Home : ข่าว COVID-19

ด่วน โครงการ ChulaCov19 vaccine ระยะที่ 1 เปิดรับสมัครอาสาสมัครอายุ 65-75 ปี (24 คน)

คุณสมบัติ : อายุ 65-75 ปี ไม่มีโรคประจำตัว ไม่เคยติดเชื้อ covid19 ไม่เคยได้รับวัคซีน covid19
Date: 25/06/2564 View: 202
ด่วน โครงการ ChulaCov19 vaccine ระยะที่ 1 เปิดรับสมัครอาสาสมัครอายุ 65-75 ปี (24 คน)  ข่าว COVID-19  Healthserv.net

ด่วน !!! เปิดรับอาสาสมัครกลุ่มผู้สูงอายุ ที่มีอายุตั้งแต่ 65-75 ปี

เปิดรับสมัครอาสาสมัครสุขภาพดีสำหรับโครงการ ChulaCov19 vaccine
ระยะที่ 1 สำหรับอาสาสมัครอายุ 65-75 ปี (24 คน)
 
คุณสมบัติ :
  • อายุ 65-75 ปี
  • ไม่มีโรคประจำตัว
  • ไม่เคยติดเชื้อ covid19
  • ไม่เคยได้รับวัคซีน covid19
ผู้ที่สนใจโปรดสแกน QR code และกรอกข้อมูลตาม link ที่ปรากฎ
 
* เปิดรับลงทะเบียน 25 มิถุนายน 2564
* ปิดรับลงทะเบียน 2 กรกฎาคม 2564
 
 *ผู้ที่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้นจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่โครงการเพื่อคัดกรองการเข้าร่วมโครงการ
 
 **ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์คัดกรองจะได้รับแจ้งทาง sms ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

facebook.com/chulaVRC
25 มิถุนายน 2564
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com