Vaccine Newsตรวจโควิดข่าวโควิด

คลินิกชุมชนอบอุ่น 204 แห่ง ใน กทม. พร้อมดูแลผู้ป่วยโควิดกักตัวที่บ้าน

คลินิกชุมชนอบอุ่นจะติดต่อไปหาผู้ป่วยภายใน 48 ชม. จะส่งเครื่องวัดไข้และเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือดไปให้ที่บ้าน รวมถึงยาฟ้าทะลายโจร พร้อมจัดส่งอาหารให้วันละ 3 มื้อ วิดิโอคอลติดตามอาการวันละ 2 ครั้ง

Update: 15/07/2564 View: 295

คลินิกชุมชนอบอุ่น 204 แห่ง ใน กทม. พร้อมดูแลผู้ป่วยโควิดกักตัวที่บ้าน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดที่ยังมีอย่างต่อเนื่อง ทำให้หลาย รพ. ไม่สามารถรองรับการรักษาผู้ป่วยรายใหม่ได้ รัฐบาลจึงได้กำหนดแนวทางบริหารจัดการใหม่โดยให้ผู้ป่วยที่มีอาการน้อย หรือที่เรียกว่ากลุ่มสีเขียวในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล ทำการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยเข้าระบบรักษาที่เร็วขึ้น ไม่ต้องรอเตียงหลายวันจนเสี่ยงที่อาการจะทรุดลง
 
ล่าสุด สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้เร่งเคลียร์ผู้ป่วยที่กำลังรอเตียงในระบบสายด่วน 1330 ให้เข้าสู่ระบบการดูแลรักษาที่บ้านทั้งหมดตามมาตรฐานของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว โดยจะอยู่ภายใต้การดูแลของคลินิกชุมชนอบอุ่นในพื้นที่ที่ผู้ป่วยพักอาศัย ซึ่งมีจำนวน 204 แห่ง ใน กทม. ที่พร้อมดูแลผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว (ไม่มีอาการ) กว่า 40,000 ราย

กระบวนการดูแล คือ
  • คลินิกชุมชนอบอุ่นจะติดต่อไปหาผู้ป่วยภายใน 48 ชม.
  • จากนั้นจะส่งเครื่องวัดไข้และเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือดไปให้ที่บ้าน รวมถึงยาฟ้าทะลายโจร พร้อมจัดส่งอาหารให้วันละ 3 มื้อ
  • บุคลากรทางการแพทย์จะวิดีโอคอลหาทุกวัน เพื่อติดตามประเมินอาการ วันละ 2 ครั้ง 
หากผู้ป่วยที่รักษาตัวที่บ้านมีแนวโน้มอาการแย่ลง คลินิกชุมชนอบอุ่นจะประสานกับ รพ. เพื่อส่งต่อการรักษาในโรงพยาบาลต่อไป

บทความมีผู้ชมล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthservhttps://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)