Home : กัญชาทางการแพทย์ / วิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชา

หนองคาย - อบจ.หนองคายหนุนวิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์การแพทย์

ผอ.รพ.โพนพิสัย บอกว่า อยากสร้างศูนย์รับซื้อพืชที่ใช้ประโยชน์ทางแพทย์แผนไทยเพื่อผลิตเป็นยาสมุนไพรภายในโรงพยาบาลโพนพิสัย อบจ.จึงให้การสนับสนุน
Date: 15/06/2564 View: 242
หนองคาย - อบจ.หนองคายหนุนวิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์การแพทย์  กัญชาทางการแพทย์  Healthserv.net
หนองคาย - อบจ.หนองคายหนุนวิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์การแพทย์ เดินหน้าสร้างงานให้ชุมชน และแรงงานคืนถิ่นมีรายได้ วางแผนกระจายผลผลิตกัญชาให้โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ผลิตยาแผนไทย ส่วนรากให้โรงพยาบาลโพนพิสัยผลิตสมุนไพรอัตลักษณ์
 
10 มิ.ย. 2564 ที่ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย นายแพทย์ ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 พร้อมคณะได้ประชุมหารือร่วมกับนายยุทธนา ศรีตะบุตร นายก อบจ.หนองคาย, นพ.ชัชวาลย์ ฤทธิ์ฐิติ นายแพทย์สาธารณสุข จ.หนองคาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการปลูกกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และส่งเสริมการสร้างอาชีพกลุ่มวิสาหกิจและเศรษฐกิจชุมชน
 
อบจ.หนองคาย ร่วมกับโรงพยาบาลโพนพิสัย และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกพืชทางการแพทย์โปร่งเย็น อ.โพนพิสัย ได้ยื่นหนังสือขออนุญาตปลูกกัญชาทางการแพทย์จากคณะกรรมการอาหารและยา และจะประสานกับโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร อ.พรรณนานิคม จ.สกลนคร ส่งมอบผลผลิตกัญชาจากส่วนที่เป็นยาเสพติด คือช่อดอก ให้ไปผลิตยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม และประสานรับเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าจากเขตสุขภาพที่ 8 ซึ่งทุกประเด็นได้หารือและจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ เพื่อจะได้ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้
 
นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายก อบจ.หนองคาย กล่าวว่า ตนบริหาร อบจ.หนองคายมา 18 ปี คิดเสมอว่าจะต้องสร้างงานสร้างรายได้ให้ชาวหนองคายที่จะหวนกลับถิ่นกำเนิด จึงกำหนดนโยบายให้แต่ละหมู่บ้านจัดตั้งกลุ่มอาชีพ โดย อบจ.หนองคายสนับสนุนงบประมาณและผู้เชี่ยวชาญพัฒนาสินค้า จัดหาตลาดให้ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน จนเมื่อปี 2562 พญ.นรินทิพย์ ฤทธิ์ฐิติ ผอ.รพ.โพนพิสัย บอกว่า อยากสร้างศูนย์รับซื้อพืชที่ใช้ประโยชน์ทางแพทย์แผนไทยเพื่อผลิตเป็นยาสมุนไพรภายในโรงพยาบาลโพนพิสัย
 
อบจ.จึงให้การสนับสนุนระหว่างที่ดำเนินการอยู่เกิดกระแสกัญชาทางการแพทย์ขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้ประชาชนคนไทย จึงรับเรื่องกัญชาเป็นเรื่องใหญ่ที่จะดำเนินการภายในโรงพยาบาลโพนพิสัย จากนั้น อบจ.หนองคายได้เข้าไปต่อยอดเพื่อสร้างอาชีพให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เกิดขึ้น ซึ่งจะมีหลายแห่ง เพราะมองว่าต่อไปคนจะหวนกลับถิ่นฐานมากขึ้นจากปัญหาทางเศรษฐกิจและต้องกลับมาทำงานที่บ้าน จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้เกิดรายได้ในชุมชน
 
 
หนองคาย - อบจ.หนองคายหนุนวิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์การแพทย์  กัญชาทางการแพทย์  Healthserv.net

วิสาหกิจชุมชนโปร่งเย็น

สำหรับวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกพืชสมุนไพรทางการแพทย์โปร่งเย็น อ.โพนพิสัย ได้ร่วมกับโรงพยาบาลโพนพิสัย ซึ่งมีโรงงานผลิตยาแผนไทยที่มีประสบการณ์ผลิตมากกว่า 20 ปี และอยู่ระหว่างขอรับรองมาตรฐานโรงงานยาแผนไทยเพื่อการผลิต มีศักยภาพผลิตยาจากกัญชา สามารถรับยอด ดอก เมล็ด ที่ปลูกโดยวิสาหกิจชุมชน ได้ตามเงื่อนไขของกฎหมาย โดยจะนำเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สายพันธุ์ไทย 1,200 เมล็ด ปลูกบนพื้นที่ 535 ตารางเมตร ในโรงเรือนกรีนเฮ้าส์ มุ้งตาข่ายละเอียด จำนวน 500 ต้น/รอบ ปลูก 4 รอบ/ปี รวม 2,000 ต้น/ปี
 
ภายใต้คำแนะนำของนักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย เมื่อได้ผลผลิตจะส่งมอบผลผลิตกัญชาจากส่วนที่เป็นยาเสพติด คือช่อดอก ให้กับโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร และกรมการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำไปใช้ผลิตตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมเพื่อกระจายให้แก่สถานบริการที่ให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์
 
ส่งมอบผลผลิตกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติด ส่วนของราก ให้แก่โรงพยาบาลโพนพิสัย นำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรอัตลักษณ์ของจังหวัดหนองคาย และยาแผนไทยจากกัญชา ผลผลิตกัญชาจากส่วนที่ไม่ใช่ยาเสพติดอื่นๆ ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เพื่อสร้างมูลค่า สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ผู้จัดการออนไลน์ เรื่องและภาพ
10 มิ.ย. 2564
หนองคาย - อบจ.หนองคายหนุนวิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์การแพทย์  กัญชาทางการแพทย์  Healthserv.net
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
การตรวจสุขภาพประจำปี...
ราคา 420
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com