Home : ข่าว COVID-19

ไทยร่วมใจ เปิดลงทะเบียน รอบใหม่ 16 กค 64 ให้เฉพาะกลุ่มอายุ 60+ และ 7 กลุ่มโรค

ลงทะเบียน 3 ช่องทาง คือ ที่เว็บไซต์ wพw.ไทยร่วมใจ.com แอปฯ เป๋าตัง ร้านสะดวกซื้อที่เข้าร่วมโครงการ
Date: 16/07/2564 View: 204
ไทยร่วมใจ เปิดลงทะเบียน รอบใหม่ 16 กค 64 ให้เฉพาะกลุ่มอายุ 60+ และ 7 กลุ่มโรค  ข่าว COVID-19  Healthserv.net
จากที่กระทรวงสาธารณสุขได้ปรับแผนการกระจายวัคซีน เป็นเร่งฉีดให้กับกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค เพียงกลุ่มเดียว ก่อนกลุ่มเป้าหมายอื่น เพื่อให้บรรลุตามแผนดังกล่าว

ไทยร่วมใจ จึงเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนรอบใหม่ สำหรับกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป - ที่พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร และสามารถเดินทางมาศูนย์ฯ ฉีดได้
ผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค

โดยกำหนดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.00 น.
3 ช่องทาง คือ
  • ที่เว็บไซต์ wพw.ไทยร่วมใจ.com
  • แอปฯ เป๋าตัง
  • ร้านสะดวกซื้อที่เข้าร่วมโครงการ
เริ่มฉีดวัคซีน วันที่ 19 กรกฎาคม 2564
ปรับเวลาให้บริการฉีด เป็น 8-18 น.
 
สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 - 59 ปี ที่ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบไทยร่วมใจ มีความจำเป็นต้องเลื่อนฉีดวัคซีน จากเดิมตามแผนเมื่อเดือนพฤษภาคม เนื่องจากแผนการจัดสรรวัคชีนมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์การแพร่ระบาด

ไทยร่วมใจ ขอยืนยันว่า หากได้รับจัดสรรวัคชีนมาให้กลุ่มผู้ที่มีอายุ 18 - 59 ปี จะเร่งฉีดให้กับผู้ลงทะเบียนตามลำดับวันที่ลงทะเบียนทันที โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

สอบถามการลงทะเบียน โทร.สายด่วนวัคชีน 1516 (เวลา 8.00-18.00 น.)
 
ไทยร่วมใจ เปิดลงทะเบียน รอบใหม่ 16 กค 64 ให้เฉพาะกลุ่มอายุ 60+ และ 7 กลุ่มโรค  ข่าว COVID-19  Healthserv.net
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com