Home : ข่าว COVID-19

Phuket Sandbox เริ่มแล้ว 1 ก.ค.64 ประตูบานแรกสู่การเปิดประเทศ ยุคโควิด

Date: 02/07/2564 View: 197
Phuket Sandbox เริ่มแล้ว 1 ก.ค.64 ประตูบานแรกสู่การเปิดประเทศ ยุคโควิด  ข่าว COVID-19  Healthserv.net
 
ยุทธศาสตร์โครงการนำร่อง Phuket Sandbox ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ คือการเปิดประเทศเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว จากประเทศที่มีความเสี่ยงกลาง-ต่ำ ให้สามารถเดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ต และพำนักอยู่ในภูเก็ตอย่างน้อย 7 วัน ต้องเข้าพักในโรงแรมที่ได้รับตราสัญลักษณ์ SHA Plus ในระหว่างเข้าพักจะมีการตรวจหาเชื้อโควิดเป็นระยะตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และหลังจากเข้าพักครบกำหนดแล้ว นักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถออกเดินทางท่องเที่ยวได้ทั่วไทยในทุกภูมิภาค เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2564 เป็นต้นไป
 
 โครงการนำร่อง Phuket Sandbox เป็นความพยายามและอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งจากรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานด้านการท่องเที่ยว การบิน องค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชนและประชาชนในท้องถิ่น รวมถึงประชาชนไทยและชาวต่างประเทศทั่วโลกที่เฝ้ามองและจับตาพัฒนาการนี้ ด้วยความหวังว่าความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นของโครงการนำร่องนี้ จะเป็นต้นแบบในทุกด้านสำหรับโครงการอื่นๆที่กำลังจะตามมาในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญจุดอื่นๆ อาทิ เกาะสมุย เกาะพะงัน หรือกลุ่มจังหวัดพังงา กระบี่ 

 4 เที่ยวบินประเดิม

ในวันเริ่มต้นโครงการนี้ มี 4 เที่ยวบินจากต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาจังหวัดภูเก็ต ดังนี้
 
1. เที่ยวบินปฐมฤกษ์ สายการบิน Etihad Airways เที่ยวบิน EY430 เส้นทางการบิน EY-HKT อะบูดาบี-ภูเก็ต จำนวน 25 คน ถึงภูเก็ตเวลา 10.20 น. 

2. สายการบิน Qatar Airways เที่ยวบิน QR840 เส้นทาง DOH-HKT โดฮา-ภูเก็ต ถึงเวลา 13.30 น.  จำนวน 136 คน 

3. สายการบิน El Al Israel Airlines แอล อัล อิสราเอล แอร์ไลน์ เที่ยวบิน LY87 เส้นทาง TLV-HKT เทเลวีฟ-ภูเก็ต ถึงเวลา 13.45 น.  จำนวน 137 คน 

4. สายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ736 เส้นทางการบิน SIN-HKT สิงคโปร์-ภูเก็ต ถึงเวลา 17.10 น. จำนวน 100  คน  พิเศษสำหรับเที่ยวบินนี้ นายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางมาให้การต้อนรับผู้โดยสาร ในบรรยากาศชื่นมื่น

มาตรการคัดกรอง

มาตรการคัดกรองและควบคุมโรค covid-19 ณ สนามบินภูเก็ต เมื่อผู้โดยสารเดินทางถึงบริเวณชั้น 2 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต โดยมีการตรวจคัดกรองเบื้องต้น วัดอุณหภูมิร่างกาย จากนั้นด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศทำการตรวจเอกสารตามเงื่อนไขที่จังหวัดภูเก็ตกำหนด อาทิ Vaccine Certificate, กรมธรรม์ประกันภัยครอบคลุมโควิด, เอกสารการจองโรงแรมที่พัก มาตรฐาน SHA PLUS , ใบรับรองผลการตรวจโควิด-19 และนักท่องเที่ยวต้องดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน Thailand Plus และหมอชนะ เมื่อเสร็จสิ้น จะเข้าสู่พิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระ ผ่านศุลกากร ไปยังจุด Swap หาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธีการ RT-PCR ก่อนจะขึ้นรถไปยังโรงแรมที่พัก SHA PLUS เพื่อรอผลการตรวจโควิด-19 ภายใน 24 ชั่วโมง...หากผลเป็นลบจึงจะสามารถออกเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ตได้...แต่หากพบว่า ผลการตรวจหาเชื้อโควิด 19 เป็นบวก นักท่องเที่ยวจะต้องถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลคู่สัญญาทันที (Phuket Times ภูเก็ตไทม์)

