Home : ข่าวสารสุขภาพ

รพ.เมดพาร์ค ออกประกาศเตือนประชาชน กรณีมีการแอบอ้างการฉีดวัคซีน

ทั้งนี้โรงพยาบาลได้ดำเนินการแจ้งความเพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้ที่แอบอ้างและก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และความเสื่อมเสียต่อโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากท่านสงสัยในข้อมูลใด สามารถติดต่อผ่านช่องทางสื่อสารหลักของโรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง
Date: 23/06/2564 View: 272
รพ.เมดพาร์ค ออกประกาศเตือนประชาชน กรณีมีการแอบอ้างการฉีดวัคซีน  ข่าวสารสุขภาพ  Healthserv.net
ประกาศจากโรงพยาบาลเมดพาร์ค MedPark Hospital
ด้วยปรากฎข้อมูลว่า ผู้ประสงค์ฉีดวัคชื่นแจ้งว่า ได้ทำการจองวัคชีนกับบริษัท เดอะ เรด ทู กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งอ้างว่านำเข้าวัคชีนจากบริษัทผู้ผลิต เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลเมดพาร์ค อันมีลักษณะแอบอ้าง หลอกลวงประชาชนให้โอนเงินเข้าบัญชี รวมทั้งนำเสนอข้อมูลที่ก่อให้เกิดความเข้าผิดว่าโรงพยาบาลเมดพาร์ค
คือสถานที่รับฉีดวัคซีนดังกล่าวนั้น
 
โรงพยาบาลเมดพาร์คขอเรียนชี้แจงให้ทราบว่า ณ ปัจจุบัน โรงพยาบาลเมดพาร์คยังคงดำเนินการฉีดวัคชื่นที่จัดสรรจากรัฐบาล เพื่อช่วยแก้ไขวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควัด-19 เท่านั้น และโรงพยาบาลเมตพาร์ค ไม่เคยมีข้อตกลงใดๆ กับบริษัทและผู้แอบอ้างดังกล่าว หากมีบุคคล กลุ่มคน หรือบริษัทใด แอบอ้างเพื่อ
ขายวัคชีน และเก็บค่าบริการสำหรับการดวัคชีนที่โรงพยาบาลเมดพาร์ค ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อคำแบอ้างดังกล่าว และขอความกรุณาแจ้งโรงพยาบาลเมดพาร์คทันที
 
ทั้งนี้โรงพยาบาลได้ดำเนินการแจ้งความเพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้ที่แอบอ้างและก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และความเสื่อมเสียต่อโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วและหากโรงพยาบาลมีความคืบหน้าเที่ยวกับวัคซีนทางเลือก จะขี้แจงและประกาศให้ทราบโดยตรงต่อไป
 
หากท่านสงสัยในข้อมูลใด สามารถติดต่อผ่านช่องทางสื่อสารหลักของโรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง
 
จึงเรียนชี้แจงเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและเพื่อทราบโดยทั่วกัน
โรงพยาบาลเมดพาร์ค
20 มิถุนายน 2564
www.medparkhospital.com
รพ.เมดพาร์ค ออกประกาศเตือนประชาชน กรณีมีการแอบอ้างการฉีดวัคซีน  ข่าวสารสุขภาพ  Healthserv.net
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง
พรบ. ผู้ประสบภัยจากรถ...
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com