Home : ข่าว COVID-19

สรุปยอดฉีดวัคซีนโควิด 8 วัน จากวันคิกออฟ (7-14 มิย 64) ฉีดแล้วกว่า 2.29 ล้านโดส

รวมสะสม (ตั้งแต่ 28 กพ) ฉีดได้ 6,511,184 โดส
Date: 15/06/2564 View: 190
สรุปยอดฉีดวัคซีนโควิด 8 วัน จากวันคิกออฟ (7-14 มิย 64) ฉีดแล้วกว่า 2.29 ล้านโดส  ข่าว COVID-19  Healthserv.net
15 มิ.ย. 2564 การฉีดวัคซีนโควิด-19 นับจากวันเริ่มฉีดทั่วประเทศ 7 มิถุนายน 2564

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ฉีดได้ 323,060 โดส
วันที่ 13 มิถุนายน 2564 ฉีดได้ 106,882 โดส
วันที่ 12 มิถุนายน 2564 ฉีดได้ 108,204 โดส
วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ฉีดได้ 308,012 โดส
วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ฉีดได้ 223,315 โดส
วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ฉีดได้ 336,674 โดส
วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ฉีดได้ 472,128 โดส
วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ฉีดได้ 416,847 โดส
 
รวม ฉีดได้ 2,295,122 โดส
 
รวมสะสม (ตั้งแต่ 28 กพ-14 มิย 64)
เข็ม 1 จำนวน 4,362,685 ราย
เข็ม 2 จำนวน 1,749,121 ราย

ฉีดได้ 6,511,184 โดส
 
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com