Home : ข่าวสารสุขภาพ

ยก ศรีแสงธรรมโมเดล เป็นต้นแบบ ขับเคลื่อนพลังงานยั่งยืนนโยบาย BCG

พระปัญญาวชิรโมลี เข้าพบ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล ขับเคลื่อนการพัฒนาด้านพลังงานยั่งยืนตามนโยบาย BCG ของรัฐบาล
Date: 17/06/2564 View: 215
ยก ศรีแสงธรรมโมเดล เป็นต้นแบบ ขับเคลื่อนพลังงานยั่งยืนนโยบาย BCG  ข่าวสารสุขภาพ  Healthserv.net
 นายกฯ เดินหน้า‼️โมเดลเศรษฐกิจ BCG ยก “ศรีแสงธรรมโมเดล” เป็นต้นแบบ
 
พระปัญญาวชิรโมลี เข้าพบ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล ขับเคลื่อนการพัฒนาด้านพลังงานยั่งยืนตามนโยบาย BCG ของรัฐบาล
 
โดยหลวงพ่อพระปัญญาวชิรโมลีได้ สนทนาธรรมกับนายกรัฐมนตรี พร้อมกับแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาส่งเสริมโซลาร์เซลล์ทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ ตามศรีแสงธรรมโมเดลที่เป็นเรื่องราวของโรงเรียนเสียดายแดดสู่ โคกอีโด่ยวัลเลย์ ซึ่งเพียบพร้อมด้วยงานวิจัยสมาร์ทกริด และต้นแบบรถเผาขยะปั่นไฟฟ้า ที่มีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมาช่วยในโครงการ ERC Sandbox เพื่อให้เกิด Sisaengtham Sanbox ในเรื่องต่างๆ ดังนี้
 
1. ถ้านำโซล่าร์เซลล์ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในยุคโควิด สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ กระจายไปทั่วไทยแต่ละพื้นที่พึ่งพาตนเองได้ ไม่ต้องออกไปหางานในเมืองใหญ่

ทั้งนี้ ยังได้นำเสนอ โครงการ 77 จังหวัด 77 โรงพยาบาล ที่วัดป่าศรีแสงธรรมได้ดำเนินการช่วยระดมทุนบริจาคให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ที่ละ 3 ล้านจะช่วยลดค่าไฟฟ้าลงปีละ 720,000 บาท 
 
2.โครงการโคกหนองนา Solar เพื่อประชาชน เป็นศูนย์การอบรมให้ความรู้พลังงาน และการเกษตร โดยเป็นความร่วมมือ คณะวิศวะจุฬา และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตร่วมกับวัดป่าศรีแสงธรรม ในการวิจัย และพัฒนาระบบพลังงานตั้งแต่การผลิต การกักเก็บ และการจัดการ ถ้ามีอาคารวิจัยพลังงานเป็นศูนย์ฝึกอบรมมาตรฐานคงจะดี
 
3.แร่ควอตซ์ 100 ล้านตัน ที่ราชบุรีหากมีการนำมาทำเป็นโซลาร์เซลล์ออกจำหน่ายจะมีมูลค่าถึง 33 ล้านล้านบาท
 
4.การส่งเสริมทางด้านโรงไฟฟ้าแบตเตอรี่/โรงงานแบตเตอรี่/สู้ภัยแล้งด้วยแสงอาทิตย์/ค่าแบ๊คอัพต่างๆ พร้อมทั้งกฎระเบียบที่เอื้อต่อระบบโซลาร์เซลล์เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ
 
เพจ พระปัญญาวชิรโมลี นพพร
17 มิถุนายน 2564
ยก ศรีแสงธรรมโมเดล เป็นต้นแบบ ขับเคลื่อนพลังงานยั่งยืนนโยบาย BCG  ข่าวสารสุขภาพ  Healthserv.net
 
ยก ศรีแสงธรรมโมเดล เป็นต้นแบบ ขับเคลื่อนพลังงานยั่งยืนนโยบาย BCG  ข่าวสารสุขภาพ  Healthserv.net
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com