Home : ข่าว COVID-19

ความสำเร็จแห่งภาคเหนือ 8 จังหวัด ใกล้จะปลอดโควิดแล้ว

6 จังหวัดไม่พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่แล้ว ส่วนเชียงใหม่ เชียงราย พบเพิ่มเพียง 2 ราย
Date: 14/06/2564 View: 334
ความสำเร็จแห่งภาคเหนือ 8 จังหวัด ใกล้จะปลอดโควิดแล้ว  ข่าว COVID-19  Healthserv.net
สำรวจสถานการณ์โควิดในพื้นที่ 8 จังหวัดในภาคเหนือ กับภาวะการระบาดระลอก 3 ตั้งแต่ เมษายน 64 จนถึงต้นสัปดาห์ที่สามของเดือนมิถุนายน (จันทร์ 14 มิถุนายน 64) วันนี้ สามารถกล่าวได้อย่างมั่นใจได้ว่า ภาคเหนือใกล้ประสบความสำเร็จในการเป็นภูมิภาคที่ปลอดโควิดได้ ในไม่นานนี้

จากตัวเลขรายงาน พบว่าในหลายจังหวัดมีตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เป็นศูนย์ในรอบหลายวันที่ผ่านมา ขณะที่ ในบางจังหวัดยังพบบ้าง แต่เป็นระดับตัวเลขหลักเดียว และที่น่ายินดีกว่านั้นคือ บางจังหวัดประกาศดังฟังชัด ว่าเป็นจังหวัดที่ปลอดโควิดแล้ว มีที่ไหนเป็นอย่างไร ไปตรวจสอบดูกัน

ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 64

  • จังหวัดที่ไม่พบผู้ติดเชื้อ ได้แก่ ลำพูน ลำปาง แพร่ พะเยา น่าน แม่ฮ่องสอน 
  • จังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย ยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ รวม 2 คน แบ่งเป็นจังหวัดละ 1 คน!

จังหวัดที่ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่

  • จังหวัดลำพูน ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ มาแล้ว 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน- 14 มิถุนายน 64 
  • จังหวัดลำปาง ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ มาแล้ว 17 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน 64 
  • จังหวัดแพร่ ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ติดต่อกัน 3 วัน 
  • จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 26 ติดต่อกัน
  • จังหวัดพะเยา ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ เป็นวันแรก ในรอบ 3 วัน (ครั้งสุดท้าย วันที่ 10 มิถุนายน 64 และช่วงก่อนหน้านั้นระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 64)

พบผู้ติดเชื้อใหม่ เพียง 2 ราย

จังหวัดเชียงราย ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2564 พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 1 ราย จากระบบเฝ้าระวังฯและการให้บริการ เป็นผู้ป่วยในอำเภอแม่ฟ้าหลวง   ผู้ป่วยเป็นเพศชาย  อายุ 31 ปี  เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง คือกรุงเทพมหานคร ขณะนี้รับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง
 
จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1 ราย เป็นชายไทย อายุ 53 ปี เป็นลูกจ้างของ CM4199 พบว่าคนใกล้ชิดคือภรรยาและนายจ้างติดโควิด  จึงได้รับการติดตามเข้ามาตรวจ ซึ่งผลการตรวจพบเชื้อเป็นโควิด-19

จังหวัดปลอดโควิด

ลำปางประกาศเป็นจังหวัดที่ "ปลอดโควิดแล้ว" โดยวันที่ 11 มิถุนายน ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ระบุว่า ทางจังหวัดได้ส่งผู้ป่วยโควิดที่รักษาอยู่คนสุดท้ายกลับบ้านแล้ว ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน ที่ผ่านมา ส่วนผู้ติดเชื้อรายสุดท้ายที่ตรวจพบและเข้ารับการรักษา นับจำนวนวันที่รักษา 14 วัน ได้ครบกำหนดในวันที่ 9 มิถุนายน ที่ผ่านมา

สรุปรายจังหวัดการระบาดระลอก 3 (9 เมษายน- 14 มิถุนายน 64)

จังหวัดลำพูน  
ทั้งจังหวัดมียอดผู้ป่วยสะสมจำนวน 300 ราย เสียชีวิตสะสม 6 ราย รักษาหายเดินทางกลับบ้าน อยู่ที่ 290 ราย รักษาตัวทั้งหมด 4 ราย 

สรุปยอดผู้ป่วยแบ่งเป็นรายอำเภอ ได้ดังนี้ อำเภอเมืองลำพูน 193 ราย อำเภอบ้านธิ 12 ราย อำเภอป่าซาง 31 ราย อำเภอบ้านโฮ่ง 25 ราย อำเภอทุ่งหัวช้าง 1 ราย อำเภอลี้ 19 ราย อำเภอเวียงหนองล่อง 9 ราย อำเภอแม่ทา 3 ราย
 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ทั้งจังหวัดมียอดผู้ป่วยสะสมจำนวน 49 ราย ปัจจุบันรักษาหายกลับบ้านแล้วจำนวน 48 ราย ส่วนอีก1 รายยังรักษาตัวอยู่ คาดว่าจะหายและกลับบ้านในไม่ช้า

สรุปยอดผู้ป่วยแบ่งเป็นรายอำเภอ ได้ดังนี้ อำเภอปาย 16 ราย แม่สะเรียง 14 ราย ขุนยวม 8 ราย ปางมะผ้า 5 ราย สบเมย 5 ราย และอำเภอเมือง 1 ราย

