Home : ข่าว COVID-19

เกาะสมุยเปิดแผน Samui Sealed Route model รับนักท่องเที่ยว 1 กค นี้

เงื่อนไขสำคัญครือ รับการฉีดวัคซีนมาแล้วทั้ง ชิโนแวคครบ 2 เข็ม หรือแอสตร้า 1 เข็ม เป็นระยะเวลา 14 วัน มีผลตรวจ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมง บันทึกข้อมูลการเดินทางบนแอป สมุย Health Plus
Date: 13/06/2564 View: 655
เกาะสมุยเปิดแผน Samui Sealed Route model รับนักท่องเที่ยว 1 กค นี้  ข่าว COVID-19  Healthserv.net

เกาะสมุยเปิดแผน Samui Sealed Route model พร้อมรับนักท่องเที่ยว 1 กค นี้ 

ขณะที่การฉีดวัคซีนในประเทศและในระดับจังหวัด รวมทั้งพื้นที่เกาะสมุย มีความคืบหน้าไปมาก กอปรกับข่าวการเตรียมเปิดภูเก็ตรับนักท่องเที่ยว รูปแบบ Phuket Sandbox ในวันที่ 1 กรกฏคมนี้ ทางเกาะสมุย ซึ่งเป็นอีกจุดท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทย ก็ได้ดำเนินการและจัดทำแผนรองรับการเปิดรับนักท่องเที่ยวเช่นกัน โดยกำหนดเป็นรูปแบบ Samui Sealed Route พร้อมเปิดเกาะ วันที่ 1 กค นี้

รายละเอียดแผนดำเนิน ได้รับการเปิดเผย โดย นาย อภิเดช พรหมคุ้ม สาธารณสุขอำเภอเกาะสมุย มีรายละเอียดดังนี้

เงื่อนไขการเดินทางเข้าและการแยกตัว/กักตัว

สำหรับนักท่องเที่ยวจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือชาวไทยและชาวต่างประเทศ
 
สำหรับนักท่องเที่ยวคนไทย
สามารถเดินทางเข้ามาที่เกาะสมุยได้ตลอดเวลา โดยมีเงื่อนไข 2 กรณี

กรณี 1. ผู้เดินทางที่ได้รับการฉีดวัคซีนมาแล้วทั้ง ชิโนแวคครบ 2 เข็ม หรือแอสตร้า 1 เข็ม เป็นระยะเวลา 14 วันหลังฉีด สามารถขึ้นเกาะได้ โดยไม่ต้องกักตัว

ทั้งนี้ เมื่อผ่านจุดคัดกรองที่บริเวณสนามบินหรือท่าเรือ จะมีจนท.คอยให้คำแนะนำ การแยกตัว สามารถเดินทางทำธุระต่างๆ ในเกาะได้

กรณี 2 มีผลตรวจ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมง สามารถเดินทางเข้าเกาะได้ เช่นเดียวกับ กรณีการได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว และไม่มีการกักตัว สามารถแยกตัว เดินทางทำธุระต่างๆ ในเกาะได้
 

นิยาม "การแยกตัว"

การแยกตัว หมายถึง เมื่อออกจากที่พัก ให้มีการป้องกันตนเอง ไม่ว่าจะเป็นสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างทางสังคม และการเลี่ยงการสัมผัสผู้อื่นที่ไม่ใช่คนในครอบครัวหรือในกลุ่ม หรือไม่ไปในที่ชุมชนแออัด เช่น ตลาดหรือที่มีคนจำนวนมาก 
 
สถานที่ที่อนุญาต สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ทุกที่ ทุกจุด ทุกหาด

กรณีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 

อ.เกาะสมุย กำหนดความพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ เดินทางเข้าเกาะได้ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม เป็นต้นไป  โดยทางอำเภอ เตรียมรูปแบบ สมุยซีลรูท Samui Sealed Route model เอาไว้รองรับ โดยมีแนวทางปฏิบัติ คือ 
1. นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาได้ จะต้องไม่เดินทางมาจาก ประเทศที่พบเชื้อกลายพันธุ์ เป็นไปตามประกาศของกรมควบคุมโรค

