Home : ข่าว COVID-19

อย.ชี้แจงวัคซีนซิโนแวคกลายเป็นเจล เหตุอุณหภูมิในการขนส่งระหว่างจุดฉีดต่ำเกิน

29 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดย รองเลขาธิการ นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ได้ออกแถลงข่าวชี้แจงกรณีพบวัคซีนซิโนแวคกลายเป็นเจล ณ จุดฉีดแห่งหนึ่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
Date: 29/06/2564 View: 335
อย.ชี้แจงวัคซีนซิโนแวคกลายเป็นเจล เหตุอุณหภูมิในการขนส่งระหว่างจุดฉีดต่ำเกิน  ข่าว COVID-19  Healthserv.net
อย.ชี้แจงวัคซีนซิโนแวคกลายเป็นเจล เหตุอุณหภูมิในการขนส่งระหว่างจุดฉีดไม่เหมาะสม อาจต่ำเกินกว่า 2 องศา
 
29 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดย รองเลขาธิการ นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ 
ได้ออกแถลงข่าวชี้แจงกรณีพบวัคซีนซิโนแวคกลายเป็นเจล ณ จุดฉีดแห่งหนึ่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวนวัคซีนที่พบการผิดปกตินั้น มีลักษณะเป็นก้อนๆ เจลสีขาวๆ ในขวด เขย่าแล้วไม่หายใจ จึงได้แจ้งมาทางอย. ตรวจสอบแล้วพบมีจำนวน 110 ขวด ส่วนวัคซีนส่วนอื่น ไม่พบปัญหา พร้อมเก็บคืนและนำส่งไปยังกรมวิทยาศาสตร์การแพท์เพื่อตรวจสอบ
 
ลักษณะที่เป็นปัญหา เกิดจาก 2 สาเหตุ คือ
  1. การเก็บในที่อุณหภูมิเย็นเกินไป
  2. อาจจะเกิดจากการที่ความเป็นกรดด่างของวัคซีน
 
จากการตรวจสอบในวัคซีนขวดดังกล่าว รวมถึงวัคซีนขวดอื่นๆ ในล็อตเดียวกัน โดยกรมวิทยาศาสตร์พบว่า คุณภาพของวัคซีนยังตรงตามมาตรฐานของวัคซีนปกติ ตรวจสอบเพิ่มแล้วพบว่า มีการรายงานปัญหาอยู่เพียงจุดเดียว ไม่พบว่าเกิดปัญหานี้ ที่จุดฉีดอื่นๆ
 
“สรุปว่าวัคซีนดังกล่าว น่าจะเกิดจากการที่มีความเย็นเกินไป ซึ่งอันนี้เป็นคำแนะนำ คำเตือน ทั้งองค์การอนามัยโลกทั้งกรมควบคุมโรค ได้ทำหนังสืออยู่แล้วนะครับว่า ในการที่จัดเก็บวัคซีนที่ทำเป็นวัคซีนเชื้อตาย จะมีใส่สารอลูมินั่มลงไป ซึ่งสารนี้ไม่ได้เป็นสารอันตราย เจลที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้เป็นสารอันตราย เพียงแต่ว่าถ้าเกิดเกิดขึ้นแล้ว จะไม่เหมาะสมที่จะไปฉีด ซึ่งทางจุดฉีดดังกล่าว ก็ไม่ได้ฉีดให้กับผู้ป่วยไป”

เหตุจากการขนส่ง

อย.ได้วิเคราะห์ในประเด็นการขนส่ง จากการตรวจสอบบริษัทที่ทำการขนส่งวัคซีนไปยังจุดฉีด ทุกที่ทุกโรงพยาบาล จะมีการควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมคือ 2-8 องศา แต่ว่าในบางจุดฉีดที่อยู่นอกโรงพยาบาล ได้มีการขนส่งวัคซีนต่อไป โดยใช้ก้อนน้ำแข็งไปวางไว้เพื่อให้อุณหภูมิที่เหมาะสม แต่เนื่องจากบริเวณที่อยู่ใกล้กับก้อนน้ำแข็ง อาจทำให้อุณหภูมิภูมิต่ำกว่า 2 องศาได้
 
จากเหตุนี้ อย.จึงทำหนังสือแจ้งเตือน ในประเด็นดังนี้
  • ให้ระวังในการจัดเก็บวัคซีนให้มีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 8 องศา
  • แจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ฉีด เพื่อให้ตรวจสอบก่อนฉีด ว่าวัคซีนไม่เกิดตะกอน ไม่เกิดสารขุ่น ไม่เกิดความผิดปกติที่ไม่ตรงตามที่มีการขึ้นทะเบียนไว้ 
 
รองเลขาธิการ อย. ย้ำว่า วัคซีนที่ปล่อยออกไปนั้น จะมีการตรวจย้ำจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้ว มีการขนส่งเพื่อกระจายวัคซีนจัดเก็บด้วยคุณภูมิที่เหมาะสม และในเจ้าหน้าที่ที่ฉีด ก็จะมีการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งก่อนฉีด ประชาชนที่ได้รับวัคซีน ขอให้มีความมั่นใจว่า ได้รับวัคซีนคุณภาพที่เหมาะสมแล้ว
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์
ตรวจสุขภาพคู่รัก
ราคา 4,100
โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
คืนความชัดเจนให้ดวงตา...
ราคา 14,300
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com