Home : ข่าว COVID-19

กทม.เตรียมเปิด 17 ศูนย์พักคอย ใน 6 เขต รับผู้ป่วยโควิดรอส่งเข้าระบบรักษา

คาดรับผู้ป่วยโควิด-19 รอส่งเข้าระบบการรักษาได้กว่า 2,560 เตียง
Date: 06/07/2564 View: 218
กทม.เตรียมเปิด 17 ศูนย์พักคอย ใน 6 เขต รับผู้ป่วยโควิดรอส่งเข้าระบบรักษา ข่าว COVID-19 Healthserv.net
กทม.เตรียมเปิด 17 ศูนย์พักคอยกทม. คาดรับผู้ป่วยโควิด-19 รอส่งเข้าระบบการรักษาได้กว่า 2,560 เตียง
 
         (5 ก.ค.64) ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์พักคอยกรุงเทพมหานคร เพื่อรอการส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19 โดยขณะนี้ทั้ง 6 กลุ่มเขตได้พิจารณาจัดตั้งศูนย์ฯ กระจายครอบคลุมทั้ง 6 กลุ่มเขต รวม 17 ศูนย์ฯ รองรับผู้ป่วยได้ 2,560 เตียง 
 
กลุ่ม 1 เขตกรุงเทพเหนือ
 • เขตบางเขน ใช้พื้นที่ศูนย์กีฬารามอินทรา รองรับได้ 150 เตียง
 • เขตจตุจักร ใช้พื้นที่ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ รองรับได้ 190 เตียง และศูนย์สร้างสุขทุกวัยจตุจักร รองรับได้ 120 เตียง
 • เขตดอนเมือง ใช้พื้นที่ศูนย์สร้างสุขทุกวัยดอนเมือง รองรับได้ 150 เตียง
 • ทั้งหมดอยู่ภายใต้การดูแลของรพ.กลาง
 
กลุ่ม 2 เขตกรุงเทพกลาง
 • เขตพระนคร ใช้พื้นที่อาคารปฏิบัติธรรม วัดอินทรวิหาร รองรับได้ 170 เตียง
 • เขตดินแดง ใช้พื้นที่สนามกีฬาเวสน์ 2 รองรับได้ 150 เตียง
 • ทั้งหมดอยู่ภายใต้การดูแลของรพ.เจริญกรุงประชารักษ์
 
กลุ่ม 3 เขตกรุงเทพใต้
 • เขตคลองเตย ใช้พื้นที่วัดสะพาน (ดำเนินการแล้วตั้งแต่ 1 พ.ค.เป็นต้นมา) รองรับได้ 250 เตียง
 • เขตสวนหลวง ใช้พื้นที่วัดปากบ่อ รองรับได้ 170 เตียง
 • ทั้งหมดอยู่ภายใต้การดูแลของรพ.สิรินธร
 
กลุ่ม 4 เขตกรุงเทพตะวันออก
 • เขตหนองจอก ใช้พื้นที่ค่ายลูกเสือกรุงเทพวันวาน รองรับได้ 200 เตียง
 • เขตลาดกระบัง ใช้พื้นที่ร้านBOOM BOOM รองรับได้ 120 เตียง
 • เขตสะพานสูง ใช้พื้นที่ศูนย์สร้างสุขทุกวัยสะพานสูง รองรับได้ 150 เตียง
 • เขตบางกะปิ ใช้พื้นที่ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ รองรับได้ 150 เตียง
 • ทั้งหมดอยู่ภายใต้การดูแลของรพ.เวชการุณรัศมิ์
 
กลุ่ม 5 เขตกรุงธนเหนือ
 • เขตบางกอกน้อย ใช้พื้นที่วัดศรีสุดารามวรวิหาร รองรับได้ 90 เตียง อยู่ภายใต้การดูแลของรพ.ราชพิพัฒน์
 • เขตทวีวัฒนา ใช้พื้นที่ศูนย์สร้างสุขทุกวัยทวีวัฒนา รองรับได้ 100 เตียง
 • ทั้งหมดอยู่ภายใต้การดูแลของรพ.ตากสิน
 
กลุ่ม 6 เขตกรุงธนใต้
 • เขตบางแค ใช้พื้นที่ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางแค(เรืองสอน) รองรับได้ 150 เตียง
 • เขตบางขุนเทียน ใช้พื้นที่ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางขุนเทียน รองรับได้ 100 เตียง
 • เขตภาษีเจริญ ใช้พื้นที่วัดนิมมานรดี รับได้ 150 เตียง
 • ทั้งหมดอยู่ภายใต้การดูแลของรพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ
 
