Home : ข่าว COVID-19

น่านผ่อนคลาย ใครฉีดวัคซีนแล้ว 14 วันขึ้นไป เที่ยวได้ไม่ต้องกักตัว เริ่ม 15 มิย 64

กรณี ผู้ที่จะเดินทางเข้าจังหวัดน่าน และไม่ต้องกักตัวจะต้อง ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มหรือฉีดวัคซีน Astra Zeneca 1 เข็มในระยะเวลา 14 วันขึ้นไป มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 256
Date: 12/06/2564 View: 374
น่านผ่อนคลาย ใครฉีดวัคซีนแล้ว 14 วันขึ้นไป เที่ยวได้ไม่ต้องกักตัว เริ่ม 15 มิย 64  ข่าว COVID-19  Healthserv.net
จังหวัดน่านเตรียมออกประกาศฉบับที่ 15 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2564 ฉีดวัคซีนครบตามกำหนดเที่ยวน่านได้โดยไม่ต้องกักตัว
 
11 มิ.ย. 2564 นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ศาลากลางจังหวัดน่าน  มีประเด็นที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

การฉีดวัคซีนให้ชาวน่าน

จังหวัดน่านฉีดวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้มีอายุเกิน 60 ปีและประชาชนใน 7 กลุ่มโรค รวมแล้ว 15,584 โด๊ส ในจำนวนนี้มีผู้ได้รับวัคซีนซิโนแวค เข็มทึ่สอง 4,115 คน

สำหรับแนวทางจัดสรรวัคซีนรอบใหม่ จะจัดสรร ร้อยละ 50 ให้กับกลุ่มฟังก์ชัน หรือกลุ่มผู้ทำงานกลุ่มเสี่ยง และอีกร้อยละ 50 ให้กับผู้ที่ลงทะเบียน Application หมอพร้อม ผู้สูงอายุและ 7 กลุ่มโรค โดย Application หมอพร้อมจะพร้อมให้ประชาชนได้ลงทะเบียนอีกครั้งในวันที่ 14 มิถุนายนนี้เป็นต้นไป

ออกประกาศลดกักตัวหากฉีดวัคซีนแล้ว

จังหวัดน่านเตรียมออกประกาศฉบับที่ 15 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไปโดยเนื้อความในประกาศจะใกล้เคียงกับฉบับที่ 14 มีข้อสังเกตที่เปลี่ยนแปลงในรายละเอียดเป็นบางหัวข้อเช่น กรณี ผู้ที่จะเดินทางเข้าจังหวัดน่าน และไม่ต้องกักตัวจะต้อง ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มหรือฉีดวัคซีน Astra Zeneca 1 เข็มในระยะเวลา 14 วันขึ้นไป

เข้าน่านต้องโหลดแอป น่านปลอดภัย

จังหวัดน่านเตรียมใช้ Application "น่านปลอดภัย" โดยให้สแกน QR Code ก่อนเข้าพื้นที่ และประชาชนที่เดินทางเข้าจะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดใน Application ดังกล่าว โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป และจะ ทดลองระบบในวันที่ 17 มิถุนายน 2564

สถานการณ์โควิดในจังหวัดน่าน

สถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในส่วนของจังหวัดน่านมีผู้ป่วยยอดสะสม 126 คนและกำลังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 4 คนทั้ง 4 คนไม่มีอาการหนัก
 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564  ถึงปัจจุบันมีผู้หลบหนีเข้าเมือง 35 ราย ดำเนินการทางกฎหมายและส่งกลับประเทศทุกราย 

มาตรการเปิด-ปิดสถานที่

สำหรับการ เปิดตลาดสดสามารถเปิดได้ตามปกติ ห้างสรรพสินค้าทุกห้างเปิดตามปกติ ตามระยะเวลาที่กำหนด ส่วนถนนคนเดิน สามารถเปิดได้ตามปกติแต่ พบว่าเกือบทุกแห่งยังไม่เปิด ซึ่งการเปิดถนนคนเดินนั้นนายอำเภอในพื้นที่มีอำนาจพิจารณา 
 
ถ้าการท่องเที่ยวชะลอตัวแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังคงปิด ไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้า ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานน่านได้เปิด รับลงทะเบียนสำหรับภาคส่วนธุรกิจท่องเที่ยว เพื่อให้เข้ารับการรับวัคซีนมีผู้ลงทะเบียนแล้ว 302 คน
 
สถานศึกษาได้เปิดก่อน 14 วันคือเปิดตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา กว่า 300 แห่ง และอีก 27 แห่งจะเปิดในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564  ทุกโรงเรียนสามารถดำเนินการได้ตามปกติไม่มีปัญหาแต่อย่างใด ล่าสุดบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการฉีดวัคซีนและ 884 คน
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com