Home : ข่าว COVID-19

รพ.บุษราคัม ขยายแผนรับผู้ป่วยสีเหลือง ไปถึง 31 ส.ค. 64

รับดูแลผู้ป่วยกลุ่มอาการสีเหลือง ในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล ขยายบริการให้กับผู้ป่วยจังหวัดใกล้เคียง ทั้งคนไทยและคนต่างด้าว
Date: 22/06/2564 View: 209
รพ.บุษราคัม ขยายแผนรับผู้ป่วยสีเหลือง จาก กทม. ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง ถึง 31 ส.ค. 64
 
          กระทรวงสาธารณสุข ปรับแผนโรงพยาบาลบุษราคัม ขยายบริการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 กลุ่มสีเหลืองในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง ทั้งคนไทยและคนต่างด้าว ให้บริการต่อจนถึง 31 สิงหาคม 2564 ช่วยให้โรงพยาบาลใหญ่ดูแลรักษาผู้ป่วยอาการหนัก และลดการตั้งโรงพยาบาลสนาม ตั้งแต่ 14 พ.ค. มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาแล้ว 3,094 ราย ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเฉลี่ยวันละ 81 ราย จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
 
          วันนี้ (21 มิถุนายน 2564) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ปรับแนวทางรองรับผู้ป่วยโควิด 19 ของโรงพยาบาลบุษราคัม จากเดิมที่รับดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล ขยายบริการให้กับผู้ป่วยจังหวัดใกล้เคียง ทั้งคนไทยและคนต่างด้าวและเนื่องจากยังคงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จึงได้ขยายเวลาจากเดิมที่ทำสัญญากับทางเมืองทองธานีไว้ถึง 30 มิถุนายน 2564 ได้ขยายการให้บริการต่อไปจนถึง 31 สิงหาคม 2564

         ตัวเลขผู้ป่วย ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม - 20 มิถุนายน 2564 มีผู้ป่วยโควิด 19 เข้ารับการรักษาเฉลี่ยวันละ 81 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,094 ราย รักษาหายกลับบ้าน 1,731 ราย ส่งรักษาต่อ 130 ราย ยังอยู่ระหว่างการรักษา 1,233 ราย เป็นผู้ป่วยกลุ่มอาการสีเหลืองอ่อน 930 ราย กลุ่มสีเหลือง 303 ราย เหลือจำนวนเตียงว่าง 928 เตียง ได้มอบให้ผู้ตรวจราชการและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 3, 4, 5 และ 6 ประสานกับโรงพยาบาลบุษราคัมวางแผนการส่งต่อผู้ป่วยรายใหม่ ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย และภาระงานของจังหวัดในการเปิดโรงพยาบาลสนามใหม่
 
          ทั้งนี้ โรงพยาบาลบุษราคัมได้เปิดให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19 โดยเฉพาะกลุ่มสีเหลืองจากพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล เพื่อให้มีจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยอาการหนักได้อย่างต่อเนื่อง โดยเปิดให้บริการระยะแรกเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม จำนวน 1,083 เตียง และในระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม จำนวน 1,076 เตียง ซึ่งที่ผ่านมาด้วยความพร้อมด้านสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์จิตอาสาจากโรงพยาบาลทั่วประเทศผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาช่วยกันปฏิบัติงานกว่า 200 คน ทำให้สามารถคลี่คลายการขาดแคลนเตียง ช่วยให้โรงพยาบาลขนาดใหญ่ในเขต กทม.และปริมณฑล สามารถดูแลรักษาผู้ป่วยอาการหนักได้อย่างเต็มที่
 
21 มิถุนายน 2564
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
ทำฟัน ไม่ต้องสำรองจ่าย...
ราคา 900
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com