Home : กัญชาทางการแพทย์ / วิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชา

ผู้ว่าฯ สตูล เป็นประธานตัดช่อดอกกัญชา ณ วิสาหกิจชุมชนเพื่อเศรษฐกิจทางเลือกจังหวัดสตูล อ.ทุ่งหว้า

พร้อมเยี่ยมชมแปลงปลูกกัญชาและบูธนิทรรศการการสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกัญชาเป็นอาหาร เครื่องดื่ม
Date: 14/07/2564 View: 181
ผู้ว่าฯ สตูล เป็นประธานตัดช่อดอกกัญชา ณ วิสาหกิจชุมชนเพื่อเศรษฐกิจทางเลือกจังหวัดสตูล อ.ทุ่งหว้า กัญชาทางการแพทย์ Healthserv.net

ผู้ว่าฯ สตูล เป็นประธานตัดช่อดอกกัญชา "รอบปฐมฤกษ์" เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ซึ่งเป็นแปลงกัญชานำร่องแห่งแรกในจังหวัดสตูล เป็นแห่งที่ 2 ของภาคใต้ 

12 ก.ค. 2564 เวลา 10.30 น.ที่แปลงปลูกกัญชาโฉนดที่ดินเลขที่ 2544 บ้านสะพานวา หมู่ที่ 4 ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จ.สตูล นายพิชญพัทธ์ เรืองชาตรี นายอำเภอทุ่งหว้า นายแพทย์สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นายแพทย์สาธารณสุขจ.สตูล ร่วมตัดช่อดอกกัญชา "รอบปฐมฤกษ์" เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ พร้อมเยี่ยมชมแปลงปลูกกัญชา และเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ การสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกัญชา เป็นเครื่องดื่มสมุนไพรผสมกัญชา และการผลิตลูกประคบกัญชา จากงานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลทุ่งหว้า จ.สตูล
ผู้ว่าฯ สตูล เป็นประธานตัดช่อดอกกัญชา ณ วิสาหกิจชุมชนเพื่อเศรษฐกิจทางเลือกจังหวัดสตูล อ.ทุ่งหว้า กัญชาทางการแพทย์ Healthserv.net
 แปลงปลูกกัญชา แปลงนี้เกิดขึ้นจากการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาแดง ตำบลป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนเพื่อเศรษฐกิจทางเลือกจังหวัดสตูล ขอรับใบอนุญาตผลิต ปลูกกัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ณ โฉนดที่ดินเลขที่ 2544 หมู่ที่ 4 บ้านสะพานวา ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ตามโครงการพัฒนากัญชาสำหรับการใช้ทางการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและชุมชนระยะที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมช่อดอกกัญชาผลิตเป็นยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม ณ กองยาไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข และชุมชนสามารถใช้ส่วนที่ไม่ใช่ยาเสพติดให้โทษเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ โดยได้รับเมล็ดพันธุ์กัญชาจากกรมการแพทย์แผนไทย และเริ่มปลูกกัญชารอบที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 และกัญชาบางส่วนเริ่มให้ผลผลิตช่อดอกที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ ซึ่งใช้เวลาตั้งแต่เริ่มปลูกถึงวันตัดช่อดอกวันนี้ ประมาณ 6 เดือนเศษ
ผู้ว่าฯ สตูล เป็นประธานตัดช่อดอกกัญชา ณ วิสาหกิจชุมชนเพื่อเศรษฐกิจทางเลือกจังหวัดสตูล อ.ทุ่งหว้า กัญชาทางการแพทย์ Healthserv.net
 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผวจ.สตูล กล่าวว่า ในปัจจุบันมีการใช้กัญชารักษาโรคทางแผนปัจจุบันและแผนไทยได้แก่ ภาวะคลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบำบัด โรคลมชัก กล้ามเนื้อหดเกร็ง ปวดกล้ามเนื้อ นอนไม่หลับ อาการเบื่ออาหารในผู้ป่วยโรคเอดส์ ที่มีน้ำหนักตัวน้อย และการเพิ่มคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง เป็นต้น และยังสามารถลดการนำเข้ายา และยังเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ ที่เกษตรกรสามารถนำส่วนที่ไม่ใช่ช่อดอก และเมล็ด ไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้อีกด้วย อาทิ อาหาร และผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นต้น

ด้านนายวณัชพันธุ์ เหล่าวทัญญู ประธานวิสาหกิจชุมชนเพื่อเศรษฐกิจทางเลือกจังหวัดสตูล กล่าวว่า ช่อดอกกัญชาที่เก็บเกี่ยวได้จะมอบให้กับกรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และบางส่วนจะมอบให้กองแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลทุ่งหว้า จ.สตูล นำไปผลิตเป็นลูกประคบ น้ำกัญชา ฯลฯ สำหรับ ใบ กิ่งก้าน ลำต้น และราก ทางวิสาหกิจชุมชนจะนำไปขาย ซึ่งหากหน่วยงานใดมีความประสงค์จะซื้อ สามารถติดต่อได้ที่ Facebook Page วิสาหกิจชุมชนเพื่อเศรษฐกิจทางเลือกจังหวัดสตูล

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล
ผู้ว่าฯ สตูล เป็นประธานตัดช่อดอกกัญชา ณ วิสาหกิจชุมชนเพื่อเศรษฐกิจทางเลือกจังหวัดสตูล อ.ทุ่งหว้า กัญชาทางการแพทย์ Healthserv.net
ผู้ว่าฯ สตูล เป็นประธานตัดช่อดอกกัญชา ณ วิสาหกิจชุมชนเพื่อเศรษฐกิจทางเลือกจังหวัดสตูล อ.ทุ่งหว้า กัญชาทางการแพทย์ Healthserv.net
ผู้ว่าฯ สตูล เป็นประธานตัดช่อดอกกัญชา ณ วิสาหกิจชุมชนเพื่อเศรษฐกิจทางเลือกจังหวัดสตูล อ.ทุ่งหว้า กัญชาทางการแพทย์ Healthserv.net
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com