Home : กัญชาทางการแพทย์ / วิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชา

หนองคาย ผู้ตรวจฯ เปิดพิธีปลูกกัญชา ณ โรงปลูกกัญชาวิสาหกิจชุมชนนาฮีเกษตรรุ่งเรือง

โครงการพัฒนาปลูกและแปรรูปกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์บูรณาการกับการแพทย์แผนไทย จังหวัดหนองคาย ปี 2564
Date: 07/07/2564 View: 195
หนองคาย ผู้ตรวจฯ เปิดพิธีปลูกกัญชา ณ โรงปลูกกัญชาวิสาหกิจชุมชนนาฮีเกษตรรุ่งเรือง  กัญชาทางการแพทย์  Healthserv.net
โรงพยาบาลหนองคาย ร่วมพิธีปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ในโครงการพัฒนาปลูกและแปรรูปกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์บูรณาการกับการแพทย์แผนไทย จังหวัดหนองคาย ปี 2564
 
บ่ายวันนี้ (6 กค. 64) ณ โรงปลูกกัญชาวิสาหกิจชุมชนนาฮีเกษตรรุ่งเรือง ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 เป็นประธานพิธีปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ในโครงการพัฒนาปลูกและแปรรูปกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์บูรณาการกับการแพทย์แผนไทย จังหวัดหนองคาย ปี 2564 มี นพ.ชัชวาลย์ ฤทธิ์ฐิติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชา เพื่อการส่งเสริมกัญชา (Hemp) เป็นพืชเศรษฐกิจ และส่งเสริมการสร้างอาชีพผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชาตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข โดยการเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชา สร้างอาชีพและเพิ่มรายได้แก่ประชาชน เพื่อเศรษฐกิจไทย มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
 
โรงพยาบาลหนองคาย โดย นพ.วิเชียร รุ่งธิติธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย ร่วมกับ เกษตรจังหวัดหนองคาย นายอำเภอ ผู้กำกับการตำรวจภูธร สาธารณสุขอำเภอ เกษตรอำเภอ ผอ.รพ.สต.นาฮี และประธานวิสาหกิจชุมชน ร่วมพิธีในครั้งนี้
หนองคาย ผู้ตรวจฯ เปิดพิธีปลูกกัญชา ณ โรงปลูกกัญชาวิสาหกิจชุมชนนาฮีเกษตรรุ่งเรือง  กัญชาทางการแพทย์  Healthserv.net
 
หนองคาย ผู้ตรวจฯ เปิดพิธีปลูกกัญชา ณ โรงปลูกกัญชาวิสาหกิจชุมชนนาฮีเกษตรรุ่งเรือง  กัญชาทางการแพทย์  Healthserv.net
 
หนองคาย ผู้ตรวจฯ เปิดพิธีปลูกกัญชา ณ โรงปลูกกัญชาวิสาหกิจชุมชนนาฮีเกษตรรุ่งเรือง  กัญชาทางการแพทย์  Healthserv.net
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
สร้างภูมิ เสริมรัก...
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com