Home :

เชิญผู้มีจิตศรัธทาทุกท่าน ร่วมบริจาคสมบททุน เพื่อสนับสนุนกิจการ โรงพยาบาลพาน

โรงพยาบาลพาน ขอเชิญผู้มีจิตศรัธทาทุกท่าน ร่วมบริจาคสมบททุน เพื่อสนับสนุนกิจการของโรงพยาบาลพานสำหรับบริการประชาชน
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ โรงพยาบาลพาน T: 053-721345
Date: 24/06/2564 View: 187
เชิญผู้มีจิตศรัธทาทุกท่าน ร่วมบริจาคสมบททุน เพื่อสนับสนุนกิจการ  โรงพยาบาลพาน    Healthserv.net
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลพาน

516 หมู่ 1 ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทร 053-721345
โทรสาร 053-721346
บริการอื่นๆ โรงพยาบาลพาน
บริการทั้งหมด
โรงพยาบาลพาน
โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่
ช่องทางการบริจาคเงิน โรงพยาบาลนครพิงค์...
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com