Home : ข่าว COVID-19

เปิดรับ walk-in ตรวจโควิด สนามกีฬาธูปะเตมีย์ ถึง 7-30 กค รับบัตรคิว 6 โมงเช้า

แจกบัตรคิวหน้างานช่วงเช้ารอบเดียวจนกว่าจะหมด เริ่มแจกบัตรคิว 6.00 น.
Date: 16/07/2564 View: 216
เปิดรับ walk-in ตรวจโควิด สนามกีฬาธูปะเตมีย์ ถึง 7-30 กค รับบัตรคิว 6 โมงเช้า  ข่าว COVID-19  Healthserv.net
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค (สปคม.คร.)  เปิดรับตรวจโควิดแบบ walk in วันละ 1,000 คน
โดยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ในประชาชนกลุ่มสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันโควิด 19 และผู้ไปในสถานที่เสี่ยง

โดยกำหนดปฏิบัติงานระหว่างวันที่  7- 30 กรกฎาคม 2564 (หยุดวันเสาร์- อาทิตย์)
ณ สนามกีฬาธูปะเตมีย์ 
 
แจกบัตรคิวหน้างานช่วงเช้ารอบเดียวจนกว่าจะหมด
เริ่มแจกบัตรคิว 6.00 น.
 
สิ่งที่ต้องเตรียม
ได้แก่บัตรประจำตัวประชาชน  และปากกา (ส่วนตัว)  
 
***หากท่านมีอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เจ็บหน้าอก  และมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด 19 หรือไปในสถานที่เสี่ยง แนะนำขอให้เข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาล

แบบคัดกรอง Self-Screen covid-19 ประเมินความเสี่ยง 

การตรวจสอบผลการตรวจ

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการเคลื่อนที่เก็บตัวอย่างของรถพระราชทานได้ทาง face book fan page สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค และตรวจสอบผลได้ที่  โดยใส่เลขบัตรประชาชน เเละเบอร์โทรศัพท์ ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ 
 
1.กรอกข้อมูลส่วนตัว ด้วยการสแกน QR Code และเลือก เช็คข้อมูลระบบ
2.ใส่เบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ในระบบ และเลือก "ตรวจรหัสผ่าน"
3.เลือก "เปิดดูผลตรวจ"
 

การรอผลตรวจ 

จะทราบภายใน 1-3 วัน หลังจากตรวจแล้ว
 
กรณีผลตรวจยังไม่ออก 
ท่านสามารถแจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน เบอร์โทร สถานที่ตรวจ และวันที่ได้รับการตรวจ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ได้ที่ 
Inbox fanpage สถาบันป้องกัน
 
หมายเหตุ : กรณีผลออกช้า 3-5 วัน เนื่องจากผลตรวจของท่านในรอบแรกให้ผลไม่ชัดเจน เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องทำการตรวจซ้ำใหม่อีกครั้ง เพื่อความแน่ใจ
เปิดรับ walk-in ตรวจโควิด สนามกีฬาธูปะเตมีย์ ถึง 7-30 กค รับบัตรคิว 6 โมงเช้า  ข่าว COVID-19  Healthserv.net
 
เปิดรับ walk-in ตรวจโควิด สนามกีฬาธูปะเตมีย์ ถึง 7-30 กค รับบัตรคิว 6 โมงเช้า  ข่าว COVID-19  Healthserv.net
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com