Home : ข่าว COVID-19

สภากาชาดไทย เปิดให้อบจ.จองซื้อโมเดอร์นา โดสละ 1300 จองและจ่ายภายใน 23 กค 64

หาก อบจ.ประสงค์ซื้อวัคซีนโมเดอร์นา ฉีดฟรีประชาชนกลุ่มเปราะบาง ในราคาโดสละ 1,300 บาท สามารถจองได้ผ่านสภากาชาดจนถึงวันที่ 21 ก.ค.นี้ และชำระเงินก่อน เที่ยง 23 ก.ค.
Date: 16/07/2564 View: 301
สภากาชาดไทย เปิดให้อบจ.จองซื้อโมเดอร์นา โดสละ 1300 จองและจ่ายภายใน 23 กค 64  ข่าว COVID-19  Healthserv.net
สภากาชาดไทย ออกหนังสือถึงผู้ว่าราชจังหวัด หาก อบจ.ประสงค์ซื้อวัคซีนโมเดอร์นา ฉีดฟรีประชาชนกลุ่มเปราะบาง ในราคาโดสละ 1,300 บาท สามารถจองได้ผ่านสภากาชาดจนถึงวันที่ 21 ก.ค.นี้ และชำระเงินก่อน เที่ยง 23 ก.ค.
 
นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย ออกหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชจังหวัดทุกจังหวัด เรื่องขอความร่วมมือในการแจ้งจองวัคซีนสำหรับฉีดให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางและกลุ่มอื่นๆ โดยไม่คิดมูลค่า โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่มีความประสงค์อยากซื้อวัคซีนเพื่อนำไปฉีดให้กับประชาชน เร่งแจ้งยอดและส่งยอดกลับมายังสภากาชาดไทย ภายในวันที่ 21 ก.ค.นี้

เงื่อนไขสำคัญของการใช้ ฉีดให้กับประชาชนโดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้เนื่องจากทางสภากาชาดไทย ได้สั่งจองวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 Moderna จำนวนหนึ่งจากผู้แทน จำหน่ายในประเทศไทยผ่านองค์การเภสัชกรรม เพื่อนำมาฉีดบริการให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางและกลุ่มต่างๆ โดยไม่คิดมูลค่า ตามพันธกิจของสภากาชาดไทย โดยคาดว่าวัคซีนดังกล่าวจะมาถึงในช่วงไตรมาส 4 หรือ ประมาณเดือนตุลาคม 2564 กำหนดระยะเวลาการโอนและชำระเงิน ภายในวันที่  23 ก.ค.นี้ ก่อนเวลา 12 .00 น. โดยวัคซีนโมเดอร์นา 1 โดสจำหน่ายตกโดสละ 1,300 บาท

กลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่ม

ทั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องจัดทำแผนการขอรับวัคซีน เพื่อนำไปฉีดให้กับประชาชนเป้าหมาย 5 กลุ่มได้แก่ 
1) คนพิการ ผู้ป่วยติตเตียง สตรีตั้งครรภ์ ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน
2) ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับวัคนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน
3) บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล ในถิ่นทุรกันดาร
4) ผู้ที่ทำงานประจำอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้สอนในโรงเรียนอนุบาล หรือครู อาจารย์ผู้ที่ทำหน้าที่สอนหนังสือในโรงเรียน ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโดวิด-19 มาก่อน
5) บุคลากรที่ต้องออกปฏิบัติงานสัมผัสประชาชน ตามโครงการฉีดวัคซีนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ที่ยังไม่เคยได้รับวัคนป้องกันโรคโควิต-19 มาก่อน และบุคคลที่ยังไม่สามารถรับการฉีดวัคซีนได้ เนื่องจากติดขัดระเบียบหรือกฎหมาย
 
ทั้งนี้รายได้จากการจำหน่ายวัคซีนโมเดอร์นา ทางสภากาชาดไทย เมื่อหักต้นทุนวัคซีนและค่าบริหารจัดการตามโครงการแล้ว เงินส่วนที่เหลือจากคำใช้จ่ายดังกล่าว จะได้นำเข้าสมทบใน "กองทุนสภากาชาดไทย เพื่อจัดหาวัดชีนโควิด-19 และยารักษาโรคโควิด-19 สำหรับประชาชน

สำนักข่าวไทย
16 กรกฎาคม 2564
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลเบญจรมย์
Super save package
ราคาพิเศษ 2,990
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com