2. ผู้เดินทาง ต้องได้รับวัคซีนครบตามจำนวนโดสที่กำหนดแล้ว หรือ มีการตรวจหาเชื้อโควิด ด้วยวิธีตรวจ PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมง พร้อมเอกสารรับรอง

Samui Sealed Route model 

เป็นการจำกัดกรอบพื้นที่การพักผ่อน การเดินทาง ในกรอบเวลาของนักท่องเที่ยว โดยกำหนดให้อยู่ในเกาะได้นาน 7 วัน มีรายละเอียดกระบวนการดังนี้

1. เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสมุยแล้ว จะต้องเข้าพักกับที่พักที่เป็น ALQ (Alternative Local Quarantine) พร้อมกับการตรวจเชื้อครั้งที่ 1 ที่โรงแรมนั้น 
 
2. หากตรวจไม่พบเชื้อ ให้ใช้รูปแบบ Area Quarantine จำนวน 3 วัน (วันที่ 0-3) นักท่องเที่ยวจะพักผ่อนและใช้พื้นที่ในโรงแรมได้ ไม่ว่าจะเป็นฟิตเนส หรือพื้นที่ส่วนรวมต่างๆ โดยโรงแรมต้องจัดระบบการเข้าใช้ กรณีถ้าผู้ใช้พื้นที่เป็นต่างครอบครัวกัน จะสลับเวลาการเข้าใช้พื้นที่ 
 
3. การตรวจเชื้อครั้งที่ 2 เมื่อครบ 3 วัน หากตรวจไม่พบเชื้อ จะได้รับอนุญาตให้ท่องเที่ยวในเกาะได้ 4 วัน แบบ Sealed Route คือในเส้นทางหรือจุดท่องเที่ยวที่กำหนดไว้เท่านั้น  และในเส้นทาง จะกำหนดเพิ่มไว้อีก เช่น 
  • Sealed beach คือ หาดที่กำหนดไว้ จะมีบุคคลากรที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว พร้อมเครื่องอำนวยความสะดวก เครื่องป้องกัน คอยช่วยดูแลให้บริการ หรือ   
  • Sealed boat ล่องเรือเฉพาะกรุ๊ปนักท่องเที่ยว โดยเรือที่ให้บริการจะอยู่ในเครือข่ายที่ทางอ.เกาะสมุยได้อบรมพนักงาน ผู้เกี่ยวข้อง เอาไว้แล้ว 
4. การตรวจเชื้อครั้งที่ 3 เมื่อครบ 4 วัน จะนับเป็นวันที่ 7 ถ้าไม่พบเชื้อ สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวในหมู่เกาะทะเลใต้ - เกาะสมุย เกาะพะงันและเกาะเต่า ได้ 
 

กรณีเดินทางเข้าเกาะโดยไม่ได้ฉีดหรือไม่ได้ตรวจหาเชื้อ

หากเกิดกรณีดังกล่าว อำเภอได้กำหนดไว้ 2 แนวทาง หากมาจากพื้นที่สีแดงเข้มหรือสีแดง จะประเมินคัดกรองโดยจนท.สธ.ว่ามีความเสี่ยงเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคหรือไม่ ถ้ามีความเสี่ยงจะตรวจโดย Antigen Rapid Test ณ ช่องทางเข้า 
  • ถ้าไม่พบเชื้อ ใช้มาตรการแยกตัว
  • ถ้าพบเชื้อ จะส่งเข้ารักษาที่รพ.เกาะสมุย

คำแนะนำ

  1. ควรตรวจและเตรียมเอกสารมาให้พร้อม เพื่อไม่เสียเวลา ณ จุดคัดกรอง 
  2. บันทึกข้อมูลการเดินทางบนแอป สมุย Health Plus ซึ่งทำได้ตั้งแต่ต้นทาง คือ สนามบินสุวรรณภูมิ หรือท่าเรือดอนสัก แล้วนำผลมาแสดงร่วมกับการตรวจเชื้อ จะทำให้เดินทางเข้าได้สะดวกรวดเร็ว
 
TNN Thailand
10 มิถุนายน 2564
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com