Home : ข่าว COVID-19

เครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ เปิดลงทะเบียนจองวัคซีนโควิด-19 ทางเลือก (Moderna)

คาดพร้อมให้บริการในเดือนตุลาคม 64
Date: 23/06/2564 View: 782
เครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ เปิดลงทะเบียนจองวัคซีนโควิด-19 ทางเลือก (Moderna)  ข่าว COVID-19  Healthserv.net
โรงพยาบาลและคลินิกในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ (กลุ่มโรงพยาบาลพริ้นซ์ กลุ่มโรงพยาบาลพิษณุเวช โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ และคลินิกเวชกรรมใกล้บ้านใกล้ใจ) เปิดลงทะเบียนจองวัคซีนโควิด-19 ทางเลือก คาดพร้อมให้บริการในเดือนตุลาคม 2564 นี้ โดยจะดำเนินการจัดสรรให้กับผู้ลงทะเบียนตามลำดับการแสดงความสนใจ
 
ทั้งนี้รัฐบาลได้จัดสรรวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ส่วนการจองวัคซีนโควิด-19 ของสถานพยาบาลเอกชนเป็นทางเลือกหนึ่งที่ประชาชนสามารถเลือกรับบริการได้แต่ต้องชำระค่าใช้จ่ายเอง
คำชี้แจงขั้นตอนการจองวัคซีนทางเลือก ขั้นตอนการจองวัคซีนประกอบด้วย 3 ขั้นตอน โดยท่านจะได้รับ SMS และ/หรือ E-mail เพื่อดำเนินการในขั้นถัดไป
  1. แบบลงทะเบียนการจองวัคซีนทางเลือก
  2. ขั้นตอนการชำระเงิน (เมื่อทางโรงพยาบาลฯ ได้รับยอดการจัดสรรวัคซีนทางเลือก ทางโรงพยาบาลฯจะส่ง SMS และ/หรือ E-mail เพื่อให้ท่านชำระเงิน - ขั้นตอนนี้ยังไม่สามารถระบุช่วงเวลาที่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการจัดสรรปริมาณวัคซีนทางเลือกอีกครั้ง)
  3. ขั้นตอนการยืนยันและจองวันและเวลาในการนัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีน (เมื่อทางโรงพยาบาลฯ ทราบกำหนดเวลาการส่งมอบวัคซีนทางเลือกแล้ว ทางโรงพยาบาลฯจะส่ง SMS และ/หรือ E-mail เพื่อให้ท่านยืนยันและจองวันและเวลาในการนัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีน)
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่
ตรวจสุขภาพ Standard Program
ราคา 3,900
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com