/2564 View: 161
image1 size: 800x480px
สหรัฐจัดระดับความเสี่ยงจากโรคโควิด-19 ของแต่ละประเทศ เป็น 5 ระดับ ได้แก่ เสี่ยงสูงมาก เสี่ยงสูง ปานกลาง ต่ำ และไม่มีข้อมูล
(จำนวนประเทศ ล่าสุด 7 มิถุนายน 2564)
 
Level 4: ประเทศระดับเสี่ยงสูงมาก  61 ประเทศ
คำแนะนำ - หลีกเลี่ยงเดินทางไปประเทศเหล่านี้ หากจำเป็น ต้องฉีดวัคซีนให้ครบก่อนเดินทาง
 
Level 3: ประเทศระดับเสี่ยงสูง 64 ประเทศ (รวมไทย)
คำแนะนำ - ควรได้รับการฉีดวัคซีนก่อนเดินทางไป ผู้เดินทางที่ยังไม่ได้รับวัคซีนไม่แนะนำให้ไปยังสถานที่ที่ไม่จำเป็น
 
Level 2: ประเทศระดับเสี่ยงปานกลาง 21 ประเทศ
คำแนะนำ - ควรได้รับการฉีดวัคซีนก่อนเดินทางไป ผู้เดินทางที่ยังไม่ได้รับวัคซีน และมีความเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรงหากติดโควิด พึงหลีกเลี่ยงการไปยังสถานที่ที่ไม่จำเป็น
 
Level 1: ประเทศระดับเสี่ยงต่ำ 56 ประเทศ
คำแนะนำ - ควรได้รับการฉีดวัคซีนก่อนเดินทางไป
 
Level Unknown: และ 44 ประเทศ ในกลุ่มที่ไม่มีข้อมูล
คำแนะนำ - ไม่ควรเดินทางไปยังประเทศเหล่านั้น หากจำเป้นต้องไป ต้องฉีดวัคซีนให้ครบก่อนเดินทาง
ข้อกำหนดการเดินทาง 
สหรัฐกำหนดว่า ผู้โดยสารทุกคนรวมทั้งพลเมืองสหรัฐ ที่จะเดินทางเข้าสหรัฐ จะต้องมีผลตรวจโควิด-19 เป็นลบ หรือหากเคยป่วยโควิด ต้องมีเอกสารยืนยันว่าหายป่วยแล้ว แสดงก่อนขึ้นเครื่อง 
 
การใส่หน้ากาก
ต้องใส่ทุกที่ตลอดการเดินทางไม่ว่าจะเป็นบนเครื่องบิน รถประจำทาง รถไฟ หรือการเดินทางแบบใดก็ตาม ไม่ว่าจะการเดินทางเข้ามา ระหว่าง หรือออกไปจากสหรัฐ รวมทั้งในทุกที่เป็นฮับการเดินทาง อาทิ สนามบิน หรือ สถานีรถไฟ 
 
ประเทศที่ห้ามเดินทางเข้าสหรัฐ
สหรัฐประกาศระงับและจำกัดการเข้าประเทศ ในฐานะผู้อพยพหรือผู้อพยพชั่วคราว ของผู้ที่ไม่ใช่พลเมืองสหรัฐ ซึ่งอยู่ในประเทศต่อไปนี้ในช่วงระยะเวลา 14 วันก่อนเข้าประเทศหรือพยายามเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วย
  • จีน
  • อิหร่าน
  • ประเทศในสำหรับภาพยุโรป
  • อังกฤษ
  • สาธารณรัฐไอร์แลนด์
  • บราซิล
  • แอฟริกาใต้
  • อินเดีย
การเดินทางโดยเครื่องบินเข้าสหรัฐ
Requirement for Proof of Negative COVID-19 Test or Recovery from COVID-19 for All Air Passengers Arriving in the United States
 
การเดินทางเข้าสหรัฐ มีข้อกำหนดดังนี้
ต้องมีผลตรวจเป็นลบ ก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 3 วัน
แสดงหลักฐานการตรวจต่อสายการบิน ก่อนขึ้นเครื่อง
หรือกรณีเคยป่วย ต้องมีเอกสารหลักฐานยืนยันโดยหน่วยงานสาธารณสุขว่าปลอดโรคและสามารถเดินทางได้

ข้อมูลจาก COVID-19 Travel Recommendations by Destination  
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
ตรวจโควิด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช...
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]