ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

Vajira@Home แอพ telemedicine วชิรพยาบาล

Vajira@Home แอพ telemedicine วชิรพยาบาล HealthServ.net

นวัตกรรมที่ให้ผู้ป่วยพบหมอได้จากที่บ้าน สะดวกสบาย ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ดาวน์โหลด App store และ Google Play store

Vajira@Home แอพ telemedicine วชิรพยาบาล ThumbMobile HealthServ.net
Vajira@Home แอพ telemedicine วชิรพยาบาล HealthServ
วชิรพยาบาล เปิดตัว telemedicine แอพพลิเคชั่น Vajira@Home นวัตกรรมที่ให้ผู้ป่วยพบหมอได้จากที่บ้าน สะดวกสบาย ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี

ดาวน์โหลดแอป Vajira@Home
 เป็นแอปพลิเคชันที่นำบริการทางการแพทย์ระดับสูงของโรงพยาบาลวชิรพยาบาลมาถึงมือผู้ป่วย จากการออกแบบโดยให้ผู้ป่วยเป็นจุดศูนย์กลางของแผนแบบ (patient centric design) ทำให้ผู้ป่วยมีประสบการณ์ใช้แอปพลิเคชันที่ราบรื่นและสะดวกสบาย โดยแอปพลิเคชัน Vajira@Home สามารถให้ผู้ป่วยนัดแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ให้คำปรึกษา วินิจฉัยโรค รักษา และจ่ายยาผ่านแอปพลิเคชันเดียว นอกจากนี้ แอปพลิเคชันยังสามารถให้ผู้ป่วยเข้าถึงข้อมูลการนัดหมาย, ประวัติการรักษาของตนเอง, คิวการรับบริการในจุดต่างๆ ในโรงพยาบาลวชิรพยาบาล, บันทึกค่าต่างๆ ให้แพทย์ติดตามความคืบหน้าของอาการ, บันทึกค่าบางค่าผ่านการเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่นๆ เช่น นาฬิกาดิจิตอลและเครื่องตรวจน้ำตาลดิจิตอล, แจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินเพื่อเรียกรถพยาบาล (Emergency Medical Service), ระบบการติดตามการส่งยาผ่านไปรษณีย์, ระบบ e-KYC ผ่านแอปพลิเคชัน และอื่นๆ อีกมากมายที่จะเข้ามาในอนาคต เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างทั่วถึงและปลอดภัยจากโรคแพร่ระบาดที่มีโอกาสติดเชื้อจากการเดินทางมาที่โรงพยาบาล
Vajira@Home แอพ telemedicine วชิรพยาบาล HealthServ
แถลงข่าวเปิดตัวแอพพลิเคชั่น Vajira@Home
วชิรพยาบาล เปิดตัว telemedicine แอพพลิเคชั่น Vajira@Home นวัตกรรมที่ให้ผู้ป่วยพบหมอได้จากที่บ้าน สะดวกสบาย ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี

ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ผู้ป่วยต้องพบแพทย์ตามนัดหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อระหว่างการเดินทางมาโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเปิดตัวะแอพพลิเคชั่น Vajira@Home ไกลเหมือนใกล้ พร้อมให้บริการ จากโรงพยาบาลสู่บ้านคุณ เป็นนวัตกรรมการให้บริการที่ให้ผู้ป่วยนัดหมายพบแพทย์ผ่านระบบออนไลน์ง่ายด้วยปลายนิ้ว และรอรับยาทางไปรษณีย์ที่บ้าน ลดการเดินทาง ลดความแออัดในโรงพยาบาล ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าที่ติดได้ง่าย 

ผศ.นพ.จักราวุธ  มณีฤทธิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล กล่าวถึงแนวคิดและวัตถุประสงค์ การจัดทำแอพพลิเคชั่น Vajira@Home ว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนมีความกังวล หากต้องเดินทางมาพบแพทย์ ทางคณะฯ จึงมีนโยบายเพิ่มช่องทางการรักษาจากที่บ้านโดยไม่ต้องมาโรงพยาบาล ด้วยระบบโทรเวชกรรม  (Telemedicine) ผ่านแอพพลิเคชั่น เป็นการรักษาแบบแพทย์ทางไกล ในการรับส่งข้อมูลเชิงสุขภาพกับผู้ป่วยผ่านอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม โดยได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิตอล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเปิดตัวแอพพลิเคชั่นอย่างเป็นทางการแล้วในวันนี้ 
 
