Home : ข่าวสารสุขภาพ

ศาลรัฐธรรมนูญ เข้าเยี่ยมชม โรงพยาบาลวิมุต

คุณวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วย คุณปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เยี่ยมชมการให้บริการฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลวิมุต
Date: 22/06/2564 View: 177
ศาลรัฐธรรมนูญ เข้าเยี่ยมชม โรงพยาบาลวิมุต  ข่าวสารสุขภาพ  Healthserv.net
คุณวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วย คุณปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (ขวาสุด) เยี่ยมชมการให้บริการฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลวิมุต ซึ่งฉีดให้กับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์  กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัว กลุ่มประชาชนทั่วไป รวมถึงกลุ่มชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทย โดยมี นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด พร้อมทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลวิมุต ซึ่งดำเนินการภายใต้สโลแกน “อีกระดับของการรักษาด้วยความใส่ใจ”
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์เน
CT-SCAN 192 Slices
 
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
ตรวจโควิด รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช...
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com