Home : ข่าว COVID-19

ครม.มีมติรับทราบ Phuket sandbox รอ ศบค.พิจารณาสุดท้าย

นายกรัฐมนตรี เผยครม.มีมติรับทราบ ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ : Phuket sandbox วันที่ 1 ก.ค. เปิดประเทศ รับนักท่องเที่ยว ฉีดวัคซีนโควิด ครบโดส ส่งศบค.พิจารณาอีกครั้ง
Date: 09/06/2564 View: 171
image1 size: 800x450px
นายกรัฐมนตรี เผยครม.มีมติรับทราบ "ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ : Phuket sandbox" วันที่ 1 ก.ค. เปิดประเทศ รับนักท่องเที่ยว "ฉีดวัคซีนโควิด" ครบโดส ส่งศบค.พิจารณาอีกครั้ง

วันที่ 8 มิ.ย. 64 เวลา 13.00 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมครม.ตอนหนึ่ง ถึงการเปิดประเทศที่จะมีการเริ่มวันที่ 1 ก.ค. นี้ ที่จังหวัดภูเก็ต หรือ (ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ :Phuket sandbox) เพื่อเตรียมเปิดพื้นที่นำร่องในบางจังหวัดเพิ่มเติมในช่วงไตรมาส 3 ของปี 64 ซึ่งครม.มีมติรับทราบมติของศบศ.
 
นายกฯ กล่าวว่า นักท่องเที่ยวที่จะไปจังหวัดภูเก็ตต้องมีเงื่อนไข อาทิ ได้รับวัคซีนโควิดครบโดสแล้ว และนักท่องเที่ยวต้องมีใบรับรอง ซึ่งปัจจุบันที่ภูเก็ตก็มีการปูพรมฉีดวัคซีนโควิดแล้วประมาณ 4 แสน ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนประชากร 
 
โดยในวันนี้ครม.มีมติรับทราบนโยบาย ซึ่งต้องดำเนินการภายใต้ความสมดุลทางสาธารณสุขและและทางเศรษฐกิจควบคู่กันไป โดยขั้นตอนต่อไปจะส่งให้ศบค.พิจารณา แล้วจากนั้นจะกลับมานำเสนอต่อที่ประชุมครม.เพื่อปรับแก้ไขต่อไป
 
นายกฯ กล่าวว่า การเตรียมการเปิดพื้นที่รับนักท่องเที่ยวต่างชาติของ 10 จังหวัดนำร่อง ในไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ของปี 2564 โดยเริ่มจากภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ก่อน เพื่อเริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับวัคซีนครบแล้ว 2 โดส ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมเป็นต้นไป
 
ซึ่งจากสถานการณ์ในปัจจุบันจนถึงวันนี้ ภูเก็ตมีผู้ได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็มแล้ว ประมาณ 400,000 คน มากกว่า 60% ของจำนวนประชากร โดยจะมีการคัดกรองและติดตามนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวด ซึ่งนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีนที่ฉีดครบโดสแล้วอย่างน้อย 14 วัน ก่อนการเดินทาง และมีใบอนุญาตเข้าประเทศอย่างถูกต้อง มีการตรวจโรคระบาด ในช่วงการพักอาศัยในพื้นที่
 
โดยภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นั้น จะเป็นการประเมินผลและนำไปเป็นต้นแบบในพื้นที่อื่นๆด้วยในระยะต่อไป โดย ครม.รับทราบ นโยบายนี้โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำไปปรับปรุงให้เกิดความเหมาะสมภายใต้ความสมดุลย์ด้านความปลอดภัย ด้านการสาธารณสุข และการฟื้นฟูทางด้านเศรษฐกิจไปด้วย ก่อนจะนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ และกลับมาให้ ครม. พิจารณาอนุมัติรายละเอียดตามที่ได้แก้ไขต่อไป
 สำหรับผลการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบศ.ครั้งที่ 2/2564 ที่มีการประชุมเมื่อวันที่ 4 มิ.ย. ที่ผ่านมา และมีการรายงานให้ครม.มีมติรับทราบในวันนี้คือ
 
ศบศ. เห็นชอบในหลักการแนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำและปานกลางของจังหวัดภูเก็ต (Phuket Sandbox) ตามข้อเสนอของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่จะมีกาหนดดำเนินการในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564
 
โดยมีกำหนดแผนการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยไม่ต้องกักตัว ดังนี้
 
1. เปิดรับเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนครบโดสตามเกณฑ์ของวัคซีนแต่ละชนิด มีระยะเวลาการฉีดมากกว่า 14 วัน แต่ไม่เกิน 1 ปี และเป็นผู้เดินทางจากกลุ่มประเทศต้นทางที่มีความเสี่ยงต่ำ – ปานกลาง ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข
2. กำหนดให้เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ที่เดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองที่ฉีดวัคซีนแล้วเดินทางเข้าได้ ในขณะที่เด็กอายุระหว่าง 6-18 ปี จะต้องได้รับการตรวจเชื้อเมื่อเดินทางมาถึงสนามบินภูเก็ต
3. มีเอกสารรับรองการฉีดจากประเทศต้นทาง โดยวัคซีนจะต้องขึ้นทะเบียนตามกฎหมายของประเทศไทย หรือได้รับการรับรองโดย WHO
4. มีการติดตั้งแอบพลิเคชันแจ้งเตือน
5.พำนักในโรงแรมที่พักที่ผ่านมาตรฐาน SHA+ ในเวลา 14 คืน และภายหลังการพำนักตามระยะเวลาที่กำหนดสามารถเดินทางไปยังพื้นที่อื่นในประเทศไทยได้
6. รายงานตัวและรับการตรวจเชื้อโควิด-19 ตามมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข และสามารถทำกิจกรรมท่องเที่ยวได้ภายใต้มาตรการป้องกันตามมาตรฐาน DMHTTA
 
ขณะเดียวกัน มีการดำเนินการเตรียมพื้นที่รองรับการเข้ามาของนักท่องเที่ยวภายใต้แผนการพัฒนาเมืองภูเก็ต (Better Phuket Initiatives) อาทิ
 
1. การปรับปรุงภูมิทัศน์
2.โครงการสร้างคุณค่าและประสบการณ์โดยการท่องเที่ยววิธีชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านได้รับผลประโยชน์
3. การพัฒนาทักษะให้กับบุคลากรทางการท่องเที่ยว
4. การดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณพื้นที่ท่องเที่ยว

ศูนย์ข้อมูลโควิด ภูเก็ต
8 มิถุนายน 2564
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]