Home : กัญชาทางการแพทย์ / ข่าวสาร กิจกรรม กัญชาในประเทศ

พิธีการตัดช่อดอกกัญชาพันธุ์ไทย 4 พันธุ์ ผลงานของกรมวิทย์ฯ

การวิจัยพัฒนากัญชาพันธุ์ไทย 4 พันธุ์ดั้งเดิม ได้แก่ 1.พันธุ์ หางกระรอก 2.พันธุ์ หางเสือ 3.พันธุ์ ตะนาวศรีก้านขาว 4.พันธุ์ ตะนาวศรีก้านแดง
Date: 21/06/2564 View: 185
พิธีการตัดช่อดอกกัญชาพันธุ์ไทย 4 พันธุ์ ผลงานของกรมวิทย์ฯ  กัญชาทางการแพทย์  Healthserv.net
21 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ได้มีพิธีการตัดช่อดอกกัญชาพันธุ์ไทย 4 พันธุ์ กระทรวงสาธารณสุข  โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้สนับสนุนการดำเนินการด้านกัญชาทางการแพทย์ ตามนโยบายของรัฐมนตรีมาอย่างต่อเนื่อง โดยทางกรมฯ ได้ดำเนินการตั้งแต่ ปลูก สกัด วิเคราะห์ วิจัย สายพันธุ์กัญชาต่างๆ 

ในส่วนของการวิจัยเพื่อจำแนกสายพันธุ์ไทย เป็นกิจกรรมที่สำคัญ ที่ทางกรมฯ ได้ร่วมกับทีมวิจัย พัฒนา กัญชาพันธุ์ไทย 4 พันธุ์ ดั้งเดิม ได้แก่ 
1.พันธุ์ หางกระรอก
2.พันธุ์ หางเสือ
3.พันธุ์ ตะนาวศรีก้านขาว
4.พันธุ์ ตะนาวศรีก้านแดง 
 
โดยได้ศึกษาทางพันธุศาสตร์ พันธุกรรมและด้านเคมี ของกัญชาแต่ละพันธุ์ พบว่า กัญชาพันธุ์ไทยมีลักษณะเด่น 3 แบบ ได้แก่

 
แบบที่ 1 กัญชาที่ให้สาร THC สูง ได้แก่ กัญชาพันธุ์หางเสือ และตะนาวศรีก้านขาว

แบบที่ 2  ที่ให้สาร THC และ CBD ในสัดส่วนเท่ากัน ได้แก่ กัญชาพันธุ์หางกระรอก

แบบที่ 3 กัญชาที่ให้สาร CBD สูง ได้แก่ กัญชาพันธุ์ตะนาวศรีก้านแดง
 
จากแต่ละพันธุ์ที่ให้สารสำคัญ THC และ CBD ในสัดส่วนที่ต่างกันนั้น จะมีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรคที่ต่างกัน 
 
ในขณะนี้ทางกรมฯ ได้ทำการศึกษาเทคนิคการปลูกกัญชาให้มีคุณภาพดีและได้สารสำคัญสูง ในโรงเรือนแบบกรีนเฮ้าส์ และอยู่ระหว่างการจดทะเบียนรับรองสายพันธุ์ เพื่อให้เป็นสายพันธุ์ไทยอ้างอิงของประเทศไทย
 
กัญชาที่ปลูกโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรียกว่าเป็น "กัญชาลอยฟ้า" เนื่องจากปลูกบนดาดฟ้าอาคารของกรมฯ
 
"ได้ทราบว่าทางกรมฯ กำลังมีการศึกษาสกัดสารจากราก ซึ่งพบว่าอาจมีผลกับการรักษาเนื้อเยื่อของปอด ซึ่งก็ตรงกับเหมาะสมกับช่วงเวลานี้ ผู้ที่ป่วยเป็นโควิด ถึงแม้จะหายแล้ว ก็อาจจะมีการสูญเสียเนื้อเยื่อของปอดที่ถูกทำลายไป หากทางกรมฯ สามารถที่จะพัฒนาวิจัย เพื่อนำส่วนใดของกัญชามาใช้รักษา ฟื้นฟู ความเสียหายของอวัยวะได้ ก็จะเป็นประโยชน์มหาศาลในวงการการแพทย์ และหวังว่าทางกรมฯ จะพัฒนาอย่างจริงจังและรวดเร็ว" นายอนุทิน กล่าวเพิ่มเติมก่อนทำการตัดช่อดอกกัญชา
พิธีการตัดช่อดอกกัญชาพันธุ์ไทย 4 พันธุ์ ผลงานของกรมวิทย์ฯ  กัญชาทางการแพทย์  Healthserv.net
 
พิธีการตัดช่อดอกกัญชาพันธุ์ไทย 4 พันธุ์ ผลงานของกรมวิทย์ฯ  กัญชาทางการแพทย์  Healthserv.net
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
Telemedicine โรงพยาบาลเปาโล เกษตร...
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com