Home : ข่าว COVID-19

ครม.มีมติจัดหาวัคซีนไฟเซอร์ 20 ล้านโดส ซิโนแวค 10.9 ล้านโดส โมเดอร์นาให้ อภ.ดีล

รวมทั้งเห็นชอบข้อตกลงในการรับความช่วยเหลือรับมอบวัคซีน Pfizer จากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
Date: 06/07/2564 View: 162
ครม.มีมติจัดหาวัคซีนไฟเซอร์ 20 ล้านโดส ซิโนแวค 10.9 ล้านโดส โมเดอร์นาให้ อภ.ดีล  ข่าว COVID-19  Healthserv.net
6 กรกฎาคม 2564 ครม. มีมติจัดหาวัคซีนโควิด-19 เพิ่มเติม ดังนี้

1. วัคซีน Sinovac จำนวน 10.9 ล้านโดส จัดซื้อโดยกรมควบคุมโรค แบ่งเป็น
  • เดือนกรกฎาคม วงเงิน 3,894.8 ล้านบาท
  • เดือนสิงหาคม วงเงิน 2,169.96 ล้านบาท
  • รวมค่าบริการจัดการวัคซีนและส่วนที่เกี่ยวข้อง 46.6520 ล้านบาท เป็นเงินทั้งสิ้น 6,111.412 ล้านบาท
2. วัคซีน Pfizer จำนวน 20 ล้านโดส โดยมอบอธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นผู้ลงนามในสัญญาพร้อมรับข้อสังเกตของอัยการสูงสุดไปดำเนินการในการเจรจาต่อรองกับผู้ผลิตวัคซีนไฟเซอร์ในเบื้องต้น ซึ่งยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดในสัญญาได้เนื่องจากเป็นหนึ่งในข้อตกลงที่ทางกรมควบคุมโรคจะต้องเจรจากับผู้ผลิตวัคซีนอีกครั้งหนึ่ง

3. วัคซีน Moderna ซึ่งเป็นวัคซีนทางเลือกที่ประชาชนต้องเสียค่าใช้จ่ายให้เอกชนเอง ซึ่ง ครม. มีมติให้องค์การเภสัชกรรม (GPO) เป็นผู้ลงนามในสัญญาพร้อมรับข้อสังเกตจากอัยการสูงสุดเพื่อไปดำเนินการให้เหมาะสมในสัญญา
 
รวมทั้งเห็นชอบข้อตกลงในการรับความช่วยเหลือรับมอบวัคซีน Pfizer จากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

"ทั้งนี้ จากที่ได้มีการส่งร่างสัญญาให้สำนักงานอัยการสูงสุด(อสส.)พิจารณาเงื่อนไขในร่างสัญญาทั้ง 2ฉบับทั้งของคร.กับไฟเซอร์และองค์การเภสัชกรรม(อภ.)กับโมเดอร์นา มีความเห็นและข้อเสนอแนะในการไปเจรจาเงื่อนไขต่างๆ ซึ่งสธ.ก็รับมาและจะพยายามเจรจาให้ได้เงื่อนไขที่ดีที่สุด แต่ก็ได้ขออนุมัติกรอบใหญ่จากครม.ไว้แล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะไปเจรจาให้ได้เงื่อนไขที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ก่อนที่จะลงนามสัญญาต่อไป แต่ยังอยู่ในเงื่อนเวลาที่จะเจรจาได้โดยมีเวลา 30 วันหลังจากที่ลงนามใน Term Sheetไปแล้วก่อนลงนามสัญญาจัดซื้อ อย่างไรก็ตาม จะไม่กระทบเวลาส่งมอบวัคซีนซึ่งยังอยู่ในไตรมาสที่ 4" - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (Hfocus)
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com