ทั้งนี้ การออกแบบแอพพลิเคชั่นยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางของการออกแบบ (patient centric design) ที่นำบริการทางการแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมาถึงมือผู้ป่วย เพิ่มความสะดวกสบาย โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable diseases, NCDs) เบาหวาน ความดันโลหิตสูง นอกจากนี้ยังใช้ติดตามการรักษาผู้ป่วยกลุ่มอื่น ๆ เช่น ผู้ป่วยกระดูกและข้อ (ออร์โธปิดิกส์) การติดตามผลการรักษาก่อนและหลังผ่าตัด การสอนทำกายภาพบำบัด ผู้ป่วยจิตเวช และการดูแลเท้าเบาหวาน (telefootcare) ผู้ป่วยสามารถนัดหมายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมรับคำปรึกษา วินิจฉัยโรค รักษา เสมือนกับการเดินทางมาโรงพยาบาล 
 
รวมทั้ง เปิดให้ผู้ป่วยรับการแจ้งเตือนข้อมูลการนัดหมายทั้งก่อนวันนัด และคิวการรับบริการหน้าห้องตรวจในจุดต่าง ๆ ผู้ป่วยสามารถเปิด “ประวัติสุขภาพ”ที่มีผลการวินิจฉัย การรักษา ยาที่ได้รับ รวมทั้งผลการตรวจเลือดเพื่อดูได้เองที่บ้าน ในส่วน “สมุดบันทึก” ผู้ป่วยสามารถบันทึกค่าต่าง ๆ ในการดูแลตนเอง ได้แก่ข้อมูลค่าน้ำตาลปลายนิ้ว ค่าความดันโลหิตและน้ำหนักจากที่บ้าน สามารถเชื่อมต่อถ่ายโอนข้อมูลกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น นาฬิกาดิจิทัล (สมาร์ทวอทช์) และเครื่องตรวจน้ำตาลดิจิทัล แจ้งเตือนการรับประทานยา ติดตามการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ให้ผู้ป่วยถึงที่บ้านหรือรับยาที่ร้านยาคุณภาพใกล้บ้าน มีระบบ Chat Bot ในการ “สอบถาม”ตอบแบบอัตโนมัติด้วยอาการผิดปกติที่พบได้บ่อย เช่นการแก้ไขอาการน้ำตาลในเลือดสูงหรือต่ำ ตลอดจนผู้ป่วยสามารถแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินพร้อมระบุตำแหน่ง GPS เพื่อเรียกบริการรถพยาบาล ให้ไปถึงตำแหน่งที่หมายอย่างรวดเร็วและถูกต้อง พร้อมระบบการยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 
นอกจากผู้ป่วยสามารถเข้าถึงข้อมูลประวัติการรักษาต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์แล้ว ความปลอดภัยของข้อมูลถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ทางคณะฯ ได้นำเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) ที่มีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยสูงสุดในปัจจุบันมาใช้เป็นระบบเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วย 
โดยทุกฟังก์ชั่นการทำงาน การให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน Vajira@Home ไกลเหมือนใกล้ พร้อมให้บริการ จากโรงพยาบาลสู่บ้านคุณ และอื่น ๆ อีกมากมายที่จะเข้ามาในอนาคต เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างทั่วถึงและปลอดภัย ให้การดูแลผู้ป่วยอย่างมีมาตรฐานและประสิทธิภาพแบบครบวงจร พร้อมประสานเครือข่ายสาธารณสุขทั่วกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง ครบประโยชน์ในแอปฯ เดียว
Vajira@Home แอพ telemedicine วชิรพยาบาล HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด