Home : ข่าว COVID-19

เตรียมยกเลิก SQ หันใช้ ASQ แทน รัฐช่วยบางส่วน ราคาจะถูกลง

กำหนดการยกเลิก อาจจะเริ่มใน 1 กรกฎาคม ทั้งนี้ ผู้ที่เดินทางเข้าออกประเทศ ยังต้องกักตัว 14 วัน ตามเดิม
Date: 11/06/2564 View: 178
image1 size: 875x527px
11 มิถุนายน 2564 มีรายงานว่า สบค. เตรียมที่จะพิจารณายกเลิก SQ (State Quarantine - สถานกักตัวที่รัฐจัดให้) ด้วยเห็นว่าจะสิ้นเปลืองงบประมาณ หลังจากที่ในระยหลัง มีจำนวนคนไทยเดินทางเข้าออกประเทศไม่มากนัก โดยจะปรับไปใช้รูปแบบ ASQ จะเป็นการช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการได้อีกทางหนึ่ง
 
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ ชี้แจงว่า ขณะนี้ คนที่มีความจำเป็นในการที่จะต้องเดินทางกลับเข้าประเทศไทย มีน้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลยในบางวัน สบค. เห็นว่า SQ เป็นภาระด้านงบประมาณของรัฐบาล จึงหาทางให้ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เอง การยกเลิกจะเป็นการยกเลิกเฉพาะผู้ที่เดินทางเข้ามาทางท่าอากาศยานเท่านั้น ส่วนทางบกยังพิจารณาอยู่ว่า ในกลุ่มที่จำเป็น ให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง รับผิดชอบในด้านงบประมาณ ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณา
 
การยกเลิก SQ ได้พิจารณาที่จะใช้รูปแบบของการกักตัวแบบ ASQ (Alternative State Quarantine สถานที่กักตัวที่รัฐอนุญาต) แทน โดยผู้ที่เดินทางเข้าประเทศ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนของ ค่าที่พักและค่าอาหาร ขณะที่รัฐบาล จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในด้านการแพทย์และสาธารณสุข จะทำให้มีราคาโดยรวม ถูกลงกว่าเดิมที่มีอยู่ก่อนหน้านี้
 
กำหนดการยกเลิก อาจจะเริ่มใน 1 กรกฎาคม ทั้งนี้ ผู้ที่เดินทางเข้าออกประเทศ ยังต้องกักตัว 14 วัน ตามเดิม 

MCOT
11 มิถุนายน 2564
 
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]