Home : กัญชาทางการแพทย์ / วิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชา

อุทัยธานี ประชุมขับเคลื่อนเมืองสมุนไพรและกัญชาทางการแพทย์

Date: 15/06/2564 View: 206
อุทัยธานี ประชุมขับเคลื่อนเมืองสมุนไพรและกัญชาทางการแพทย์  กัญชาทางการแพทย์  Healthserv.net
 วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับคณะกรรมการขับเคลื่อนเมืองสมุนไพรจังหวัดอุทัยธานี และคณะกรรมการพัฒนางานการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมบรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
เมืองสมุนไพรจังหวัดอุทัยธานี ส่งเสริมการใช้สมุนไพร/กัญชาทางการแพทย์ในระบบบริการสุขภาพ และส่งเสริมการปลูกสมุนไพร/กัญชาทางการแพทย์ให้มีมาตรฐาน

 
อุทัยธานี ประชุมขับเคลื่อนเมืองสมุนไพรและกัญชาทางการแพทย์  กัญชาทางการแพทย์  Healthserv.net
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร
คลอดเหมาจ่าย
ราคา 30,000
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com