Home : ข่าว COVID-19

รวมข้อมูล แนวปฏิบัติ การกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) ผู้ป่วยโควิด

สายด่วน 1) กรมการแพทย์ 1668 2) การแพทย์ฉุกเฉิน สพฉ. 1669 3) สปสช. 1330
Date: 07/07/2564 View: 517
รวมข้อมูล แนวปฏิบัติ การกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) ผู้ป่วยโควิด  ข่าว COVID-19  Healthserv.net

Home isolation การแยกกักตัวที่บ้าน

สายด่วนหน่วยงานที่ เรียกใช้บริการ / ให้คำปรึกษา ดังนี้
1) สายด่วน กรมการแพทย์ 1668
เว็บเพจ | facebook

2) สายด่วน การแพทย์ฉุกเฉิน สพฉ. 1669
เว็บเพจ | facebook | line

3) สายด่วน สปสช. (บัตรทอง) 1330
เว็บเพจ | facebook

การกักตัวที่บ้านสำหรับผู้ป่วยโควิด สีเขียว เป็นหนึ่งในกลไกรับมือกับสถานการณ์โควิดระบาด ที่กรมการแพทย์ สปสช การแพทย์ฉุกเฉิน  รวมทั้งกรมและกระทรวงสาธารณสุข ได้วางแผนไว้  แนวทางในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ใช้กับผู้ป่วย 2 กรณี (ตามนิยามกรมการแพทย์) คือ

  1. ผู้ป่วยที่วินิจฉัยใหม่ตามเกณฑ์ระหว่างรอ admit โรงพยาบาล และแพทย์เห็นว่าสามารถดูแลรักษาที่บ้านระหว่างรอเตียงได้
  2. ผู้ป่วยโควิด-19 ที่ step down หลังเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหรือสถานที่รัฐจัดให้แล้วอย่างน้อย 10 วัน และจำหน่ายกลับบ้านเพื่อรักษาต่อเนื่องที่บ้านโดยวิธี home isolation
ในการกักตัว สปสช. (บัตรทอง) จะดูแลค่าใช้จ่ายบริการสาธารณสุข ให้กับผู้ป่วย (*สปสช จ่ายให้กับสถานพยาบาล มิใช่ให้กับผู้ป่วย) ได้แก่
  1. การตรวจ RT-PCR. 
  2. ค่าบริการผู้ป่วยเหมาจ่าย 1,000 บาท/วัน ไม่เกิน 14 วัน
  3. ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วย ได้แก่ ปรอทวัดไข้ดิจิตอล เครื่องวัด Oxygen Sat และค่าอุปกรณ์ป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ ค่าชุด PPE. และค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 
  4. ค่ายารักษาโควิด-19 
  5. ค่ารถส่งต่อ จ่ายตามจริงตามระยะทางและค่าทำความสะอาด
*สปสช จ่ายให้กับสถานพยาบาล มิใช่ให้กับผู้ป่วย

เนื้อหาสำคัญต้องรู้เรื่อง Home Isolation

เสวนา/สัมนา/บรรยาย เกี่ยวกับ home isolation

แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com