จำนวนนักท่องเที่ยวคาดหวัง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รายงานว่า ตัวเลขการจองห้องพักตั้งแต่ 1 ถึง 15 ก.ค. จำนวน 13,116 คืน เฉลี่ยการเข้าพักอยู่ที่ 11.9 คืน ทั้งนี้ ประมาณการว่าในไตรมาส 3 เดือน ก.ค. - ก.ย. 64 จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศราว 100,000 คน คาดว่าจะสร้างรายได้อยู่ที่ 8,900 ล้านบาท และจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยประมาณ 548,600 คน คาดว่าจะสร้างรายได้ประมาณ 5,510 ล้านบาท

ชาวภูเก็ตเห็นด้วยกับ Phuket Sandbox

ด้านสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่ดำเนินโครงการ Phuket Sandbox ซึ่งเป็นการทำงานที่ต่อเนื่องหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้มาประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร เมื่อ พ.ย. 2563 ที่ผ่านมา ทำให้จังหวัดภูเก็ตมีความคึกคัก เอกชนพร้อมสนับสนุน Phuket Sandbox ขณะนี้ ภาคเอกชนและททท. ได้ร่วมจัดทำ ระบบ PSAS Phuket Swap Appointment System เพื่ออำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวให้สามารถลงทะเบียน จอง Swap test เมื่อเดินทางมาถึงภูเก็ตอีกด้วย นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวฯ ยืนยันว่า ชาวภูเก็ตเห็นด้วยกับ Phuket Sandbox เพราะเศรษฐกิจภูเก็ตกว่า ร้อยละ 90 พึ่งพาการท่องเที่ยว คนภูเก็ตพร้อมและยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศ  เชื่อว่าการท่องเที่ยวจะช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs ในภูเก็ต สามารถกลับมาฟื้นฟูดำเนินธุรกิจอีกครั้ง
 

นายกรัฐมนตรีต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ

เวลา 17.30 น. ณ บริเวณทางออกผู้โดยสาร ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข   นายสุพัฒนพงษ์ พันธมีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศทั้งเอเชียและยุโรป ที่เดินทางมาโดยเที่ยวบิน SQ763  เส้นทางบินจากสิงคโปร์มายังจังหวัดภูเก็ตในโครงการ “Phuket Sandbox” นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวต้อนรับนักท่องเที่ยว สร้างความประทับใจให้กับชาวต่างชาติ ซึ่งหลายคนยังได้ขอถ่ายรูปและเซลฟี่ร่วมกับนายกรัฐมนตรีด้วย
 
นายกรัฐมนตรีย้ำว่า  Phuket Sandbox เป็นโครงการของคนไทยทุกคนที่ต้องอาศัยความร่วมมือของรัฐ เอกชน และท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน ชุมชนในพื้นที่ ภายใต้การน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพลิกวิกฤติเป็นโอกาส ปรับจุดอ่อนให้เป็นจุดแข็ง ปรับแนวคิด หรือ Mindset ในการร่วมกันหาแนวทางใหม่ ๆ ที่สร้างสรรค์ โดยไม่เห็นว่าเป็นเรื่องของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โครงการ Phuket Sandbox ประสบผลสำเร็จจะเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปใช้ต่อยอดกับพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

Photo: TAT
Phuket Sandbox เริ่มแล้ว 1 ก.ค.64 ประตูบานแรกสู่การเปิดประเทศ ยุคโควิด  ข่าว COVID-19  Healthserv.net
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลมิตรประชา (เพชรเกษม 2
โปรแกรมวัคซีนไวรัสโรต้า...
ราคา 3,500
โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์
ตรวจสุขภาพคู่รัก
ราคา 4,100
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com