Home : ข่าว COVID-19

รพ.นพรัตนราชธานี นำร่องมาตรการ Home Isolation ส่งผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวรักษาตัวที่บ้าน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยโรงพยาบาลนพรัตน์นำร่องมาตรการ Home Isolation ในผู้ป่วยสีเขียวสมัครใจรักษาตัวที่บ้าน จำนวน 4 ราย เพื่อให้มีเตียงรองรับดูแลผู้ป่วยอาการหนัก
Date: 30/06/2564 View: 177
รพ.นพรัตนราชธานี นำร่องมาตรการ Home Isolation ส่งผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวรักษาตัวที่บ้าน ข่าว COVID-19 Healthserv.net
 
                 วันนี้ (30 มิถุนายน 2564) ที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กทม. ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์มนัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ และคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานรักษาผู้ป่วยโควิด 19 โดยมีนายแพทย์สมบูรณ์ ทศบวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีและคณะให้การต้อนรับ
 
               ดร.สาธิต กล่าวว่า ในวันนี้ได้ลงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ซี่งเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลพื้นที่ กทม. สังกัดกรมการแพทย์ ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19 โดยพบว่ามีความพร้อมและความคล่องตัวสูง ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษามาจากการตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลจากสายด่วน กรมการแพทย์ 1668 และรับส่งต่อจากโรงพยาบาลใกล้เคียง ทั้งนี้หลังจากที่ ศบค. มีนโยบายให้ ผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว อาการน้อยหรือ
ไม่มีอาการรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation) เพื่อให้มีเตียงรองรับดูแลผู้ป่วยอาการหนัก โรงพยาบาลนพรัตน์ได้เริ่มดำเนินการครั้งแรกในกลุ่มผู้ป่วยอาการสีเขียวที่ไม่มีอาการ และสมัครใจที่จะรักษาตัวที่บ้าน จำนวน 4 ราย ซึ่งโรงพยาบาลมีการให้คำแนะนำการปฏิบัติตนระหว่างรักษาตัวที่บ้าน พร้อมมอบอุปกรณ์ในการดูแลตนเอง เช่น อุปกรณ์วัดไข้ วัดระดับออกซิเจนในเลือด โดยใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์ผู้ดูแลหากมีอาการเพิ่มมากขึ้น ก็จะสามารถรับมารักษาตัวในโรงพยาบาลได้อย่างทันท่วงที
 
               ดร.สาธิต กล่าวต่อว่า โรงพยาบาลนพรัตน์ ได้ใช้พื้นที่อาคาร 5 ซึ่งเดิมวางแผนให้เป็นอาคารแพทยศาสตร์ศึกษา เมื่อเกิดสถานการณ์โควิด จึงได้ปรับแผนเพื่อใช้ดูแลผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเหลืองและสีแดงโดยเฉพาะ รวมทั้งสิ้น 100 เตียง นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งหอผู้ป่วยโควิดส่วนขยายที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี สาขาคุ้มเกล้า อีก 60 เตียง ดูแลผู้ป่วยสีเหลืองและสีเขียว โดยจัดทีมสหวิชาชีพ 3 ทีม ซึ่งเป็นบุคลากรในโรงพยาบาล ปฏิบัติงานทีมละ 14 วัน ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล เภสัชกร เจ้าหน้าที่ และแพทย์สูตินารีเวช สำหรับดูแลผู้ป่วยโควิดแม่และเด็กโดยเฉพาะ เป็นต้น หมุนเวียนกันมาทำงาน ต้องขอชื่นชมซึ่งหลายคนมีประสบการณ์จากการลงไปช่วยปฏิบัติงานรักษาผู้ป่วยโควิดในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ในช่วงที่มีการระบาดทำให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโควิดเป็นไปด้วยความคล่องตัว
 
          ทั้งนี้ ข้อมูลล่าสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2564  เวลา 8.00 น. มีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ตั้งแต่ระลอกเมษายน-ปัจจุบัน รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,199 ราย หายป่วยกลับบ้านได้กว่า 1,005 ราย
 
30 มิถุนายน 2564
รพ.นพรัตนราชธานี นำร่องมาตรการ Home Isolation ส่งผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวรักษาตัวที่บ้าน ข่าว COVID-19 Healthserv.net
กรมการแพทย์ ได้เผยแพร่แนวทาง Home isolation สำหรับ ผู้ป่วยโควิด 19 มีดังนี้
 1. ระหว่างรอ admit โรงพยาบาล
 2. แพทย์พิจารณาว่ารักษาที่บ้านได้
 3. รักษาที่โรงพยาบาลหรือสถานที่รัฐจัดให้อย่างน้อย 10 วันและจำหน่ายกลับบ้านเพื่อรักษาต่อเนื่องที่บ้านโดยวิธี Home isolation
ผู้ที่เข้าเกณฑ์การทำ ‘Home isolation’ มีดังนี้
 1. เป็นผู้ติดเชื้อที่สบายดีหรือ ไม่มีอาการ (asymptomatic cases)
 2. มีอายุน้อยกว่า 60 ปี
 3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
 4. อยู่คนเดียว หรือ มีผู้อยู่ร่วมที่พักไม่เกิน 1คน
 5. ไม่มีภาวะอ้วน (ภาวะอ้วน หมายถึง ดัชนีมวลกาย > 3030กก./ม.2 หรือ น้าหนักตัว > 90 กก.)
 6. ไม่มีโรคร่วม ดังต่อไปนี้ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) โรคไตเรื้อรัง (CKD Stage 3,4 ) โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ หรือโรคอื่นๆตามดุลยพินิจของแพทย์
 7. ยินยอมแยกตัวในที่พักของตนเอง
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com