Home : ข่าว COVID-19

คลินิกชุมชนอบอุ่น 204 แห่ง ใน กทม. พร้อมดูแลผู้ป่วยโควิดกักตัวที่บ้าน

คลินิกชุมชนอบอุ่นจะติดต่อไปหาผู้ป่วยภายใน 48 ชม. จะส่งเครื่องวัดไข้และเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือดไปให้ที่บ้าน รวมถึงยาฟ้าทะลายโจร พร้อมจัดส่งอาหารให้วันละ 3 มื้อ วิดิโอคอลติดตามอาการวันละ 2 ครั้ง
Date: 15/07/2564 View: 155
คลินิกชุมชนอบอุ่น 204 แห่ง ใน กทม. พร้อมดูแลผู้ป่วยโควิดกักตัวที่บ้าน  ข่าว COVID-19  Healthserv.net

คลินิกชุมชนอบอุ่น 204 แห่ง ใน กทม. พร้อมดูแลผู้ป่วยโควิดกักตัวที่บ้าน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดที่ยังมีอย่างต่อเนื่อง ทำให้หลาย รพ. ไม่สามารถรองรับการรักษาผู้ป่วยรายใหม่ได้ รัฐบาลจึงได้กำหนดแนวทางบริหารจัดการใหม่โดยให้ผู้ป่วยที่มีอาการน้อย หรือที่เรียกว่ากลุ่มสีเขียวในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล ทำการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยเข้าระบบรักษาที่เร็วขึ้น ไม่ต้องรอเตียงหลายวันจนเสี่ยงที่อาการจะทรุดลง
 
ล่าสุด สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้เร่งเคลียร์ผู้ป่วยที่กำลังรอเตียงในระบบสายด่วน 1330 ให้เข้าสู่ระบบการดูแลรักษาที่บ้านทั้งหมดตามมาตรฐานของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว โดยจะอยู่ภายใต้การดูแลของคลินิกชุมชนอบอุ่นในพื้นที่ที่ผู้ป่วยพักอาศัย ซึ่งมีจำนวน 204 แห่ง ใน กทม. ที่พร้อมดูแลผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว (ไม่มีอาการ) กว่า 40,000 ราย

กระบวนการดูแล คือ
  • คลินิกชุมชนอบอุ่นจะติดต่อไปหาผู้ป่วยภายใน 48 ชม.
  • จากนั้นจะส่งเครื่องวัดไข้และเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือดไปให้ที่บ้าน รวมถึงยาฟ้าทะลายโจร พร้อมจัดส่งอาหารให้วันละ 3 มื้อ
  • บุคลากรทางการแพทย์จะวิดีโอคอลหาทุกวัน เพื่อติดตามประเมินอาการ วันละ 2 ครั้ง 
หากผู้ป่วยที่รักษาตัวที่บ้านมีแนวโน้มอาการแย่ลง คลินิกชุมชนอบอุ่นจะประสานกับ รพ. เพื่อส่งต่อการรักษาในโรงพยาบาลต่อไป
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com