ส่วนอำเภอแม่ลาน้อยยังไม่มีผู้ติดเชื้อ
 
จังหวัดแพร่ 
ทั้งจังหวัดมียอดผู้ป่วยสะสมจำนวน 88 ราย (เสียชีวิตสะสม 1 ราย) รักษาหายกลับบ้านแล้ว 84 ราย รักษาตัวอยู่โรงพยาบาล 3 ราย แยกเป็นอยู่โรงพยาบาลหลัก 3 ราย

สรุปยอดผู้ป่วยแบ่งเป็นรายอำเภอ ได้ดังนี้ อำเภอเมืองแพร่ 39 ราย อำเภอสูงเม่น 16 ราย อำเภอลอง 9 ราย อำเภอเด่นชัย 3 ราย อำเภอวังชิ้น 3 ราย อำเภอร้องกวาง 9 ราย อำเภอหนองม่วงไข่ 8 รายและจากกรุงเทพฯ 1 ราย
 
จังหวัดลำปาง
ทั้งจังหวัดมียอดผู้ป่วยสะสมจำนวน 261 ราย รักษาหายแล้ว 259 ราย เสียชีวิต 2 ราย (เป็นชาวเมืองลำปางและเกาะคา) 

สรุปยอดผู้ป่วยแบ่งเป็นรายอำเภอ ได้ดังนี้ อำเภอเมือง 101 ราย อำเภอแม่เมาะ 11 ราย อำเภอเกาะคา 23 ราย อำเภอเสริมงาม 7 ราย อำเภองาว 44 ราย อำเภอแจ้ห่ม 30 ราย อำเภอวังเหนือ 6 ราย อำเภอเถิน 3 ราย อำเภอแม่พริก 9 ราย อำเภอแม่ทะ 9 ราย อำเภอห้างฉัตร 5 ราย อำเภอเมืองปาน 6 ราย ภูมิลำเนาต่างจังหวัด 5 ราย 

มีเพียงอำเภอสบปราบเท่านั้นที่ไม่พบผู้ติดเชื้อเลย 
 
จังหวัดเชียงใหม่
ทั้งจังหวัดมียอดผู้ป่วยสะสมจำนวน 4,120 ราย รักษาหายแล้ว 4,053 ราย (98% ของผู้ติดเชื้อทั้งหมด) ยังคงมีผู้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 41 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลรัฐ 38 ราย โรงพยาบาลเอกชน 3 ราย โดยในวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมของจังหวัดเชียงใหม่ยังอยู่ที่  26 ราย ขณะที่กลุ่มผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 23 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 13 ราย อาการค่อนข้างหนัก (สีส้ม) 4 ราย และผู้ป่วยอาการหนัก (สีแดง) 1 ราย
 
จังหวัดเชียงราย
ทั้งจังหวัดมียอดผู้ป่วยสะสมจำนวน  652 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 520 ราย และเป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 132 ราย  รักษาหายแล้ว 632 ราย  และมีผู้เสียชีวิตสะสมรวม 9 ราย 

สรุปยอดผู้ป่วยแบ่งเป็นรายอำเภอ ได้ดังนี้ อำเภอแม่สาย 236 ราย อำเภอเมืองเชียงราย 178 ราย อำเภอพาน 65 ราย อำเภอเวียงป่าเป้า 27 ราย อำเภอเชียงของ 25 ราย อำเภอแม่สรวย 23 ราย อำเภอป่าแดด 18 ราย อำเภอแม่ฟ้าหลวง 15 ราย อำเภอแม่จัน 14 ราย อำเภอเทิง 13 ราย อำเภอแม่ลาว 12 ราย อำเภอดอยหลวง 8 ราย อำเภอเชียงแสน 7 ราย อำเภอพญาเม็งราย 4 ราย อำเภอขุนตาล 3 ราย อำเภอเวียงแก่น 2 ราย และอำเภอเวียงชัย 2 ราย
 
จังหวัดน่าน
ทั้งจังหวัดมียอดผู้ป่วยสะสมจำนวน 128 ราย รักษาหายแล้ว 120 ราย เสียชีวิต 2 ราย กำลังรักษาอยู่ 6 ราย ในโรงพยาบาลรัฐทั้งหมด 

สรุปยอดผู้ป่วยแบ่งเป็นรายอำเภอ ได้ดังนี้ อำเภอเมืองน่าน 32 ราย อำเภอเชียงกลาง 52 ราย อำเภอปัว 10 ราย อำเภอท่าวังผา 9 ราย อำเภอสันติสุข 1 ราย อำเภอภูเพียง 6 ราย อำเภอเวียงสา 7 ราย อำเภอนาน้อย 7 ราย อำเภอนาหมื่น 1 ราย อำเภอบ้านหลวง 1 ราย อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 2 ราย

มี 4 อำเภอที่ไม่พบผู้ติดเชื้อเลย คือ อำเภอสองแคว อำเภอทุ่งช้าง อำเภอบ่อเกลือ อำเภอแม่จริม
 
จังหวัดพะเยา
ทั้งจังหวัดมียอดผู้ป่วยสะสมจำนวน 100 ราย รักษาหายแล้ว 92 ราย กำลังรักษา 7 ราย เสียชีวิต 1 ราย 

สรุปยอดผู้ป่วยแบ่งเป็นรายอำเภอ ได้ดังนี้ อำเภอเมือง 40 ราย อำเภอจุน 16 ราย อำเภอเชียงคำ 9 ราย อำเภอเชียงม่วน 1 ราย อำเภอดอกคำใต้ 12 ราย อำเภอปง 7 ราย อำเภอแม่ใจ 6 ราย อำเภอภูซาง 5 ราย อำเภอภูกามยาว 1 ราย อำเภอวังเหนือ ลำปาง 1 ราย อำเภองาว ลำปาง 2 ราย
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
คลอดเบาใจ เหมาจ่ายราคาเดียว...
ราคา 31,900
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com