Home : กัญชาทางการแพทย์ / การตลาด-ผลิตภัณฑ์กัญชา

RBF รายแรกรับใบอนุญาตปลูก สกัดสาร CBD-THG และน้ำมันจากพืชกัญชง

สามารถสกัดน้ำมันจากเมล็ดกัญชงและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง สมุนไพร อาหารเสริมและสินค้าอื่นๆ สู่ตลาดทั่วโลกได้
Date: 14/07/2564 View: 182

RBF ผู้ประกอบการรายแรกที่รับใบอนุญาตปลูก สกัดสาร CBD-THG และน้ำมันจากพืชกัญชง

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ RBF เปิดเผยว่า บริษัท พรีเมี่ยมฟู้ดส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้รับใบอนุญาตปลูกยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง รวมถึงใบอนุญาตสกัดน้ำมันจากเมล็ดกัญชง เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือ อุตสาหกรรม จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว ทำให้บริษัทจะสามารถปลูกพืชกัญชงตามคำสั่งซื้อของลูกค้า โดยผลผลิตจากการเพาะปลูกจะนำส่งเข้าโรงสกัดสาร CBD-THC รวมถึงโรงสกัดน้ำมันเมล็ดกัญชง หรือโปรตีนจากเมล็ดกัญชง (เฉพาะน้ำมันจากเมล็ดกัญชง) ที่ขึ้นทะเบียนอาหารไว้ ทำให้บริษัทย่อยสามารถสกัดน้ำมันจากเมล็ดกัญชง และแปรรูปโดยกรรมวิธีอื่นๆ เพื่อจัดจำหน่ายให้แก่ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร, เครื่องดื่ม, เครื่องสำอาง, สมุนไพร, อาหารเสริม, และสินค้าอื่นๆ ภายใต้ข้อกำหนดตามที่ อย.อนุญาตสู่ตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ คาดว่าจะเริ่มมีรายได้เชิงพาณิชย์ในไตรมาส 4/2564
 
บริษัทได้เตรียมพื้นที่ปลูกกัญชง 2 แหล่ง ได้แก่
1.บนพื้นที่ของกลุ่มบริษัทเอง
2.กลุ่มเกษตรที่ปลูกให้กับกลุ่มบริษัท ซึ่งกระจายอยู่ทั้งในภาคเหนือ อาทิ เชียงใหม่, เชียงราย, แม่ฮ่องสอน, ตาก และภาคกลาง อาทิ นครปฐม เป็นต้น
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
รพ.เกษมราษฎร์ บางแค รับตรวจ covid-19 ...
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com