Home : ข่าว COVID-19

โรงพยาบาลมายอ ชี้แจงกรณีการปิดบริการห้องคลอด เพื่อจัดเป็นพื้นที่ดูแลผู้ป่วยโควิด

Date: 02/07/2564 View: 234
 ตามที่ สถานการณ์การระบาดของโรค โควิด 19 ในอำเภอมายอ มีความรุนแรงมากขึ้น  ทำให้โรงพยาบาลต้องจัดพื้นที่ตึกคลอด เป็นพื้นที่ดูแลผู้ป่วยโควิด และทาง เพจ โรงพยาบาลมายอ ได้ประกาศแจ้งการปิดบริการห้องคลอด ไปนั้น  มีผู้รับบริการบางท่าน มีข้อสงสัยและคำถามเรื่องมาตรการรองรับและการบริการคลอดของโรงพยาบาลมายอ

โรงพยาบาลมายอ จึงขอให้ข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้
1. โรงพยาบาลมายอมีรายชื่อผู้ที่ถึงกำหนดคลอดในช่วงเวลาที่หยุดบริการทั้งหมดแล้ว โดยผู้รับผิดชอบจะโทรศัพท์ประสานติดต่อแจ้งข้อมูลการบริการ สอบถามปัญหาอุปสรรคในการไปรับบริการ รพ.ข้างเคียง เพื่อจัดการแก้ไขปัญหาให้ทุกท่าน
 
2. โรงพยาบาลมายอได้ ประสานกับ โรงพยาบาลข้างเคียง ได้แก่ โรงพยาบาลปะนาเระ และ โรงพยาบาลทุ่งยางแดง ส่งข้อมูล ผู้ที่มีกำหนดคลอดในช่วงเวลานี้ เพื่อจัดเตรียมสถานที่และข้อมูล รองรับการให้บริการคลอดแก่ผู้รับบริการจาก รพ.มายอ โดยหากท่านมีอาการ เจ็บครรภ์คลอด ท่านสามารถเดินทางไปโรงพยาบาลดังกล่าวได้ทันที
 
3.กรณีที่หญิงตั้งครรภ์ ไม่สามารถเดินทางไปโรงพยาบาลข้างเคียง ด้วยตัวเองได้ โรงพยาบาลมายอได้จัดเตรียม รถพยาบาลเพื่อส่งต่อ โดยท่านสามารถมารับบริการที่โรงพยาบาลมายอ และ ทางโรงพยาบาลจะดำเนินการจัดรถส่งต่อให้
 
4.กรณีเป็นหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยง โรงพยาบาลจะติดต่อท่านให้มารับบริการที่โรงพยาบาลมายอก่อน และโรงพยาบาลจะจัดรถพยาบาลส่งต่อไปยังโรงพยาบาลปัตตานีต่อไป 
หากผู้รับบริการหรือหญิงตั้งครรภ์ท่านใด มีข้อสงสัย ท่านสามารถโทรสอบถามข้อมูล ได้ที่ โทร.089-870-7399 ห้องคลอดโรงพยาบาลมายอ
 
ทั้งนี้ ทางโรงพยาบาลต้องขออภัยในความไม่สะดวกในการรับบริการ และ ความไม่ชัดเจนของประกาศ ก่อนหน้านี้ด้วย

* คนไข้ทั่วไปที่มีบัตรนัด ยังบริการตามบัตรนัดเหมือนเดิม
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย
แพ็กเกจฝากครรภ์คุณภาพ...
ราคา 36,000
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com