× การฉีดวัคซีนโควิด ตรวจโควิด ข่าวโควิด ข่าวสุขภาพ
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

การกักตัวที่บ้าน (Home isolation) และ การกักตัวในชุมชน (Community Isolation) ต่างกันอย่างไร

การกักตัวที่บ้าน (Home isolation) และ การกักตัวในชุมชน (Community Isolation) ต่างกันอย่างไร
การกักตัวที่บ้าน (Home isolation) และ การกักตัวในชุมชน (Community Isolation) ต่างกันอย่างไร

การกักตัวที่บ้าน (Home isolation) และ การกักตัวในชุมชน (Community Isolation) ต่างกันอย่างไร

กรมการแพทย์ ประกาศใช้ระบบ Home isolation และ Community Isolation เพื่อรับมือสภาวะวิกฤตที่มีผู้ป่วยโควิดสูงขึ้นอย่างมากและรวดเร็ว ประชาชนจำเป็นต้องรู้ว่า ทั้ง 2 ระบบ คืออะไรและทำงานอย่างไร เพื่อการดูแลตัวเอง
 
Home isolation จะเป็นการกักตัวที่บ้านคนเดียว เป็นกลุ่มสีเขียวระหว่งรอแอดมิท รพ. แพทย์พิจารณาว่ารักษาที่บ้านได้ รวมไปถึงกรณีรักษาที่รพ. สถานที่รัฐจัดให้ ไม่น้อยกว่า 10 วัน และกลับบ้นเพื่อรักษาต่อเนื่องที่บ้านโดยวิธี Home isolation
 
Community Isolation เป็นผุ้ป่วยยืนยันโควิดอยู่ในชุมชน ผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย ไม่ต้องการออกซิเจนในการรักษา รับทุกกลุ่มอายุ เป็นการทำงานร่วมกับชุมชน
การกักตัวที่บ้าน (Home isolation) และ การกักตัวในชุมชน (Community Isolation) ต่างกันอย่างไร
ข้อแตกต่างระหว่าง Home isolation และ Community Isolation (Hfocus infographic)
การกักตัวที่บ้าน (Home isolation) และ การกักตัวในชุมชน (Community Isolation) ต่างกันอย่างไร
ข้อมูล/ภาพจาก

ความเห็น/คำถาม

โปรดใช้ถ้อยคำสุภาพ เหมาะสม เพื่อบรรยากาศที่ดีในการสนทนาและให้ข้อมูล

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)