 
ทั้งนี้ศูนย์ฯที่มีความพร้อมสามารถเปิดได้ทันทีมีจำนวน 5 ศูนย์ ได้แก่
 1. อาคารปฏิบัติธรรม วัดอินทรวิหาร เขตพระนคร รับได้ 170 เตียง
 2. วัดสะพาน เขตคลองเตย รับได้ 250 เตียง
 3. ค่ายลูกเสือกรุงเทพวันวาน เขตหนองจอก รับได้ 200 เตียง
 4. วัดศรีสุดารามวรวิหาร เขตบางกอกน้อย รับได้ 90 เตียง 
 5. ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางแคเรืองสอน เขตบางแค รับได้ 150 เตียง

  รวมจำนวนผู้ป่วยที่สามารถรับได้ทั้งสิ้น 860 เตียง จากนั้นจะทยอยเปิดให้บริการศูนย์ที่เหลือภายในวันที่ 9 ก.ค.64 สำหรับศูนย์ฯ อาคารกีฬาเวสน์ 2 เขตดินแดงจะสามารถเปิดได้ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ค.เป็นต้นไป
 
          นอกจากนี้ ที่ประชุมกำชับให้ทุกเขตเร่งปรับปรุงสถานที่ให้มีความเหมาะสมและมีองค์ประกอบครบถ้วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสุขอนามัย ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบรักษาความปลอดภัย CCTV ระบบสื่อสารภายในกับผู้ป่วย และการกำจัดขยะติดเชื้อ โดยตั้งเป้าจะจัดตั้งให้ครบ 20 ศูนย์ฯ รับผู้ป่วยได้ 3,000 เตียงให้เร็วที่สุด เพื่อลดปัญหาผู้ป่วยตกค้างและไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19ในครอบครัว
กทม.เตรียมเปิด 17 ศูนย์พักคอย ใน 6 เขต รับผู้ป่วยโควิดรอส่งเข้าระบบรักษา ข่าว COVID-19 Healthserv.net

ศูนย์พักคอยคืออะไร

"ศูนย์พักคอย” หรือ Community Isolation เป้าหมายคือ แยกผู้ป่วยสีเขียวออกจากครอบครัว ระหว่างรอการส่งต่อ รพ. และดูแลกลุ่มที่ต้องการการดูแล เช่น เด็กที่พ่อแม่ติดเชื้อและไม่มีคนในครอบครัวดูแล
 
ภายในศูนย์จะมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่และ อสม. คอยดูแลประเมินอาการ มีอุปกรณ์ ยา และเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็น คือ
 • เครื่องวัดค่าออกซิเจนจากปลายนิ้ว ใช้ประเมินอาการจากออกซิเจนในเลือด หากค่าต่ำกว่า 95% จะต้องรีบส่ง รพ.
 • เครื่องออกซิเจน ใช้ช่วยชีวิตผู้ป่วยที่มีออกซิเจนต่ำกว่า 95% ระหว่างรอส่ง รพ.
เนื่องจาก ผู้ป่วยสีเขียว หากมีอาการขึ้นมาจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองได้เร็วมาก
 
ขณะนี้มีศูนย์พักคอยแล้ว 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ที่วัดสะพาน เขตคลองเตย และ ศูนย์สร้างสุขทุกวัย เขตบางแค โดยมีเป้าหมายจะตั้งให้ครบ 6 กลุ่มเขต และพยายามจะตั้งให้มากที่สุดทุกเขต
 
ส่วน ผู้ป่วยสีเขียว ที่สมัครใจกักตัวที่บ้าน หรือ Home Isolation จะต้องผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์ และจะมี จนท.สาธารณสุข และ อสม. คอยดูแล
กทม.เตรียมเปิด 17 ศูนย์พักคอย ใน 6 เขต รับผู้ป่วยโควิดรอส่งเข้าระบบรักษา ข่าว COVID-19 Healthserv.net
 
กทม.เตรียมเปิด 17 ศูนย์พักคอย ใน 6 เขต รับผู้ป่วยโควิดรอส่งเข้าระบบรักษา ข่าว COVID-19 Healthserv.net
กทม.เตรียมเปิด 17 ศูนย์พักคอย ใน 6 เขต รับผู้ป่วยโควิดรอส่งเข้าระบบรักษา ข่าว COVID-19 Healthserv.net
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร
โปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองโรคหัวใจ...
ราคา 9,960
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com