Home : กัญชาทางการแพทย์ / ข่าวสาร กิจกรรม กัญชาในประเทศ

รัฐวอชิงตัน อนุญาตให้แจก กัญชา ให้ผู้รับวัคซีน อายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไปได้

กระตุ้นให้ประชาชนไปรับการฉีดวัคซีน มีผลตั้งแต่ 7 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2564
Date: 11/06/2564 View: 156
image1 size: 800x541px
คณะกรรมการเหล้าและกัญชา แห่งรัฐวอชิงตัน (Washington State Liquor and Cannabis Board - LCB) ออกประกาศ ยินยอมอนุญาตให้ดำเนินการโครงการ "ฉีดวัคซีนรับกัญชา (มวนกัญชา พันลำ) Joints for Jab" เพื่อจูงใจชักชวนให้ประชาชนออกไปรับการฉีดวัคซีนได้
 
ประกาศเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 
 
ทั้งนี้ เป็นความพยายามของทางรัฐที่จะจูงใจประชาชน ให้ออกไปรับการฉีดวัคซีน โดยกำหนดให้แจกจ่ายได้เฉพาะกับกลุ่มผู้ใหญ่ ที่มารับการฉีดวัคซีนในหน่วยฉีดในคลินิกเท่านั้น
 
สืบเนื่องจากทาง LCB ได้รับข้อเรียกร้องจำนวนมาก จากร้านค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตจำหน่ายกัญชา ว่าประสงค์จะช่วยกระตุ้นให้ประชาชนออกไปรับการฉีดวัคซีน การอนุมัติของ LCB มีผลทันที (ตั้งแต่ 7 มิถุนายน) และให้เฉพาะผู้ที่มีใบอนุญาตจำหน่ายเท่านั้นที่จะแจกจ่ายได้ โปรแกรมจะสิ้นสุดวันที่ 12 กรกฎาคม 64

เงื่อนไขการอนุญาต

มีผลระหว่าง 7 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2564 ด้วยข้อกำหนดดังนี้
 
 • ร้านค้าปลีกที่เข้าร่วมโครงการ จะจัดให้มีเฉพาะ มวนกัญชา (pre-roll joint) เท่านั้น และห้ามมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ ร่วม
 • มวนกัญชา ที่แจกนี้ ต้องเกี่ยวเนื่องกับการรับวัคซีน ณ จุดฉีด
 • กำหนดให้แจกได้เพียง 1 ชิ้นต่อคน เท่านั้น ให้กับลูกค้าที่ได้รับการวัคซีนเข็มแรกหรือเข็มที่สอง ณ จุดฉีด
 • ใบเสร็จของสินค้าที่แจก ต้องออกให้ ณ วันที่และสถานที่ที่ฉีดวัคซีน ห้ามชะลอ เลื่อน หรือเหตุผลอื่นใดก็ตาม 
 • กำหนดให้แจกได้กับบุคคลอายุตั้งแต่ 21 ปี ขึ้นไป
 • คลินิกฉีดวัคซีนที่ร่วมกับร้านค้ารับอนุญาตในโครงการนี้ จะต้องดำเนินตามข้อกำหนดการจำกัดอายุเช่นเดียวกับร้านค้าปลีกกัญชา
 • มวนกัญชาที่แจกนี้ ต้องแจกโดยร้านค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น มิใช่จากผู้ผลิตหรือผู้แปรรูป
 • ร้านค้าปลีก ต้องซื้อสินค้าแบบราคาส่ง จากผู้ผลิตหรือผู้แปรรูปที่ได้รับอนุญาต
 • ร้านค้าปลีก อาจแจกจ่ายมวนกัญชา โดยไม่ถือเป็นการจำหน่ายได้ และเนื่องจากมิใช่การจำหน่าย ผู้รับอนุญาตจำหน่าย จึงไม่ต้องเสียภาษีการขายและภาษีสรรพสามิต
 • ผู้รับอนุญาต ต้องจัดทำบันทึกผลิตภัณฑ์ที่แจกจ่ายออกไป
 • คลินิกฉีดวัคซีนที่จะทำการโฆษณา เกี่ยวกับการแจกนี้ ให้กับผู้ที่จะรับวัคซีนไม่ว่าจะเข็มแรกหรือเข็มสองก็ตาม สามารถทำได้ในช่วงเวลาที่กำหนด และการโฆษณาต้องเป็นไปตามข้อกำหนดกฏหมาย
 • ประกาศอนุญาตฉบับนี้ มิได้ลบล้าง กฏระเบียบของแต่ละรัฐหรือข้อกำหนดด้านสาธารณสุขที่มีแต่เดิม  ผู้รับอนุญาตจะต้องดำเนินการ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด มาตรฐานสาธารณสุขที่มีอยู่เดิมอย่างเคร่งครัด
ในช่วงโควิดระบาด LCB ได้ออกใบอนุญาตหลายฉบับ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในภาวะที่รัฐออกมาตรการเข้มงวดและเพื่อสนับสนุนการฉีดวัคซีนในประชาชน ก่อนหน้านี้ LCB ได้ผ่อนคลายกฏสำหรับการแจกจ่ายผลิตภัณฑ์เบียร์ ไวน์และเครื่องดื่มค็อกเทล ให้กับผู้รับการฉีดวัคซีน ซึ่งจะสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน.
 
 
Joint = a rolled marijuana cigarette
Pre-roll joint = A joint that has been prepared by a cannabis vendor, dispensary, or brand. Prerolls are consumer-ready and eliminate the hassle of grinding, rolling, and sealing cannabis flower into a joint.
รัฐวอชิงตัน อนุญาตให้แจก กัญชา ให้ผู้รับวัคซีน อายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไปได้ (กัญชาทางการแพทย์ ) Healthserv.net Img2 size: 658x372 px
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]