Home : ข่าว COVID-19

รพ.นวเวช ระดมบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชน

สำหรับประชาชนที่ต้องการฉีดวัคซีนโควิด-19 กับโรงพยาบาลนวเวช สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2483 9999
Date: 10/06/2564 View: 204
image1 size: 800x513px
 โรงพยาบาลนวเวช เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน และต้องการให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 จึงให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการเป็นศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนที่ลงทะเบียนจองคิวผ่านระบบหมอพร้อมไว้ก่อนหน้านี้ โดยโรงพยาบาลได้เตรียมการบริการที่มีมาตรฐาน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ เตรียมความพร้อมของอาคารสถานที่ จุดคัดกรองก่อนการเข้ารับการบริการฉีดวัคซีน ห้องพักคอยเพื่อสังเกตอาการ และมีทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่เตรียมพร้อมตลอดเวลา หากประชาชนเกิดอาการไม่พึงประสงค์ หรือมีอาการภาวะฉุกเฉินอื่น ๆ โดยได้เริ่มให้บริการฉีดแล้วตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา
 
การเป็นศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในครั้งนี้ จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการบริการที่สะดวกมากขึ้น โดยโรงพยาบาลนวเวชหวังว่าศักยภาพที่มี จะช่วยทำให้การฉีดวัคซีนซึ่งเป็นวาระแห่งชาติสำเร็จตามเป้าหมายที่รัฐวางไว้ สามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย และทำให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตโควิด
 
สำหรับประชาชนที่ต้องการฉีดวัคซีนโควิด-19 กับโรงพยาบาลนวเวช สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2483 9999 หรือ www.navavej.com
รพ.นวเวช ระดมบุคลากรทางการแพทย์  พร้อมให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชน  (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img2 size: 800x532 px
 
รพ.นวเวช ระดมบุคลากรทางการแพทย์  พร้อมให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชน  (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img3 size: 800x533 px
 
รพ.นวเวช ระดมบุคลากรทางการแพทย์  พร้อมให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชน  (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img4 size: 800x534 px
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]