ข่าวสุขภาพ
ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิค งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โครงการห้องพิเศษปันสุข 2,000 บาท ต่อปี โรงพยาบาลกุมภวาปี

โครงการห้องพิเศษปันสุข 2,000 บาท ต่อปี โรงพยาบาลกุมภวาปี HealthServ.net
โครงการห้องพิเศษปันสุข 2,000 บาท ต่อปี โรงพยาบาลกุมภวาปี HealthServ.net

ได้รับสิทธิ์นอนห้องพิเศษ 12 ครั้ง ต่อปี ครั้งละไม่เกิน 7 วัน ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564- 30 กันยายน 2565

โครงการห้องพิเศษปันสุข 2,000 บาท ต่อปี โรงพยาบาลกุมภวาปี HealthServ
 โครงการห้องพิเศษปันสุข โรงพยาบาลกุมภวาปี เป็นโครงการที่ให้สิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้นอนห้องพิเศษฟรีตลอดปี ตามเงื่อนไขที่กำหนด ดังต่อไปนี้
 
1. สมัครเข้าโครงการคนละ 2,000 บาท ต่อปี
1 สิทธิ์ ไช้ได้ 1 คน ไม่สามารถใช้สิทธิ์แทนกันได้.
 
2.ได้รับสิทธิ์นอนห้องพิเศษ 12 ครั้ง ต่อปี ครั้งละไม่เกิน 7 วัน (หากเกิน 7 วัน ชำระเองตามสิทธิ์)
3.ต้องได้รับอนุญาตจากแพทย์เท่านั้น
ต้องได้รับอนุญาตจากแพทย์เท่านั้นว่าสามารถ นอนห้องพิเศษได้(เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย) .
 
4.ไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้
เพราะเงินเข้า โครงการห้องพิเศษปันสุข
 
5.ใช้สิทธิ์นอนห้องพิเศษ
ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564- 30 กันยายน 2565

ลงทะเบียนรับสิทธิ์

ติดต่อสอบถาม
ที่ตั้ง 97 หมู่ 7 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
สำนักยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพบริการ
อาคาร 3 ชั้น 4 รพ.กุมภวาปี
042 334400 ต่อ 7401, 7403
ตึกพิเศษ ชั้น 1 หรือโทร 06-10319292
kumpawapihospital@gmail.com
โครงการห้องพิเศษปันสุข 2,000 บาท ต่อปี โรงพยาบาลกุมภวาปี HealthServ
โครงการห้องพิเศษปันสุข 2,000 บาท ต่อปี โรงพยาบาลกุมภวาปี HealthServ
โครงการห้องพิเศษปันสุข 2,000 บาท ต่อปี โรงพยาบาลกุมภวาปี HealthServ
โครงการห้องพิเศษปันสุข 2,000 บาท ต่อปี โรงพยาบาลกุมภวาปี HealthServ
โครงการห้องพิเศษปันสุข 2,000 บาท ต่อปี โรงพยาบาลกุมภวาปี HealthServ
โรงพยาบาลกุมภวาปี

โรงพยาบาลกุมภวาปี

97 หมู่ 7 ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
โทรศัพท์ 042-334412-3 ต่อ5408 (ในเวลาราชการ)

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหาอ่านล่าสุด